مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز

خبرمهم-بزودی این سایت باساختاری جدیدوبامحتواهای جدید وبروز شروع بکارخواهدکرد

 

نام شهرستان

میزا ن بارندگی سال1388

میانگین درازمدت بارندگی سالیانه

تبریز

250

 

226

اهر

315

273

 

مراغه

334

285

سراب

302

 

238

جلفا

363

193

 

میانه

405

256

سهند

261

 

178

مرند

503

 

262

بناب

337

*

 

کلیبر

460

 

*

بستان اباد

353

*

 

ملکان

346

     

*

 علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان اذر بایجانغربی در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

نام شهرستان

میزا ن بارندگی سال1388

میانگین درازمدت بارندگی سالیانه

ارومیه

393

299

خوی

283

239

ماکو

333

283

مهاباد

361

404

پیرانشهر

674

661

تکاب

384

302

سردشت

943

856

نقده

337

*

سلماس

388

*

قره ضیالدین

430

*

میاندواب

369

*

چالدران

399

*

بوکان

433

*

کهریز

*

*

اشنویه

416

*

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان اردبیل در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

اردبیل

303

277

پارس اباد مغان

486

260

مشکین شهر

449

358

خلخال

454

358

سرعین

426

*

بیله سوار

504

*

گرمی

359

*

 فرودگاه اردبیل

236

*

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان اصفهان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

اصفهان

177

112

شرق اصفهان

103

126

نایین

102

87

شهرضا

175

135

اردستان

139

119

داران

342

331

کبوتراباد

153

120

گلپایگان

226

264

نطنز

156

176

کاشان

100

137

خوروبیابانک

58

89

میمه

137

166

سمیرم

456

*

نجف اباد

162

*

مورچه خورت

138

*

فریدونشهر

586

*

زرین شهر

187

*

خوانسار

469

*

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  ایلام در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

ایلام

563

575

دهلران

254

277

مهران

177

*

ایوانغرب

860

675

دره شهر

380

*

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان بوشهر در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

بوشهر دریایی

191

287

جم کنگان

313

251

بندر دیلم

284

387

بندر دیر

250

*

فرودگاه بوشهر

163

283

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان تهران در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

شمیرانات

389

394

مهراباد تهران

213

239

ابعلی

521

521

کرج

263

248

شهر فیروزکوه

226

295

فیروزکوه الودگی

393

*

دوشان تپه

236

260

زئوفیزیک

303

336

چیتگر

279

266

هشتگرد

397

*

ورامین

110

*

فرودگاه پیام

292

*

فرودگاه امام

138

*

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان چهارمحال بختیاری در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

شهرکرد

371

328

کوهرنگ

1254

1359

لردگان

669

555

بروجن

309

252

سامان

373

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  خراسان رضوی در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

مشهد

174

238

تربت جام

193

164

تربت حیدریه

238

264

سبزوار

182

185

سرخس

182

186

قوجان

345

327

کاشمر

166

189

گناباد

110

132

نیشابور

286

241

گلمگان

210

187

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  خراسان جنوبی در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  میانگین

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

بيرجند

166

154

نهبندان

38

129

قائن

151

157    

فردوس

104

130

بشروییه

89

94

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان خوزستان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  درازمدت

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

ابادان

130

161

امیدیه

319

287

اهواز

207

222

ایذیه

694

608

بستان اباد

167

190

بهبهان

324

330

رامهرمز

381

330

شوشتر

323

290

صفی اباددزفول

316

356

بندر ماهشهر

249

217

مسجد سلیمان

369

461

هندیجان

166

*

دهذر

703

*

حسینیه

426

*

 

 

 

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  زنجان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

زنجان

363

280

خرمدره

316

309

ماه نشان

340

208

خدابنده

515

380

اببر

305

*

 

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  سمنان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

سمنان

120

139

شاهرود

164

152

گرمسار

94

119

بیارجمند

142

118

دامغان

128

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی  سیستان وبلوچستان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

زاهدان

82

70

زابل

20.5

57

زهک

27

42

خاش

156

158

چابهار

171

123

سروان

98

106

ایرانشهر

114

107

نیک شهر

163

*

میرجاوه

36

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان فارس در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

اباده

101

138

اقلید

250

353

دارب

191

262

زرقان

237

382

سد درودزن

397

538

شیراز

245

337

فسا

174

304

لارستان

233

200

لامرد

265

*

ایزد خواست

118

*

نبریز

120

*

بوانات

130

*

جهرم

229

*

استهبان

174

*

تخت جمشید

265

*

فیروزاباد

326

*

سراشبند

248

*

سپیدان

625

*

صفاشهر

156

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  قزوین در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

قزوین

425

351

اوج

479

313

معلم کلایه

474

*

تاکستان

326

*

بوئین زهرا

276

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  قم در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

قم

80

152

سلفچگان

129

*

کهک

139

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان کردستان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

سنندج

448

389

سقز

450

453

مریوان

905

831

زرینه اوباتو

382

386

بیجار

420

320

قروه

427

331

بانه

797

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان کرمان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  دراز مدت

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

کرمان

51

133

بم

38

50

سیرجان

101

143

بافت

299

245

جیرفت

196

179

کهنوج

245

183

شهربابک

53

157

رفسنجان

25

80

انار

34

70

لاله زار

182

*

شهداد

15

*

زرند

47

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان کرمانشاه  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

کرمانشاه

490

427

روانسر

719

507

سرپلذهاب

549

402

اسلام اباد

512

484

کنگاور

530

384

سرارود

488

294

 

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان کهکیلویه وبویر احمد در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

یاسوج

768

855

دوگنبدان

417

465

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان گلستا ن  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

گرگان

447

515

گنبد کاووس

449

471

مروار تپه

464

376

کلاله

640

500

علی اباد

641

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان گیلان  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

بندر انزلی

1469

1675

استارا

1355

1312

منجیل

275

183

رشت(کشاورزی)

1069

*

رشت(فرودگاه)

1044

1284

لاهیجان

1124

*

هشتپر طوالش

1090

*

ماسوله

864

*

کیاشهر

*

*

جیرنده

371

299

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  لرستان  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

خرم اباد

499

519

بروجرد

504

458

سیلاخور

393

*

الیگودرز

363

409

کوهدشت

454

418

÷لدختر

484

408

الشتر

526

458

دروود

640

423

ازنا

523

*

نوراباد

550

*

بدراباد

347

*

 

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی  استان مازندران  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  درازمدت

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

رامسر

993

1141

نوشهر

1008

1224

بابلسر

923

895

قراخیل

688

752

ساری

723

640

سیاه بیشه

452

*

امل

516

560

دشت ناز

704

*

کیاسر

556

*

الاشت

482

*

پل سفید

450

*

گلوگاه

545

*

بندر امیراباد

852

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  مرکزی  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

اراک

303

314

ساوه

196

183

تفرش

244

*

خمین

238

254

دلیجان

192

*

کمیجان

377

*

محلات

188

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  هرمزگان  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

بندرعباس

52

179

بندر لنگه

44

140

جزیره سیری

54

127

ابوموسی

87

134

بندر جاسک

77

125

میناب

217

200

قشم

55

*

حاجی اباد

259

178

کیش

158

*

دریایی لنگه

152

*

دریایی قشم

101

*

رودان

259

*

لاوان

157

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان همدان  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

همدان

391

328

ملایر

461

290

نهاوند

428

367

تویسرکان

604

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان یزد در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

یزد

42

53

بافق

42

49

رباط پشت بادام

93

117

مروست

28

65

طبس

83

84

عقدا

45

*

مهریز

56

*

میبد

52

*

گاریز

67

*

ابرگوه

64

*

هرات

40

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی  استان  خراسان شمالی  درسال زراعی88 ومقایسه ان بابارندگی درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی88

 بارندگی میانگین درازمدت

بجنورد

253

253

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

 منبع- سایت هواشناسی ایران

+ نوشته شده در  2010/9/27ساعت 13:41  توسط اطلس ایران وجهان  |