مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز

خبرمهم-بزودی این سایت باساختاری جدیدوبامحتواهای جدید وبروز شروع بکارخواهدکرد

 
لطفا برای بزرگتر شدن عکس ها بر روی آن ها کلیک کنید!


فاصله شهر ها 1

فاصله شهر ها 2

فاصله شهر ها 3

فاصله شهر ها

فاصله شهر ها

فاصله شهر ها

فاصله شهر ها
+ نوشته شده در  2014/1/18ساعت 20:14  توسط اطلس ایران وجهان  | 


تعداد کل واجدان شرایط 50483192
کل آرا 36704156
باطلهٔ مأخوذه 1245409
آرای صحیح 35458747
درصد مشارکت در انتخابات 72.7
نتایج آرا ریاست جمهوری سعید جلیلی 4168946
نتایج آرا ریاست جمهوری محسن رضایی 3884412
رئیس جمهور حسن روحانی 18613329 (50.71%)
نتایج آرا ریاست جمهوری محمد غرضی 446015
نتایج آرا ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف 6077292
نتایج آرا ریاست جمهوری علی اکبر ولایتی 2268753.


شمار واجدین رأی‌دادن در انتخابات ریاست جمهوری و درصد شرکت در انتخابات رئیس جمهوری سال 1392


در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران - انتخابات ریاست جمهوری 1392، 50،483،192 واجد شرایط رای دادن می باشند . که تعداد رای اولی ها در میان رای دهندگان 1.631.206 نفر می باشد.آمار تفکیکی زیر مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دهم می باشد منبع خبرگزاری فارس (
نام استان درصد مشارکت در انتخابات 92 شمار واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری
آذربایجان شرقی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۲٬۴۶۱٬۵۵۳ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
آذربایجان غربی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۸۸۳٬۱۴۴ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
اردبیل درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۸۰۴٬۸۸۱ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
اصفهان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۲٬۹۸۷٬۹۴۶ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
ایلام درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۳۵۷٬۶۸۷ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
بوشهر درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۵۸۰٬۸۲۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
تهران درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۸٬۷۹۶٬۴۶۶ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
چهارمحال و بختیاری درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۵۶۲٬۲۳۸ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
خراسان جنوبی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۴۴۵٬۴۸۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
خراسان رضوی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۳٬۴۲۵٬۸۸۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
خراسان شمالی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۴۸۴٬۳۲۶ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
خوزستان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۲٬۸۰۱٬۶۴۴ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
زنجان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۶۳۲٬۱۶۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
سمنان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۴۳۶٬۴۹۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
سیستان و بلوچستان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۳۰۶٬۶۲۴ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
فارس درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۲٬۸۴۲٬۲۰۹ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
قزوین درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۷۴۹٬۲۰۵ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
قم درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۶۵۵٬۹۸۸ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
کردستان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۹۴۳٬۸۱۸ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
کرمان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۷۳۸٬۲۸۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
کرمانشاه درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۲۳۱٬۶۷۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
کهگیلویه و بویراحمد درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۴۱۵٬۶۹۴ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
گلستان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۰۵۹٬۷۶۹ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
گیلان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۵۷۶٬۰۴۶ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
لرستان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۱۲۴٬۹۴۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
مازندران درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۹۱۵٬۲۴۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
مرکزی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۸۸۵٬۵۵۷ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
هرمزگان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۹۱۹٬۹۰۸ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
همدان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۲۵۶٬۲۵۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
یزد درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۶۰۹٬۳۴۱ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری

+ نوشته شده در  2013/6/24ساعت 19:22  توسط اطلس ایران وجهان  | 


تعداد کل واجدان شرایط 50483192
کل آرا 36704156
باطلهٔ مأخوذه 1245409
آرای صحیح 35458747
درصد مشارکت در انتخابات 72.7
نتایج آرا ریاست جمهوری سعید جلیلی 4168946
نتایج آرا ریاست جمهوری محسن رضایی 3884412
رئیس جمهور حسن روحانی 18613329 (50.71%)
نتایج آرا ریاست جمهوری محمد غرضی 446015
نتایج آرا ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف 6077292
نتایج آرا ریاست جمهوری علی اکبر ولایتی 2268753.


شمار واجدین رأی‌دادن در انتخابات ریاست جمهوری و درصد شرکت در انتخابات رئیس جمهوری سال 1392


در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران - انتخابات ریاست جمهوری 1392، 50،483،192 واجد شرایط رای دادن می باشند . که تعداد رای اولی ها در میان رای دهندگان 1.631.206 نفر می باشد.آمار تفکیکی زیر مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دهم می باشد منبع خبرگزاری فارس (
نام استان درصد مشارکت در انتخابات 92 شمار واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری
آذربایجان شرقی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۲٬۴۶۱٬۵۵۳ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
آذربایجان غربی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۸۸۳٬۱۴۴ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
اردبیل درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۸۰۴٬۸۸۱ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
اصفهان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۲٬۹۸۷٬۹۴۶ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
ایلام درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۳۵۷٬۶۸۷ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
بوشهر درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۵۸۰٬۸۲۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
تهران درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۸٬۷۹۶٬۴۶۶ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
چهارمحال و بختیاری درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۵۶۲٬۲۳۸ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
خراسان جنوبی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۴۴۵٬۴۸۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
خراسان رضوی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۳٬۴۲۵٬۸۸۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
خراسان شمالی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۴۸۴٬۳۲۶ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
خوزستان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۲٬۸۰۱٬۶۴۴ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
زنجان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۶۳۲٬۱۶۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
سمنان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۴۳۶٬۴۹۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
سیستان و بلوچستان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۳۰۶٬۶۲۴ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
فارس درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۲٬۸۴۲٬۲۰۹ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
قزوین درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۷۴۹٬۲۰۵ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
قم درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۶۵۵٬۹۸۸ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
کردستان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۹۴۳٬۸۱۸ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
کرمان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۷۳۸٬۲۸۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
کرمانشاه درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۲۳۱٬۶۷۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
کهگیلویه و بویراحمد درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۴۱۵٬۶۹۴ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
گلستان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۰۵۹٬۷۶۹ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
گیلان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۵۷۶٬۰۴۶ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
لرستان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۱۲۴٬۹۴۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
مازندران درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۹۱۵٬۲۴۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
مرکزی درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۸۸۵٬۵۵۷ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
هرمزگان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۹۱۹٬۹۰۸ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
همدان درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۱٬۲۵۶٬۲۵۰ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری
یزد درصد مشارکت در انتخابات 92: ---- ۶۰۹٬۳۴۱ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری

+ نوشته شده در  2013/6/24ساعت 19:22  توسط اطلس ایران وجهان  | 

نگاهي به وضعيت منابع آب در ايران و جهان

وضعيت آب در جهان
آب شيرين نه يك منبع جهاني، بلكه منبعي منطقه اي محسوب مي شود كه در حوزه هاي آبخيز خاصي از جهان قابل دسترس است و به دليل محدوديت آن به اشكال مختلفي يافت مي شود. در برخي از حوزه هاي آبخيز اين محدوديت ها فصلي هستند كه به قابليت و توانايي ذخيره سازي آب در دوره هاي خشك وابسته است. در ساير مناطق، محدوديت ها از ميزان تغذيه دوباره سفره هاي آب زيرزميني، ميزان ذوب برف يا از ظرفيت خاك جنگل ها براي ذخيره سازي آب متأثر است.
ماهيت منطقه اي منابع آب مانع از آن است تا جامعه جهاني بيانيه يا كنوانسيون خاصي را براي آن تصويب كند؛ بيانيه اي كه به طور فزاينده عمق نگراني هاي بشر را در اين خصوص منعكس سازد. آب كالايي منحصر به فرد و ماده اي بسيار حياتي است. محدوديت هاي اين ماده حياتي ظرفيت هاي ساير منابع حياتي از جمله غذا، انرژي، ذخاير ماهي و حيات وحش را تحت فشار قرار مي دهد. استحصال ساير منابع از جمله غذا، مواد معدني و فراورده هاي جنگلي نيز به تناسب مقدار كمي و كيفي منابع آب مي تواند محدود شود. در شماري از حوزه هاي آبخيز جهان محدوديت هاي آب آشكار شده است. در برخي از فقيرترين و ثروتمندترين كشورهاي جهان نيز سرانه استحصال آب به دليل مسايل زيست محيطي، افزايش هزينه ها و كميابي در حال كاهش است.
توزيع جريان هاي آبي نيز در سطح جهان نامتعادل است و با توزيع جمعيت تناسب ندارد.
از مجموع كل آب هاي جهان 4/97 درصد آن را آب شور درياها و اقيانوس ها تشكيل مي دهد كه به دليل شوري در عمل قابل استفاده نيستند. به اين ترتيب از مجموع منابع آب جهان، ذخاير آب شيرين تنها 6/2 درصد كل حجم ذخاير آب هاي سطح زمين را شامل مي شود كه بخش اعظم آن به صورت يخ در قطب هاي كره زمين و يخچال هاي طبيعي (98/1 درصد) و آب هاي زيرزميني (59/0 درصد) وجود دارند كه در دسترس نيستند. به اين ترتيب از مجموع آب هاي كره زمين تنها 014/0 درصد آب قابل استفاده بوده و در واقع حيات آدمي وابسته به همين مقدار اندك آب است از اين مقدار نيز حدود 001/0 درصد، آب موجود در اتمسفر، رودخانه ها، گياهان و جانوران، 005/0 درصد رطوبت خاك و 007/0 درصد آب شيرين موجود در درياچه ها است.
ميزان آبي كه سالانه از اقيانوس ها تبخير مي شود حدود 425 هزار كيلومتر مكعب است كه بخش اعظم آن به صورت بارندگي به اقيانوس ها برمي گردد و تنها حدود 40 هزار كيلومتر مكعب به صورت نزولات جوي در خشكي ها تخليه و به صورت روان آب از طريق رودخانه ها و جريان هاي زير زميني دوباره به سوي اقيانوس ها جاري مي شود.
به اين ترتيب مشاهده مي شود، به رغم اينكه بخش اعظم سطح زمين را آب پوشانده، تنها بخش اندكي از آن براي بشر قابل استفاده است و در حقيقت تمام برنامه ريزي هاي بشر بايد با توجه به اين محدوديت ها صورت پذيرد.
از طرف ديگر، توزيع و پراكنش اين حجم محدود آب نيز در سطح كره زمين بسيار ناهمگون است و توزيع مكاني و زماني آب نيز بسيار متغير بوده و منطبق با پراكنش جمعيت و نياز جوامع بشري به آب نيست.
ميزان آب مصرفي انساني (آبي كه برداشت مي شود اما به رودخانه ها يا آب هاي زيرزميني باز نمي‌گردد زيرا تبخير يا در گياهان و فراورده هاي كشاورزي ذخيره مي شود) حدود 2290 كيلومتر مكعب در سال است. حدود 4490 كيلومتر مكعب نيز براي رقيق كردن و كاهش آلودگي ها مورد استفاده قرار مي گيرد. حاصل جمع اين دو عدد 6780 كيلومتر مكعب در سال است كه نيمي از مجموع آب هاي روان پايدار (آب شيرين) كره زمين را تشكيل مي دهد.
چنانچه ميانگين تقاضاي سرانه آب به هيچ عنوان تغيير نكند و جمعيت جهان بر اساس پيش بيني هاي سازمان ملل به نه ميليارد نفر در سال 2050 برسد آبي كه بشر استحصال مي كند حدود 10200 كيلومتر مكعب يعني حدود 82 درصد آب هاي روان شيرين كره زمين خواهد بود. اگر علاوه بر جمعيت تقاضاي سرانه نيز افزايش يابد محدوديت شديد آب در سطح جهان قبل از سال 2100 نمايان خواهد شد.
وضعيت آب در ايران
ايران سرزميني كوهستاني است كه دو رشته كوه البرز با جهت گيري شرقي- غربي و رشته كوه زاگرس با جهت گيري شمال غربي- جنوب شرقي در آن قرار گرفته اند. اين دو رشته كوه همانند ديواره اي مانع رسيدن ابرهاي باران زا از شمال و غرب كشور مي شوند و به همين دليل نيز بخش اعظم كشور را مناطق خشك و نيمه خشك تشكيل مي دهد. كمبود منابع آبي همواره به عنوان يك عامل محدود كنند فعاليت ها در كشور مطرح بوده است.
توزيع مكاني آب در ايران به دليل شرايط طبيعي بسيار ناهمگن است. توزيع زماني نزولات جوي در كشور نيز مانند توزيع مكاني روند مشابهي را نشان مي دهد و ميزان آن در سال هاي مختلف و حتي فصول مختل متغير بوده و اين مساله مشكلات گوناگوني را در چند سال اخير براي بخش هاي مختلف، به ويژه بخش كشاورزي و تامين آب شرب شهرها به همراه داشته و زيان هاي زيادي را به اين بخش تحميل كرده است. حتي توزيع نامناسب زماني بارش ها طي سال هاي نرمال نيز از تنگناهاي جدي محدوديت منابع آب ايران است و اين معضل در سال هاي خشك تشديد مي شود. به عنوان نمونه، در مناطقي كه از نظر بارش نزولات جوي در زمره مناطق پرباران طبقه بندي مي شوند، در بعضي از ماه هاي سال كم آبي مشهود است. تحليل زماني نزولات جوي بيان كننده دامنه تغييرات زياد آن از سالي به سال ديگر است. جدول شماره 2 حجم حاصل از ريزش هاي جوي را در حوزه هاي آبريز كشور نشان مي دهد.
با توجه به روند رشد جمعيت كشور و تشديد نياز بخش هاي مختلف، افزايش مصرف آب بخش شهري، روستايي وصنعتي اجتناب ناپذير خواهد بود. آب در فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نقش عمده و كليدي دارد. افزايش توليدات كشاورزي و امنيت غذايي، توسعه مراكز جمعيت شهري و روستايي و بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي در گروي انجام سرمايه گذاري هاي لازم و هماهنگ در ابعاد مختلف توسعه و بهره برداري از منابع آب است.
منابع آب تجديد شونده كشور با توجه به وضعيت بارندگي، پوشش گياهي و ساير عوامل تاثيرگذار در حجم نزولات جوي،‌ حدود 130 تا 139 ميليارد مترمكعب در سال است كه حجم قابل استحصال و با احتساب آب هاي برگشتي حدود 126 ميليارد مترمكعب برآورد مي وشد. از كل آب هاي تجديد شوند حدود 105 ميليارد مترمكعب را جريان هاي سطحي و 25 ميليارد مترمكعب را جريان هاي نفوذي به منابع زيرزميني تشكيل مي دهند.
در حالي كه متوسط حجم كل آب سالانه كشور رقم ثابتي است تقاضا براي آب به علت رشد جمعيت، توسعه كشاورزي، شهرنشيني و صنعت در خلال سال هاي اخير، متوسط سرانه آب قابل تجديد كشور را تقليل داده است به طوري كه اين رقم در سال 1340 حدود 5500 مترمكعب بود در سال 1357 به حدود 3400 در سال 1367 به حدود 2500 و در سال 1376 به حدود 2100 مترمكعب كاهش يافته است. اين ميزان با توجه به روند افزايش جمعيت كشور در سال 1385 به حدود 1750 تنزل يافته است و در افق سال 1400 به حدود 1300 مترمكعب تنزل خواهد يافت. 
صرف نظر از تفاوت هاي آشكار منطقه اي در كشور و طيف گسترده مناطق خشك نظير سواحل خليج فارس و درياي عمان، نيمه شرقي كشور از خراسان تا سيستان و بلوچستان و نيز حوزه هاي مركزي كه ميزان سرانه آب قابل تجديد در آنها از ميزان متوسط كشور به مراتب پايين تر است، ارقام متوسط سرانه آب كشور در سال هاي آينده به مفهوم ورود ايران به مرحله تنش آبي و كم آبي خواهد بود.
برداشت بي رويه آب از آب هاي زيرزميني يكي ديگر از مسايل اساسي كشور در بخش آب به شمار مي آيد كه در حال حاضر مشكلات جدي را در كشور پديد آورده است. به همين دليل نيز در بسياري از نواحي كشور سطح سفره هاي آب زيرزميني افت كرده و با توجه به خشكسالي هاي اخير، افزايش بهره برداري از آب هاي زيرزميني تشديد شده و خسارت هاي غيرقابل جبراني را بر منابع آبي زيرزميني كشور وارد آورده است.
در كنار كاهش كميت منابع آب انتشار پساب هاي صنعتي، كشاورزي و شهري نيز از ديگر عوامل تهديد كننده منابع محدود آب كشور محسوب مي شوند. هر چند در خلال سال هاي گذشته به ويژه برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقدام هاي قابل قبولي براي تصفيه پساب هاي شهري و صنعتي صورت گرفته و مبين توجه دولت به حفاظت از كيفيت منابع آب است اما با توجه به افزايش جمعيت كشور، گسترش شهرنشيني و توسعه فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي ضروري است تا اقدام ها از شتاب بيشتري برخوردار شوند.
شاخص هاي تطبيقي منابع و مصارف آب
با فرارسيدن قرن بيست و يكم و هم زمان با افزايش جمعيت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، تقاضا براي آب به منظور تأمين نيازهاي جمعيتي افزايش قابل ملاحظه اي يافته است. اين موضوع به خصوص در مناطقي از جهان كه به صورت طبيعي همواره با كمبود آب مواجه بودند، بيشتر حايز اهميت است.
همان گونه كه عنوان شد، توزيع مكاني آب در جهان بسيار نامتوازن است و به همين دليل نيز ميزان دسترسي و سرانه مصرف آن نيز تفاوت هاي فاحشي را در بين مناطق مختلف جهان نمايان مي سازد.
يكي از شاخص هاي بسيار مهم در خصوص وضعيت منابع آبي هر كشور نسبت استحصال آب به آب قابل دسترس (پتانسيل آبي) است. اين شاخص از تقسيم آب مصرف شده به آب قابل دسترس هر كشور به دست مي آيد. هر قدر مقدار اين شاخص بزرگ تر باشد، ميزان فشار بر منابع آبي كشور بيشتر بوده و مبين تنش آبي در يك كشور است. بر اساس اين معيار در صورتي كه مقدار اين شاخص در دامنه 5-1 باشد كشور موردنظر هيچگونه تنش آبي ندارد، در صورتي كه شاخص مزبور بين 20-5 باشد كشور داراي تنش آبي كم، در صورتي كه اين رقم بين 40-20 باشد داراي تنش آبي متوسط و بيش از 40 نيز داراي تنش آبي شديد خواهد بود.
يكي ديگر از شاخص هاي مصرف منابع آب شاخص بهره وري آب است كه نشان مي دهد به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي چه مقدار آب مصرف شده است. براي محاسبه آب شاخص توليد ناخالص هر بخش بر مقدار آب مصرف شده در بخش مزبور تقسيم مي شود و عدد حاصل به عنوان شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد. مقدار اين شاخص به تبعيت شرايط و ساختار اقتصادي كشورها
متفاوت است.
 بررسي اين شاخص در بين كشورهاي مختلف جهان تفاوت هاي آشكاري را بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نشان مي دهد به طوري كه مقدار كل اين شاخص بين 2/28 در كشورهاي با درآمد بالا تا 8/0 در كشورهاي با درآمد پايين در نوسان بوده است. 
همانگونه كه ملاحظه مي شود، مقدار اين شاخص در كشورهاي توسعه يافته به دليل فناوري هاي بالاتر از كارايي و بهره وري بيشتر برخوردار بوده و به همين دليل نيز به ازاي هر واحد مصرف آب، ارزش افزوده بيشتري نسبت به كشورهاي كمتر توسعه يافته توليد مي كنند. اين در حالي است كه اكثر كشورهاي توسعه يافته به دليل قرار گرفتن در عرض هاي بالاتر كره زمين كمتر با محدوديت آبي دست به گريبان بوده و با مشكلات كمتري در اين زمينه مواجه هستند. از اين رو،‌ارتقاي بهره وري و كارايي آب در كشورهاي كم آبي نظير جمهوري اسلامي ايران بسيار حايز اهميت بوده و ضروري است تا سياست و اقدام هاي مقتضي در اين زمينه صورت گيرد.
جمع بندي
ما در جهاني زندگي مي كنيم كه كمبود آب همواره به عنوان يك موضوع اساسي، مطرح بوده است. كمبودي كه هر ساله بيشتر مي شود.
در حال حاضر بسياري از افراد كشورهاي در حال توسعه از آب كافي براي برآوردن نيازهاي اصلي خود مانند شرب، حمام و پخت و پز، محروم هستند. 
پيش بيني مي شود كه تا سال 2050 ميلادي حدود 563 ميليون نفر بر جمعيت كشور هند، 187 ميليون نفر بر جمعيت كشور چين كه در زمره فقيرترين كشورهاي جهان به لحاظ اراضي كشاورزي قلمداد مي شود، افزوده شود كه در حال حاضر نيز با مشكلات عديده اي در زمره تأمين منابع آب مواجه هستند. كشورهايي نظير مصر، مكزيك و جمهوري اسلامي ايران نيز با افزايش جمعيت مواجه بوده و بر اساس پيش بيني سازمان ملل متحد جمعيت آنها نيز تا سال 2050 حدود 50 درصد افزايش خواهد يافت. در اين كشورها كه در حال حاضر با كمبود آب مواجه هستند، تداوم رشد جمعيت بسياري از شهروندان را با كمبود آب مواجه كرده است و در صورتي كه اقدام هاي اساسي را براي استفاده بهينه از منابع محدود آب در دستور كار خود قرار ندهند، به طور قطع با مشكل هايي براي دستيابي به توسعه پايدار مواجه خواهد شد.
يكي از مهم ترين نشانه هاي كمبود آب، خشك شدن رودخانه ها است كه اكنون در تعدادي از رودخانه هاي مهم جهان مشاهده مي شود و به همين دليل افرادي كه در انتهاي سرشاخه هاي اين رودخانه ها زندگي مي كنند، با كمبود شديد آب در تمام يا بخشي از سال مواجه هستند. پديده اي كه در حال حاضر در تعدادي از رودخانه هاي كشور ما نيز مشهود است.
نام كشور                               كشاورزي     صنعت            كل
آفريقاي جنوبي                          5/0           53             3/11
كشورهاي با درآمد پائين              3/0            7/0            8/0
كشورهاي با درآمد متوسط           6/0           19             3/3
كشورهاي با درآمد بالا               7/2           6/33           2/28
جهان                                      1             7/18           6/8
از سوي ديگر، به دليل انتشار انواع آلودگي ها و ورود آنها به منابع محدود آب، همين مقدار آب محدود نيز به دليل آلودگي شديد از حيز انفاع خارج شده است و امكان استفاده از آنها در برخي از موارد غير ممكن مي شود. همچنين در شرايطي كه رودخانه هاي مهم جهان پيوسته خشك مي شوند، سفره هاي آب زيرزميني نيز در تمام قاره ها به علت فزوني گرفتن تقاضاي آب از بازده پايدار آبخوان ها پيوسته در حال تنزل هستند. پمپاژ كردن آب از عمق زمين پديده اي است كه در نيم قرن اخير و از زمان پيدايش موتورهاي نيرومند ديزلي ممكن شده و توانسته است در مدتي كوتاه كاهش شديد منابع آب هاي زيرزميني را باعث شود. 

پيشنهادها
روش هاي بي شماري براي استفاده از آب به صورت پايدار و نه از طريق مصرف آب بيشتر، وجود دارد. فهرست خلاصه اي از مهم ترين اقدام ها را در اين زمينه مي توان به شرح زير ارايه كرد:
- انطباق ميان كيفيت آب با نوع مصرف، براي مثال، استفاده از آب غير شرب حاصل از تصفيه فاضلاب ها در سيفون توالت و براي آبياري چمن.
- توسعه روش آبياري قطره اي كه مي تواند مصرف آب را بين 30 تا 70 درصد كاهش و هم زمان ميزان توليد محصول را نيز بيست تا نود درصد افزايش دهد.
- استفاده از شيرهاي آب كم مصرف در دستشويي ها و ماشين لباس شويي
- جلوگيري از نشت آب
- كشت گياهان سازگار با شرايط اقليمي در مناطق خشك و كم آب و توسعه فضاي سبز با كشت گياهان بومي كه نياز اندكي به آب دارند.
- بازيافت آب، برخي از صنايع، به ويژه در مناطق خشك و كم آب، پيشگام استفاده از روش هاي كارآمد و كم هزينه براي بازيافت، تصفيه و استفاده مجدد از آب بوده اند.
- جمع آوري آب باران در مناطق شهري، با توسعه سيستم جمع آوري و ذخيره آب از طريق سقف منازل مي توان آبي به اندازه آب هاي روان حاصل از نزولات جوي را مانند سد بزرگي ذخيره و مصرف كرد.
يكي از بهترين روش ها براي استفاده عملي از اين اقدام ها توقف اعطاي يارانه به بخش آب است. چنانچه قيمت استحصال نشان دهنده تمام يا بخشي از هزينه هاي مالي، اجتماعي و زيست محيطي تأمين آب باشد، استفاده عقلايي از منابع آب به طور خودكار محقق مي شود. 

سایت خبری وزارت نیرو

+ نوشته شده در  2013/6/24ساعت 19:9  توسط اطلس ایران وجهان  | 

 

گل رزگل رزگل رزعکس گل های کوهستانیگل رز(این همه گل تقدیم تان)منظره گل های بهاریگل های زیبا در میان درختان پاییزیپارک زیبا

دوستان افتخاردارم که درطول سه سال گذشته بیش از یک میلیون بازدید کننده  از این سایت بازدید کرده اند امید که بتوانم با ارایه مطالب مفید  رضایت شما دوستان گرامی راجذب کنم امیدوام با ارایه مطالب بروزتر دراینده نزدیک ارشیو سایت را از مطالب وزین تر پرکنم                            ممنون ومتشکر ازشما

                                   ۱۳۹۲/۰۱/۳۰  

+ نوشته شده در  2013/4/19ساعت 17:44  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2012/12/28ساعت 22:31  توسط اطلس ایران وجهان  | 

جاده پاوه -مریوان دراوایل فروردین ماه

+ نوشته شده در  2012/11/16ساعت 21:59  توسط اطلس ایران وجهان  | 

خلیج فارس   «. نام بین المللی :
خلیج فارس Persian Gulf نام تاریخی دریای پارس - پرسیکون کاای تاس- سینوس پرسیکوس موقعیت جغرافیایی جنوب غربی آسیا، منطقه خاورمیانه نوع(اقیانوس‌شناسی) خلیج مساحت ۲۵۱٬۰۰۰ کیلومتر مربع منطقه اقیانوس هند سرچشمه نخستین دریای عمان ژرفای بیشینه ۹۰ متر ژرفای میانگین ۵۰ متر درازای بیشینه ۹۸۹ کیلومتر کشورهای ساحلی ایرانعمانامارات متحده عربیعربستانقطربحرینکویتعراق منابع مهم منابع سرشار نفت و گاز     نام خلیج فارس است به زبان لاتین قدیمی: Sinus Persicus امروزه:Sinus Persici در نقشه آورده شده‌است.
خلیج فارس (یا شاخاب پارس) آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد. مساحت آن ۲۳۷٬۴۷۳ کیلومتر مربع است،[۱] و پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان بشمار می‌آید. خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد، و از غرب به دلتای رودخانه اروندرود، که حاصل پیوند دو رودخانهٔ دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است، ختم می‌شود.[۲] کشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در کناره خلیج فارس هستند. در این میان سواحل شمالی خلیج‌فارس تماماً در جغرافیای سیاسی ایران قرار دارند.[۳] به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل آن، این آبراهه در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای مهم و راهبردی بشمار می‌آید. نام تاریخی این خلیج، در زبان‌های گوناگون، ترجمه عبارت «خلیج فارس» یا «دریای پارس» بوده‌است. همچنین در تمام سازمان‌های بین‌المللی نام رسمی این خلیج، «خلیج فارس» است اما برخی از کشورهای عربی آن را خلیج عربی یا به سادگی، خلیج می‌نامند.[۴] سازمان آب‌نگاری بین‌المللی از نام «خلیج ایران» برای این خلیج استفاده می‌کند.[۵]   تاریخچه پیدایش خلیج فارس زمین شناسان معتقدند که در حدود پانصدهزار سال پیش، صورت نخستین خلیج فارس در کنار دشت‌های جنوبی ایران تشکیل شد و به مرور زمان، بر اثر تغییر و تحول در ساختار درونی و بیرونی زمین، شکل ثابت کنونی خود را یافت. خلیج فارس در آغاز، بسیار پهناور بوده به طوری که تا اواخر دوره سوم زمین شناسی بیشتر جلگه‌های برازجان، بهبهان و خوزستان ایران تا کوه‌های زاگرس در زیر آب بوده‌اند.[۶] ویژگی‌های جغرافیایی خلیج فارس جغرافیای مکانی خلیج فارس خلیج فارس در ۲۴ تا ۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. این خلیج توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریاهای آزاد مرتبط است. از بین کشورهای همسایه خلیج فارس، کشور ایران بیشترین مرز آبی مشترک را با خلیج فارس دارا می‌باشد. طول مرز آبی کشور ایران با خلیج فارس، با احتساب جزایر در حدود ۱۸۰۰ کیلومتر و بدون احتساب جزایر در حدود ۱۴۰۰ کیلومتر می‌باشد.[۷] طول خلیج فارس از تنگه هرمز تا آخرین نقطه پیشروی آن در جهت غرب در حدود ۸۰۵ کیلومتر است.عریض ترین بخش خلیج فارس ۱۸۰ مایل (۲۹۰ km) می‌باشد. عمیق ترین نقطه خلیج فارس با عمق ۹۳ متر در ۱۵ کیلومتری تنب بزرگ و کم عمق ترین نقطه آن با عمقی بین ۱۰ تا ۳۰ متر در سمت غرب می‌باشد. همچنین جزایر متعددی در خلیج فارس وجود دارند. محدوده رسمی و بین المللی مرزهای آبی خلیج فارس بر اساس اعلام سازمان آبنگاری بین المللی :[۸] محدوده شمال شرقی دریای عمان". خط Ràs Limah (25°57'N) شبه جزیره عربی and Ràs al Kuh (25°48'N) ساحل ایران [۲] زمین شناسی منطقه خلیج فارس از دیدگاه زمین شناسی، خلیج فارس فرونشست زمین ساختی کم ژرفایی است که دوره ترشیری پیش در حاشیه جنوبی رشته کوه زاگرس تشکیل شده‌است. در واقع این دریا بازمانده گودال بزرگی است که از دوران گذشته زمین شناختی تحت تاثیر فشار ناشی از آتش فشان‌های فلات ایران بوده و پایداری فلات عربستان در مقابل این واکنش‌های تکتونیکی سبب ایجاد و توسعه پهنا-ژرفای آن شده‌است. شدیدترین چین خوردگی‌های دوران پلیو پلیستوسن، کرانه‌های شمالی خلیج فارس (زاگرس) را چین داده‌است. میزان این چین خوردگی‌ها که در خشکی‌های کشور ایران شدید است با شیب‌های کمتر به طرف دریا ادامه پیدا می‌کند به طوری که در دریا این شیب به ۱۰ تا ۲۰ درجه می‌رسد. محور اصلی خلیج فارس نیز یکی از پیامدهای زمین ساختی پدیده چین خوردگی زاگرس است که در دوران پلیو پلیستوسن شکل گرفته‌است. در پایان دوره پلیوسن، سطح دریا احتمالا ۱۵۰ متر بالاتر از سطح کنونی بوده‌است. این سطح در حدود ۱۰۰، ۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح و به تدریج به سطح کنونی رسیده‌است که آثار آن به صورت پادگانه‌های دریایی و سخا، در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس بر جای مانده‌است.[۹][۱۰] زمین ریخت شناسی خلیج فارس از نظر ریخت شناسی، خلیج فارس نامتقارن بوده و شیب سواحل جنوبی آن ملایم تر از شیب سواحل شمالی است. کرانه جنوبی خلیج فارس، به ویژه در شرق شبه جزیره قطر، منطقه وسیع و کم عمقی است (۱۰ تا ۲۰ متر) که بطور عمده با ریخت شناسی بست، محیط تبخیری و منطقه جزر و مدی مشخص است.خلیج فارس از رسوبات سخت و بلند با اشکال خطی ساخته شده و با واسطه یک دشت ساحلی باریک با دریا در ارتباط است. جزایر ایرانی خلیج فارس بصورت پشته‌های کشیده و موازی ساحل که در واقع دنباله رشته کوه زاگرس هستند که بر اثر بالا آمدن آب بشکل جزیره درآمده‌اند مانند قشم و کیش و یا اینکه کم و بیش دایره‌ای شکل هستند مانند هرمز و ابوموسی که گنبدهای نمکی سری هرمز هستند. سطح جزایر خلیج فارس از رسوبات تخریبی و مارن تشکیل شده‌است که کم و بیش صدف دارند. خاک این جزایر عمدتا شور یا حاوی گچ است که در نتیجه رشد گیاهان را به گونه‌های خاص محدود می‌کند. شکل ساحلی خلیج فارس در مجاورت ایران از نوع طولی است که موازی با محور ارتفاعات مجاور است که گاهی تراکم آبرفت‌ها فاصله زیادی بین خط ساحل و ارتفاعات زاگرس ایجاد کرده مانند جلگه بوشهر، و گاهی دامنه تاقدیس‌ها در خط ساحلی قرار گرفته‌اند مانند غرب خور موج.[۱۱][۱۲] اقلیم شناسی خلیج فارس آب و هوای خلیج فارس خشک و نیمه استوایی است. در تابستان دما گاهی تا ۵۰ درجه سانتی گراد می‌رسد و میزان تبخیر بیشتر از میزان آب‌های وارده می‌شود. در زمستان دما تا ۳ درجه سانتی گراد هم گزارش شده‌است. در عین شوری زیاد آب خلیج فارس، ۲۰۰ چشمه آب شیرین در کف و ۲۵ چشمه آب کاملا شیرین در سواحل آن جریان دارند که منشا همگی آن‌ها از کوه‌های زاگرس در ایران است. آب‌های شیرینی که وارد خلیج فارس می‌شوند عمدتا محدود به روان آب‌های کوه‌های زاگرس در ایران و کوه‌های ترکیه و عراق است. رودخانه‌های اروند، کارون، جراحی، مند، دالکی و میناب بزرگترین و پرآب ترین رودخانه‌هایی هستند که به خلیج فارس می‌ریزند که بیشتر سرچشمه‌های آن‌ها در کوه‌های زاگرس قرار دارند. در کرانه جنوبی آب‌های ورودی به خلیج فارس بسیار کم است که موجب بالا بودن رسوبات کربناتی در این بخش شده‌است. به دلیل محصور بودن، اثر اقیانوس بر خلیج فارس بسیار ناچیز است و به همین علت سرعت جریان‌های زیرین و افقی آن بسیار کم و در حدود ۱۰ سانتی متر در ثانیه‌است. شوری بیشتر خلیج فارس نسبت به اقیانوس موجب پیدایش جریان آبی از اقیانوس هند به خلیج فارس می‌شود که به موازات ساحل ایران و در جهت پادساعتگرد است. جریان ذکر شده با کاهش دما و شوری همراه است به طوری که در تنگه هرمز مقدار نمک ۳۶,۶ گرم در لیتر و در انتهای شمال غربی و در دهانه کارون در حدود ۴۰ گرم در لیتر است. میزان بارندگی در سواحل جنوبی کمتر از ۵ سانتی متر در سال و در سواحل شمالی بین ۲۰ تا ۵۰ سانتی متر در سال است.[۱۳][۱۴] جغرافیای تاریخی خلیج فارس نام خلیج فارس   بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است.سر ریچارد دالتون. [۱۵] در اسناد به جا مانده از بسیاری از تمدن‌های گذشته اینگونه بیان شده که سرزمینهای جنوب خلیج فارس که شامل قطر، شمال عمان، امارت متحده عربی، شرق عربستان و کویت می‌شده به ایران تعلق داشته‌اند و بنا بر این این خلیج فارس جزو آبهای داخلی ایران به حساب می‌آمده و به همین علت یونانیان به آن سینوس پریسیکوس گفته‌اند.[۱۵] چارلز بلگریو نماینده و کارگذار دولت بریتانیا در خلیج فارس، در سال ۱۹۳۵ نامه‌ای به دولت مطبوعش می‌نویسد و در آن ذکر می‌کند: «اکنون که تمام صفحات جنوبی خلیج فارس را عربی کرده‌ایم، خوب است نامش را هم عوض کنیم» ولی انگلستان که آن زمان بر سر نفت با ایران اختلاف داشت، این پیشنهاد را برای جلوگیری از تیره‌تر شدن روابط با تهران، نپذیرفت.[۱۵] کهن‌ترین نام جغرافیایی که از خلیج فارس وجود دارد نارمَرتو (narmarratu) است که در کتیبه‌های آشوری بر جای مانده‌است و به معنای رود تلخ است.[۱۶] فلاویوس آریانوس در سدهٔ دوم میلادی در آثار خود خلیج فارس را پرسیکون کاای تاس که خلیج فارس معنا می‌دهد استفاده کرده‌است.[۱۷]   جغرافی دانان و تاریخ نگاران عرب اسلامی دوره آغازین اسلام، همچون طبری، مسعودی و یعقوبی به اتفاق در کتب خطی به جای مانده از خود اذعان دارند که تمامی نواحی خلیج پارس در دوره‌های پیش از اسلام به ایران تعلق داشته‌است. استخری در مسالک و ممالک و «ابن حوقل بغدادی» در کتاب خود «صورة العرض» که در سال ۱۹۹۳. م در لندن به زبان انگلیسی به چاپ رسید، عنوان می‌کند که: «همان طور که بارها گفته شد، دریای پارس دریایی است از اقیانوس احاطه کننده جهان که در اطراف چین از آن منشعب می‌شود؛این دریا از سرزمین‌های سند(هند) و کرمان تا فارس ادامه می‌یابد و در میان همه سرزمین‌ها به نام پارس خوانده می‌شود، زیرا پارس ا ز همه کشورها پیشرفته تر است و شاهان آن محکم ترین کنترل (حاکمیت) را در دوران کهن داشته‌اند و حتی اکنون نیز تمامی کرانه‌های دور و نزدیک این دریا و همه سرزمین‌های پارس و دیگر را تحت کنترل دارند».[۱۸][۱۹] تا پیش از دهه ۶۰ قرن بیستم میلادی، کشورهای عربی از عبارت خلیج فارس در مکاتبات رسمی خود استفاده می‌کردند.[۲۰][۲۱]   در سال‌های اخیر و به ویژه از دههٔ شصت میلادی به این سو، نام جعلی خلیج عربی نیز در برخی منابع تحت حمایت بیشینهٔ دولت‌های عربی و گاه غیر عربی به گونه‌ای فزاینده در حال رقابت با نام خلیج فارس است، این امر خشم ایرانیان سراسر جهان را برانگیخته و باعث پدیداری نام «خلیج همیشه فارس» یا «خلیج همیشگی فارس» از سوی ایرانیان گشته‌است. تا کنون کارهایی برای مقابله با این جعلی سازی صورت گرفته از جمله صادر شدن دو رهنمود در دبیرخانه سازمان ملل متحد در زمان حکومت «محمد رضا شاه پهلوی» برای پاسداری از نام خلیج فارس یا Persian Gulf و یا برگزاری جام خلیج فارس و چندین نام گذاری و تهیهٔ نقشه و اسناد و کتب جغرافیایی در حال حاضر با نام درست. سازمان جغرافیایی بریتانیا و آمریکا نام خلیج فارس را سیاست رسمی کشورهای خوددانسته‌اند.[۲۲] روز ملی خلیج فارس یکی از اقدامات دولت برای پاسداری از میراث معنوی و فرهنگی خلیج فارس رسمیت دادن به روز ملی خلیج فارس(که قبلا توسط وبلاگ نویسان در سایتهای آنلاین انجام شده بود)در تقویم رسمی کشور بود.   . ایر pars sea جزایر خلیج فارس جزایر زیادی در خلیج فارس وجود دارند که برخی از آن‌ها از اهمیت کم و برخی از اهمیت بالایی برخوردارند. جزایر مهم خلیج فارس عبارت‌اند از: قشم، بحرین، کیش، خارک، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و لاوان که تمامی آنها به جز قسمتی ازبحرین به ایران تعلق دارد. جزایر ایرانی خلیج فارس کشتی یونانی در آب‌های ساحلی جزیره کیش در خلیج فارس از میان جزایر خلیج فارس بیش از ۳۰ جزیره مسکونی و غیر مسکونی آن متعلق به کشور ایران است. برخی از این جزایر به علت برکشند و فروکشند در زیر آب قرار می‌گیرند و غیر مسکونی هستند. جزایر غیر مسکونی خلیج فارس به عنوان زیستگاه مرجان‌های دریایی، محل تخمگذاری پرستوهای دریایی و لاک پشت‌ها و همچنین زیستگاه انواع پرندگان مهاجر از اهمیت ویژه جهانی برخوردار است.[۲۴][۲۵][۲۶] جزایری که در استان هرمزگان ایران قرار دارند: جزیره کیش - جزیره قشم - جزیره تنب بزرگ - جزیره تنب کوچک - جزیره ابوموسی - جزیره لاوان - جزیره شتور - جزیره هندرابی - جزیره فرور بزرگ - جزیره فرور کوچک - جزیره سیری - جزیره لارک - جزیره ناز - جزیره هرمز - جزیره هنگام جزایری که در استان بوشهر ایران قرار دارند:[۲۷][۲۸][۲۹] جزیره خارک - جزیره خارکو - جزیره عباسک - جزیره میر مهنا - جزیره فارسی - جزیره نخیلو - جزیره تهمادو - جزیره گرم - جزیره ام الکرم - جزیره شیخ الکرامه - جزیره شیف - جزیره متاف - جزیره مرغی - جزیره چراغی - جزیره ام سیله - جزیره سه‌دندون - جزیره مولیات جزایری که در استان خوزستان ایران قرار دارند: جزیره مینو - جزیره خور موسی - جزیره بونه - جزیره دارا - جزیره قبر ناخدا اهمیت خلیج فارس   خلیج فارس در واقع محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است. از نظر راهبردی در منطقه خاور میانه، به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین مرکز ارتباطی بین این سه قاره‌است و بخشی از یک سیستم ارتباطی شامل اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه، دریای سرخ و اقیانوس هند می‌باشد. به همین دلیل از دیرباز مورد توجه قدرت‌های جهانی و همچنین بازرگانان و تجار دنیا بوده‌است. همچنین این منطقه منبع مهم انرژی جهان می‌باشد. در مجموع خلیج فارس از نظر جغرافیای سیاسی، استراتژیک، انرژی و تاریخ و تمدن یک پهنه آبی مهم و حساس در دنیا محسوب می‌شود.[۳۰][۳۱] اهمیت اقتصادی خلیج فارس افق خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی بزرگترین عامل اهمیت خلیج فارس وجود معادن سرشار نفت و گاز در کف بستر و سواحل آن است به طوری که این منطقه را «مخزن نفت جهان» نام نهاده‌اند. خلیج فارس مسیر انتقال نفت کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان و امارات متحده عربی است، و به همین سبب، منطقه‌ای مهم و راهبردی به شمار می‌آید. در حدود ۳۰ درصد نفت جهان از منطقه خلیج فارس تامین می‌شود[۳۲] که این مقدار گاهی افزایش و گاهی کاهش می‌یابد. نفت تولید شده در حوزه خلیج فارس باید از طریق این پهنه آبی و از راه تنگه هرمز به سایر نقاط جهان حمل شود.[۳۳] خلیج فارس از نظر ذخایر نفتی در مقایسه با سایر نقاط جهان دارای مزایای زیادی مانند سهولت استخراج، هزینه پایین تولید، مازاد ظرفیت تولید، کیفیت بالای نفت خام منطقه، سهولت حمل و نقل، توان بالای تولید چاه‌ها و امکان کشف ذخایر جدید نفتی وسیع در منطقه می‌باشد. طبق آخرین برآوردهای انجام شده حوزه خلیج فارس در حدود ۷۳۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت اثبات شده و بیش از ۷۰ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی را در خود جای داده‌است.[۳۴][۳۵] همچنین بندرهای مهمی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که از آنها می‌توان بندرعباس، بوشهر، بندرلنگه، کیش، خرمشهر و بندر ماهشهر در ایران، و شارجه، دوبی و ابوظبی را در امارات متحده عربی و بندر بصره و فاو در عراق را نام برد. اهمیت نظامی-راهبردی خلیج فارس از منظر نظامی، وجود پایگاه‌های نظامی متعدد اعم از دریایی، هوایی و زمینی در منطقه خلیج فارس که عمدتا متعلق به کشورهای آمریکا و انگلستان هستند و همچنین حضور ناو‌های جنگی کشورهای غربی بخصوص آمریکا در آب‌های خلیج فارس، اهمیت نظامی و راهبردی خلیج فارس را نمایان می‌سازد. جنگ نفت‌کش‌ها که در جریان جنگ ایران و عراق رخ داد یکی از عوامل حضور نظامی کشورهای غربی به ویژه آمریکا در خلیج فارس شد. اهمیت نظامی-راهبردی خلیج فارس به طور ویژه در جریان جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس و جنگ عراق آشکار شد.[۳۶] پیشینه دریانوردی در خلیج فارس پیشینه دریانوردی در خلیج فارس به گذشته‌های بسیار دور، دست کم دو هزار سال پیش از میلاد، باز می‌گردد. مردمان تمدن‌هایی مانند سومر، آکاد، ایلام مسیر خود بین میان‌رودان و موهنجودارو در دره سند را از طریق این پهنه آبی می‌پیمودند. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که فنیقی‌ها، نخست در جزیره‌ها و سرزمین‌های پیرامون خلیج فارس زندگی و دریانوردی می‌کردند. در دوره هخامنشیان، داریوش اول از دریانوردان برجسته ایرانی، فینیقی و ساتراپ‌های یونانی نشین امپراتوری پارس خواست تا برای کشف یرزمین‌های جدید به دریانوردی بپردازند که در نتیجه شناخت ایرانیان نسبت به خلیج فارس بیشتر شد. در یکی از کهن ترین اسناد پیرامون دریانوردی در خلیج فارس که به سده چهارم پیش از میلاد مربوط می‌شود، دریانوردی به نام نیارخوس (نئارخوس) در یازدهمین سال فرمان روایی اسکندر مقدونی و به دستور او سفر دریایی خود را آغاز کرد و در این سفر از دهانه رود سند به دهانه تنگه هرمز رفته و پس از عبور از خلیج فارس در ساحل رود کارون لنگر انداخت. او که در این سفر چند دریانورد ایرانی ازجمله بگیوس پسر فرناکه، هیدارس بلوچ و مازان قشمی نیز او را همراهی می‌کردند، سفرنامه‌ای از سفر ۱۴۶ روزه خود نوشت که چکیده‌ای از آن باقی مانده‌است. او در سفرنامه خود به فانوس‌های دریایی بزرگ و شگفت انگیز در خلیج فارس اشاره می‌کند.[۳۷] منابع غذایی خلیج فارس بیش از ۱۵۰ نوع ماهی متفاوت در خلیج فارس یافت می‌شود. بیشتر آبزیان خلیج فارس بجز چند مورد که وارد آبهای کارون، بهمن شیر و اروند می‌شوند مابقی در آب‌های شور زندگی کرده و در همان جا تخم ریزی و تولید مثل می‌کنند. از مهمترین انواع ماهی‌های تجاری خلیج فارس می‌توان به زبیده، حلوا سفید، قباد، شیر ماهی، شانک، سنگسر، پیش ماهی، هامور، سیکین، کارفه، طوطی، حلوا سیاه، شوریده، خبور، کفشک، سرخو، خابور و سبور اشاره کرد. از دیگر محصولات غذایی باارزش خلیج فارس می‌توان به میگو اشاره کرد. انواع صدف‌های خوراکی نیز در برخی سواحل مانند ساحل بندرعباس و ساحل گشه(ساحل صدف) در بندر لنگه و همچنین در اطراف بعضی جزایر مانند هرمز، قشم و لارک یافت می‌شوند که بازار عمده آن کشورهای اروپایی است.[۳۸] محیط زیست خلیج فارس پستاندار دریایی به نام داگونگ به همراه فرزندش در ساحل کم عمق خلیج فارس خلیج فارس یکی از بزرگ ترین پناهگاه‌های موجودات دریایی مانند مرجان‌ها، ماهی‌های تزئینی کوچک، ماهی‌های خوراکی و غیر خوراکی، صدف‌ها، حلزون‌ها، نرم تنان، شقایق‌های دریایی، اسفنج‌های دریایی، عروس‌های دریایی، لاک پشت‌ها، دلفین‌ها، کوسه ماهی‌ها و بسیاری از موجودات دریایی دیگر می‌باشد. متخصصان محیط زیست به دلیل نبود کارشناس و متخصص ویژه، هزینه‌های پژوهشی بالا و فقدان دانش کافی، گونه‌های مختلف جانوری پستاندار در خلیج فارس را در معرض خطر و آسیب می‌بینند. خشکسالی و عدم ورود مواد مغذی به آب، موجب کوچک ماندن و عدم رشد کافی برخی از آبزیان خلیج فارس شده‌است.[۳۹][۴۰] لاک پشت‌های خلیج فارس ۵ گونه از ۸ گونه لاک پشت‌های موجود در جهان در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان زندگی می‌کنند که ۲ گونه لاک پشت عقابی و لاک پشت سبز در سواحل و جزایر ایران تخم گذاری می‌کنند. این دو لاک پشت در سواحل جزایری چون هرمز، لارک، قشم، فارور و بنی فارور و مکان‌های کم عمق ساحلی سکونت دارند و عمده مکان‌های تخم ریزی آن‌ها در جزایر هرمز، هنگام، فرور، شیدور، لاوان، کیش، نخیلو و ام الگرم گزارش شده‌است. وارد شدن نفت به آب‌های خلیج فارس می‌تواند باعث ایجاد مسمویت در این لاک پشت‌ها شود. همچنین فعالیت‌های صیادی، وجود زباله، فاضلاب‌ها، تردد شناورها، انفجارات جهت اکتشاف معادن و آلودگی حرارتی تهدیداتی برای زندگی آن‌ها محسوب می‌شوند.[۴۱] دلفین‌ها و نهنگ‌های خلیج فارس دلفین‌های سواحل جنوبی ایران، در اطراف جزیره هنگام دلفین‌ها و نهنگ‌ها از جمله پستانداران آبی هستند که در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می‌کنند. دلفین‌هایی با نام پورپویز و همچنین دلفین‌های بینی بطری در جنوب جزیره قشم و در جوار جزیره‌های هنگام، سالارک و هرمز زندگی می‌کنند که در معرض مخاطرات گوناگون هستند. نبود تحقیقات کافی و نبود متخصص زبده باعث کاهش تعداد دلفین‌های گوژپشت و نهنگ‌های خاکستری شده‌است. برخورد دلفین‌ها و نهنگ‌ها با شناورها و پروانه موتور قایق‌ها و همین طور آلودگی برخی از نقاط آب‌های خلیج فارس به آلاینده‌های نفتی و شیمیایی زندگی این پستانداران را تهدید می‌کند. طبق برخی گزارش‌ها نهنگ خلیج فارس در معرض خطر انقراض قرار دارد.[۴۲][۴۳] کوسه‌های خلیج فارس ۷ گونه از کوسه‌ها در آب‌های خلیج فارس زندگی می‌کنند که از میان آن‌ها می‌توان به کوسه ماهی درنده، کوسه گربه ماهی، نهنگ کوسه یا کوسه کر، کوسه سرچکشی، کوسه ماهی شکاری و کوسه ماهی گورخری اشاره کرد. به دلیل گرانی قیمت کوسه در مقایسه با دیگر ماهیان خلیج فارس، صید بی رویه این آبزی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته‌است و نسل آن‌ها را در معرض انقراض قرار داده‌است. از آنجایی که اغلب گونه‌های کوسه ساکن خلیج فارس زنده زا هستند، نمی‌توان برنامه‌های مناسبی برای احیای نسل ان‌ها به روش پرورشی انجام داد. همچنین این کوسه‌ها در زمان زاد و ولد به سوی اب‌های با عمق کمتر (که کمینه دما را برای بچه‌های انان فراهم می‌کند) می‌آیند، افزایش تخریب مناطق ساحلی خطری دیگر برای تداوم نسل آن‌ها به حساب می‌آید.[۴۴] آلودگی محیط زیست خلیج فارس در دهه‌های گذشته آلودگی زیست محیطی یکی از چالش‌های مهم در این پهنه آبی بوده‌است. از آن جایی که ۶۰ درصد از ذخایر نفت جهان در خلیج فارس است، احداث سکو‌های نفتی و مجتمع‌ها و پالایشگاه‌ها در اطراف خلیج فارس و ورود نفت، مواد شیمیایی و پساب‌ها به داخل آب از عوامل مهم این آلودگی می‌باشند. یکی از مهمترین آلودگی‌های خلیج فارس در زمان جنگ ایران و عراق رخ داد بطوری که در حدود ۵,۸ میلیون بشکه نفت در آب رها شد و همچنین آتش سوزی چاه‌های نفت که باعث ورود حجم عظیمی از نفت خام به دریا شد.[۴۵][۴۶] همچنین عبور سالانه بیش از ۱۰،۰۰۰ شناور از خلیج فارس و دریای عمان که ۷۵ درصد آن‌ها به حمل و نقل نفت خام و محصولات نفتی مربوط است و در پی آن تخلیه مواد زائد مختلف مانند آب شستشوی موتور، فاضلاب، آب توازن کشتی و بسیاری موارد دیگر سبب بروز مداوم انواع آلودگی‌ها در منطقه می‌شود که اثرات قابل توجهی بر محیط زیست دارد. طبق مطالعات انجام شده سالانه در حدود ۱,۵ میلیون تن نفت به خلیج فارس نشت می‌کند و به همین علت سازمان بین المللی دریانوردی(IMO) این منطقه را در سال ۲۰۰۷.م به عنوان منطقه ویژه دریایی اعلام کرد. طبق آمارها میزان آلودگی این منطقه بیشتر از حد متوسط بین المللی است.[۴۷][۴۸] آلودگی ناشی از گرد و غبار یکی از عواملی که بر محیط زیست حاشیه خلیج فارس و تمامی شهرهای غربی ایران اثرات زیست محیطی منفی ناگواری برجای گداشته گرد و غبار عربی است هر سال در فصل خشک" توفانی از گرد و غبار" از سوی عراق - کویت و شمال عربستان بسوی سواحل شمال خلیج فارس و غرب ایران وزیدن می گیرد این گرد و غبار مخرب حتی گاهی اوقات تا تهران نیز می رسد و موجب تعطیلی زندگی و کسب و کار می شود.گرد و غبار باعث فرار پرندگان و حیواناتشده و بر توع زیستی سواحل خلیج فارس آسیب زده است. [۷]
+ نوشته شده در  2012/5/16ساعت 21:40  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2012/2/20ساعت 18:10  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2012/2/20ساعت 17:53  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2011/3/6ساعت 23:0  توسط اطلس ایران وجهان  | 

جنگل های ایران

جنگلهاي ايران 
جنگل(Forest) منطقه وسیعی پوشیده از درختان، درختچه‌ها و گونه‌های علفی است که همراه با جانوران وحشی نوعی اشتراک حیاتی گیاهی و جانوری را تشکیل داده و تحت تأثیر عوامل اقلیمی و خاکی قادر است تعادل طبیعی خود را حفظ کند. به عبارتي ديگر، زميني (اعم از خشكي و آبي) است كه عمدتاً از درخت و درختچه همراه با ساير رستني‌هاي خشبي و علفي خودرو پوشيده شده باشد مشروط به آن كه مساحت آن كمتر از نيم هكتار و تاج پوشش درختي آن به طور طبيعي كمتر از پنج درصد نباشد. برخی از فوايد درختان عبارتند از: توليد اكسيژن، جذب گرد و غبار، گاز كربنيك و ديگر گازهای شيميايی موجود در هوا، جلوگيری از نفوذ سر و صدا و تشديد آلودگی‌های صوتی در شهرها. جنگلداري(Forestry) هنر يا علم مربوط به مديريت جنگل‌ها كه شامل ايجاد جنگل از طريق كشت درختان و مراقبت از آنها، حفظ و نگهداري جنگل‌هاي موجود، كاربرد روش‌هاي فني در اصلاح يا احياي جنگل‌هاي مخروبه، بهره‌برداري صحيح از درختان موجود، حفاظت از حيوانات جنگلي،مهندسي جنگل و اقتصاد جنگل مي‌شود.
جنگل‌هاي ايران كه نزديك به 9 درصد از مساحت كشور را تشكيل مي‌دهند، از نظر مديريتي به دو گروه جنگل‌هاي شمال و جنگل‌هاي خارج از شمال تقسيم مي‌شوند. جنگل‌هاي شمال به تمام ناحيه رويشي هيركاني و خزري اطلاق مي‌شود؛ و جنگل‌هاي خارج از شمال نيز در 4 ناحيه رويشي ديگر قرار دارند.

مرتع(Range) زمینی با پوشش طبیعی که مستعد زراعت یا تولید چوب نیست در عوض می‌توان از آن برای چرای دام، آبخیزداری، توسعه حیات وحش یا تفرجگاه استفاده کرد. به عبارتي ديگر مرتع زميني است با پوشش نباتات طبيعي خودرو كه پوشش گياهي آن غالباً علفي چندساله، بوته اي، بعضاً درختچه‌اي و به ندرت داراي درختان پراكنده بوده و در فصل چرا عرفاً مورد تعليف دام قرار مي‌گيرد و همچنين داراي كاركردهاي متعددي از قبيل حفظ آب و خاك، ارزش‌هاي زيست محيطي و در صورت فراهم بودن شرايط يكي از منابع تأمين غذاي دام اهلي و وحوش مي باشد .مرتعداري(Range management)  عبارت است از اداره اکوسیستم مرتع به منظور استفاده بهینه از منابع و تولیدات و سرویس‌های آن با تأکید بر حفاظت آب و خاک و سرانجام محیط‌زیست.
بيش از 52 درصد از سطح كشور را مراتع تشكيل مي‌دهند. مراتع در حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش، تنظيم گردش آب در طبيعت، تأمين علوفه مورد نياز دام، توليد محصولات دارويي و صنعتي، حفظ ذخاير ژنتيك گياهي و جانوري نقش اساسي دارند. در حال حاضر سرانه مرتع در كشور 3/1 هكتار و سرانه جهاني آن 82/0هكتار است.
25 درصد ارزش هر هكتار مرتع مربوط به توليد علوفه و 75 درصد آن مربوط به ارزش‌هاي زيست‌محيطي است. بنابراين حفظ، احياء و توسعه و بهره‌برداري از مراتع بيش از آنكه از ديدگاه تعليف دام داراي اهميت باشد از نظر زيست محيطي ارزشمند است.
بر اساس آخرين آمار معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي، جمعيت دامي كشور حدود 124 ميليون واحد دامي اعلام شده كه حدود 83 ميليون واحد دامي آن وابسته به مرتع هستند. اين در صورتي است كه مراتع موجود كشور تنها مي‌تواند خوراك 27 ميليون واحد دامي در مدت 7 ماه يا 6/24 ميليون واحد دامي در مدت يكسال را تأمين نمايد. مطابق اين آمار در حال حاضر بيش از 2/2 برابر ظرفيت مجاز از مراتع كشور بهره‌برداري مي‌شود و معيشت بيش از 900 هزار خانوار روستايي و عشايري به بهره‌برداري از مراتع وابسته است

+ نوشته شده در  2011/2/10ساعت 13:7  توسط اطلس ایران وجهان  | 

 تهران بزرگ هم برای خودش حکایاتی دارد که بسیار جالب است. آنگونه که پیداست مردم این ابرشهر کنونی، علاقه زیادی به زندگی زیرزمینی داشته اند و اکثر خانه ها چندین متر در زیرزمین واقع بوده. شاید برای جبران گذشته باشد که تهرانی های امروزدوست دارند در بالاترین نقطه شهر زندگی کنند و شاید روح اسلافشان این دستور پنهان را به آنها می دهد. البته این زیرزمین نشینی دلایل متعددی داشته که بدون هیچ شکی باید گفت که نشان از هوش مردمان ساکن آن زمان تهران دارد. یاقوت حموی در کتاب معجم البلدان هم به گونه ای به این مساله اشاره می کند و ترس تهرانی ها از دشمنان را دلیل زیرزمین نشینی می داند. ظاهراً پنهان شدن تهرانی ها از چشم دشمنان، خودش یک فن جنگی محسوب می شد، چون محل اختفای آنها به هیچ وجه توسط دشمنان قابل شناسائی نبوده و تمامی دشمنان با صرف چندین روز یا چندین هفته از عمر خود، بدون گرفتن هیچ نتیجه ای از همان راه آمده دفع شر می کرده اند. آنگونه که پیداست تهرانی ها در دادن خسارت و غنیمت به دشمن، هرگز نم پس نمی داده اند و با استفاده از تکنیک اختفا، معاندان را دست به سر می کرده اند. آنگونه که پیداست شیوه خانه سازی مخفی فقط و فقط مخصوص تهرانی ها بوده و اکثر قریه های اطراف از این موهبت بی نصیب بوده اند. یکی دیگر از نکات جالب توجه در این باره این است که تهرانی های آن زمان هرگز اهل درگیری و خونریزی نبوده اند و تمامی هنرشان در مقابل دشمن، پنهان کردن خود در لایه های زیرزمینی بوده که البته با کمبود امکانات و افراد آن زمان ستودنی است.


 به روایتی قصران و مهران دو برادر بودند. " ران " به معنی دامنه است، و مهران دامنه بالایی و قصران دامنه پایینی رشته کوه البرز بود.
نخستین وجه تسمیه تهران را از عبارت " یاقوت حموی " در معجم البدان می توان اخذ کرد : " از مردی اهل ری که محل وثوق و اعتماد شنیدم که طهران دیهی است بزرگ و بنای این دیه تمامی در زیر زمین واقع است و احدی را یارای آن نیست که بدان دیه راه یابد مگر آن که اهالی آنجا اجازت ورود بدهند " .
در این عبارت اشاره به زیرزمینی بودن تهران شده است. این مساله عده ای را برانگیخت که تهران را به دو کلمه" ته " به معنای زیر و " ران " تجزیه نمایند و تهران را " مکان زیرزمینی " معنا کنند.
اعتماد السلطنه در مرات البلدان درباره وجه تسمیه تهران چنین آورده است: " چون اهل آنجا ( تهران ) در وقتی که دشمن برای آنها به هم می رسید در زیر زمین پنهان می شدند، از این جهت به این اسم موسوم شده است که به " ته ران" یعنی زیر زمین می رفته اند" .
کسروی درباره نام تهران و شمیران، طی پژوهش هایی به این نتیجه رسیده که تهران ( و تارم، کهران، گهران، گهرام، جهرم ) به معنای منطقه گرمسیر و شمیران ( شمیرام، شمیرم، شمیلان، سمیران و سمیرم) به معنای منطقه ای سردسیر است.
دکتر حسین کریمان، نویسنده‌ی کتاب قصران می‌نویسد:
«نام تهران به‌صورت نسبت تهرانی، نخستین بار در احوال حافظ ابوعبدالله محمد بن حامد تهرانی رازی از عالمان به‌نام نیمه‌ی نخستین سده‌ی (3 ه.ق) پهنه‌ی قصران و متوفی به سال (261 یا 271 ه.ق.) ... درج آمده».
یاقوت حموی در معجم‌البدان، تهران را توصیف کرده، می‌نویسد:
«طهران به کسر طاء و سکون‌ها و را و نون در آخر، واژه‌ای است عجمی و ایشان تهران تلفظ کنند چون در زبان ایشان طاء وجود ندارد. این آبادی از دیه‌های ری است و بناهای ‌آن در زیر زمین بنیان یافته است، و هیچ‌کس جزء به اراده‌ی مردم به‌آن‌جا راه نمی‌یابد و در بیش‌تر اوقات ایشان نسبت به سلطان وقت راه خلاف و سرپیچی می‌پیمایند.

از جمله ارتفاعات که در شمال آن قله توچال به ارتفاع ۳۹۳۳ متر مشاهده می‌گردد. همچنین، کوه‌هایی چون دماوند شمیرانات و امامزاده داوود در اطراف آن اقلیم این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهند. منابع آب فیزیکی نیز از فاکتورهای مهم در شکل‌گیری اقلیم تهران است. از جمله این منابع می‌توان رودخانه جاجرود و کرج و سدهایی چون امیرکبیر، لبنان و لار را نام برد. عامل و فاکتور دیگری که می‌توان از آن نام برد دشت است. به استنثاء نواحی شمالی استان که به دلیل واقع شدن در کوهپایه‌های البرز اندکی معتدل و مرطوب است. بقیه نقاط دارای تابستان‌های گرم و خشک و زمستان‌های معتدل و گاهی سرد می‌باشد که نشانه و خصوصیت مناطق دشتی را نشان می دهد. برای مشخصه‌های کلی آب و هوای تهران، می‌توان به آمار و ارقام زیر رجوع کرد. طی یک دوره ۳۰ ساله، متوسط میزان بارندگی سالانه آن ۲۲۰ میلیمتر و میزان بارندگی سالانه آن بین ۲۰۰ الی ۴۰۰ میلیمتر گزارش گردیده است. به علت وسعت و ارتفاعات تهران، سه ایستگاه سینوپتیک در محله آباد و شمیران و ژئوفیزیک، وظیفه ثبت و درج دمای هوای شهر تهران را به عهده دارند که از سال ۱۳۳۰ ، ( طی یک دوره ۴۵ ساله ) حداکثر دمای هوای تهران ۴۳+ درجه و حداقل ۱۵- درجه سانتیگراد اعلام شده است. به این ترتیب تهران دارای تابستان گرم به ویژه در مناطق جنوب و مرکز شهر و هوای معتدل در شمال شهر می‌باشد. در زمستان نیز مرکز شهر تهران معتدل است ولی بخش‌های شمالی شهر سرد است و دما بازها به زیر صفر می‌رسد. تهران در فصول سرد سال تحت تأثیر سیستم‌های پرفشار شمالی (سیبری) قرار گرفته و دارای زمستان سرد و خشک و عموماً آلوده است و در ماه های گرم سال متأثر از سیستم‌های کم فشار حرارتی کویر مرکزی واقع شده و دارای تابستانی گرم و خشک است. بیشترین مقدار بارندگی ماهیانه درطی دوره آماری تهران برابر ۹/۳۸ میلیمتر در اسفندماه و کمترین بارندگی به مقدار یک میلیمتر در شهریور ماه اتفاق افتاده است. متوسط سالیانه رطوبت نسبی هوا در تهران ۴۰ درصد و در شمیرانات ۴۶ درصد می‌باشد. جهت وزش باد غالب در تهران غربی (۲۷۰ درجه) و متوسط سرعت وزش باد ۵/۵ متر بر ثانیه است. نسیمی از دره‌های خنک کوهستان شمال در شب (بادکوه) و از بیابان‌های جنوب در روز (باد دشت) به طور آهسته هر شبانه‌روز در شهر تهران می وزد. . یکی دیگر از مشخصه‌های قابل ذکر شهر تهران زلزله خیز بودن آن است. این شهر بر روی خط زلزله قرار دارد و احتمال وقوع زلزله در آن بسیار می‌باشد شهر تهران از نظر زمین لرزه جزء مناطق پرزیان (۸ تا ۱۰ درجه مرکالی) بشمار می‌آید.

عمارت ها و کاخ های زیادی در تهران وجود دارد که بیش ترین آن ها به دوره های صفویه و قاجاریه تعلق دارد، مدرسه های تاریخی و قدیمی که ، اغلب دارای مسجد نیز هستند، امام زاده ها و کلیساهای مختلف که هر یک از ارزش های خاصی برخوردارند، عمارت ها و برج های معروف به همراه بازارهای قدیمی بخشی از دیدنی های تاریخی شهرستان تهران است. سر در باغ ملی، باغ فردوس، کاخ شمس العماره، کلیسای آشوریان، مسجد امام-بازار تهران، گورستان ظهیرالدوله و ده ها اثر مشهور دیگر را می توان در این شهر مشاهده نمود.
 بنای مشهور شمس العماره که در دوره قاجاریه و به دستور ناصرالدین شاه ساخته شده، در شهر تهران واقع شده و علاوه بر شهرت خاص خود از جاذبه های منحصر به فرد معماری نیز به شمار می آید.
مدرسه و مسجد سپهسالار از مدارس بزرگ و زیبای قرن سیزدهم هـجری قمری است که در مرکز شهر تهران واقع شده است. کلیسای طاطاووس از قدیمی ترین کلیساهای تهران بوده و به یقین اولین نشانه حضور متشکل ارامنــه در شهر تهــران است. برج میدان آزادی یکی از بناهای معروف تهران است که نماد سیاسی ایران در جهان بوده و تصویر آن معرف پایتخت جمهوری اسلامی ایران است. عمارت دارالفنون که از بناهای به یادگار مانده امیرکبیر( وزیربا کفایت ناصرالدین شاه قاجار) است و بنای بلند و باشکوه سردرب باغ ملی در مدخل میدان مشق سابق و بازار تهران که در زمان فتح علی شاه قاجار شکل گرفته از دیگر جاذبه های گردشگری  شهر تهران است
موزه‌های ایران باستان، ایران اسلامی، مردم شناسی، فرش، هنرهای معاصر، صنایع دستی، آبگینه، کتابخانه و موزه ملک و حیات وحش و بسیاری از موزه‌های دیگر تهران از جذابیت‌های آن به شمار می‌آیند. از تماشاگه‌های تاریخ، پول، و زمان نیز می‌توان به عنوان دیدنی‌های تهران یاد کرد.

همچنین از نظر مذهبی آرامگاه حضرت عبدالعظیم در شهر ری امامزاده صالح در تجریش، امامزاده داوود در شمال کن و همچنین مقبره روح‌الله خمینی مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان قرار دارد.
مسیر خیابان پردرخت ولی‌عصر که از طولانی‌ترین خیابان‌های تهران است به عنوان یکی از معابر دیدنی شهر به‌شمار می‌آید. شهرداری تهران در سال ۱۳۸۶ پیاده‌روهای این خیابان را از پل تجریش تا میدان راه آهن بازسازی کرده تا جایی برای قدم زدن باشد.

تهران در پهنه‌ای بین دو وادی کوه و کویر و در دامنه‌های جنوبی البرز گسترده شده‌است. از سمت جنوب به کوه‌های ری و بی‌بی‌شهربانو و دشتهای هموار شهریار و ورامین و از شمال به واسطه کوهستان محصور شده‌است. تهران را می‌توان به سه منطقه طبیعی تقسیم کرد:
-کوهستانهای شمالی تهران؛ که بلندترین قله این کوهستان - توچال - با ۳۹۳۳ متر بر تمام فضای شهر مشرف است.
-دومین منطقه، دامنه‌های البرز است؛ که به تپه ماهورها و دره‌های اوین، درکه، نیاوران، حصارک و سوهانک منتهی می‌شود و همواره خیل عظیمی از جمعیت را بسوی خود فرامی‌خواند.
-منطقه سوم دشتی است که قسمت اعظم شهر تهران بر آن گسترده شده‌ و دارای شیب ملایمی با جهت شمالی- جنوبی است.
تهران، بین کوه‌های البرز و حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران، در دشتی نسبتاً هموار واقع شده است. پهنه استقرار این دشت نسبتاً هموار از جنوب و جنوب غربی به کوه‌های ری و بی‌بی‌شهربانو و دشت‌های شهریار و ورامین منتهی می‌شود و و از شمال به واسطه کوهستان محصور شده‌است ، فضای جغرافیایی شهر تهران در کوه و دشت به وسیله دو رود کرج در غرب و جاجرود در شرق مشخص می‌شود که در نزدیکی کویر نمک در جنوب شرقی تهران به یکدیگر می‌پیوندند .

فرودگاه‌ها

شهر تهران دارای دو فرودگاه بین‌المللی است:
  فرودگاه بین‌المللی مهرآباد که نخستین فرودگاه بین‌المللی تهران است.
  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی نیز با وسعتی بالغ بر ۱۵ میلیون مترمربع در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده‌است و دارای ظرفیت ۷٫۵ میلیون مسافر در سال می‌باشد.

پایانه‌های مسافربری

پایانه مسافربری شرق در خیابان دماوند
  پایانه مسافربری غرب در خیابان آزادی
  پایانه مسافربری آرژانتین در میدان آرژانتین
  پایانه مسافربری جنوب در خیابان بعثت

شبکه راه‌آهن

شبکه خطوط راه آهن محورهای ارتباطی دیگری می‌باشند که از نظر حجم مسافر و حمل و نقل کالا به کلیه نقاط ایران درصد بالایی را به خود اختصاص داده و همچنین خطوط سراسری تهران- اروپا نیز از مبدا تهران فعالیت گسترده‌ای دارد.

بزرگراه‌ها

در سالهای اخیر با احداث گذرگاه‌ها و بزرگراه‌های کمربندی تازه‌ساز (بویژه بزرگراه‌های نیایش و تهران-پارچین) رشد چشمگیری داشته‌است. یکی دیگر از طرحهای اجرایی جهت سرعت بخشیدن به حمل و نقل درون شهری ایجاد خطوط ویژه اتوبوسرانی برقی است که در حال حاضر خط چهارراه تهرانپارس-میدان آزادی فعالیت دارد و خط دوم آن در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که میدان امام حسین را به میدان خراسان متصل خواهد کرد. طرح ترافیک طرح جامع دیگری می‌باشد که برای کاهش بار ترافیکی در محدوده مرکزی شهر تهران از ساعات ۶٫۳۰ تا ۵ بعدازظهر در اجرا می‌شود و حدود ۳۳ کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد.
هم اکنون روزانه 15 میلیون سفر و به عبارتی 19 میلیون جابه جایی در شهر تهران صورت می گیرد.
وی افزود: با فعالیت و خدمات رسانی 6 هزار و 50 دستگاه اتوبوس روزانه تنها 3 میلیون و 870 هزار جابه جایی و یا 2 میلیون و 580 سفر با این وسیله نقلیه عمومی صورت می گیرد و در واقع سهم اتوبوسرانی از حمل و نقل همگانی شهر تهران تنها 2/17 درصد است.
مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: هم اکنون 310 خط اتوبوس با بیش از 3 هزار کیلومتر طول برای خدمات رسانی اتوبوس های شهر تهران وجود دارد.
هم اکنون تنها 75 کیلومتر از خطوط اتوبوسرانی شهر تهران خطوط ویژه هستند
بر اساس مطالعات انجام شده در سال 2006  تراکم شبکه اتوبوسرانی (نسبت متر شبکه به کیلومتر مربع مساحت) در 30 کشور اروپایی 3 هزار و 261 بوده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون این رقم در شهر تهران 4 هزار و 383 است که بر این مبنا می توان گفت شهر تهران از نظر شبکه و خطوط مشکل و کمبود زیادی ندارد و از سوی دیگر بر اساس آمار پوشش شبکه اتوبوسرانی یعنی نسبت کیلومتر خطوط به میلیون نفر ساکن در کشورهای اروپایی در سال 2006 به طور متوسط یکهزار و 159بوده که این رقم در تهران 400  است.
 هم اکنون متوسط جابه جایی مسافر به وسیله اتوبوس های بلیتی که 70 درصد اتوبوس ها را تشکیل می دهند 612 نفر، اتوبوس های بخش خصوصی 720 نفر و اتوبوس های تحت نظارت اتوبوسرانی 217 نفر است.
همچنین درباره متوسط میزان مصرف سوخت اتوبوس ها در کشورهای پیشرفته اروپایی در سال 2006 افزود: نسبت کیلومتر طی شده به یک لیتر سوخت در این کشورها به طور متوسط حدود 28/2 بوده است که این میزان در کشور ما اکنون 7/1 است و بر اساس طرح جامع به 2 خواهد رسید، یعنی میزان مصرف سوخت نسبت به مسافت طی شده کاهش یابد.
در حال حاضر سهم تاکسی ها و ون ها از حمل و نقل درون شهری حدود 25 درصد است که این سهم براساس مصوبه مجلس باید به 20 درصد با توجه به افزایش سهم قطارشهری و اتوبوسرانی برسد
با وجود 450 خط تاکسی رانی و شبکه ای به طول 4 هزار و 291 کیلومتر بیش از 100 هزار تاکسی درشهر تهران فعالیت می کنند.

متروی تهران

بهره برداری از قسمت‌هایی از خطوط ۱، ۲ و ۵ متروی تهران طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ آغاز شده و قسمتی از وظیفه جابجایی مسافران درون شهری و برون شهری (تهران- کرج) را به عهده گرفته‌است.
متروی تهران به مجموعهٔ قطارهای شهری تهران و همچنین «سازمان قطار شهری تهران و حومه» گفته می‌شود. تا تابستان ۱۳۸۶ (ژوئیه ۲۰۰۷ م.) این قطارها در سه خط اصلی در حال تردد هستند و دو خط دیگر نیز در حال احداث است. یکی از خطوط فعال بین‌شهری (میان کرج و تهران) و بقیه درون‌شهری هستند. تا پایان سال ۱۳۸۵ مسافت خطوط متروی بهره‌برداری‌شده برابر ۹۰ کیلومتر بوده‌است. اگرچه طرح‌های اولیه متروی تهران در پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ریخته شد، اما بطور رسمی از سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۹ م.) شروع به کار کرد. نخستین مسیر فعال، مسیر شماره ۵ مترو بود که بین تهران و کرج مسافر جابه‌جا می‌کرد.
از اواخر سال ۱۳۸۵، با افزایش مسافران و تعداد قطارها، بخشی جهت بهره‌برداری از بدنهٔ اصلی سازمان قطار شهری تهران و حومه جدا شده و با عنوان «شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه» به کار خود ادامه می‌دهد.

طول و عرض جغرافیایی

شهر تهران از نظر جغرافیایی در ۵۱ درجه و ۱۷ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۳۳ دقیقه طول خاوری و ۳۵ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۴۴ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.

ارتفاع از سطح دریا
و ارتفاع کنونی تهران از سطح دریا در حدود ۹۰۰ تا ۱۸۰۰ متر است. در میدان تجریش ارتفاع حدود ۱۳۰۰ متر و در میدان راه‌آهن ۱۱۰۰ متر بالاتر از سطح دریا می‌باشد. لازم ذکر است که این اختلاف سطح به علت گستردگی و وسعت زیاد این شهر می‌باشد. 

شیب زمین

از شمال به جنوب در دامنه کوهستان شمیرانات ۱۰ % تا ۱۵ % از تجریش تا تپه‌های عباس‌آباد با شیب متوسط ۳ % تا ۵ % از عباس‌آباد تا خیابان انقلاب ۲ % و از مرکز شهر تهران تا کناره ۱ % است.

جمعیت
شهر تهران تا قبل از بنیان‌گذاری سلسلهٔ قاجار و برگزیده‌شدن به عنوان پایتخت ایران، شهری کوچک بود. اما از آن زمان به بعد، رو به پیشرفت نهاد و در اواسط دورهٔ قاجار به بزرگ‌ترین شهر ایران تبدیل شد. بر اساس نخستین سرشماری رسمی که در سال ۱۳۳۵ انجام گرفت، این شهر با ۱٬۵۶۰٬۹۳۴ نفر جمعیت، پرجمعیت ‌ترین شهر ایران بوده‌است. همچنین بر اساس آخرین سرشماری رسمی که در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت، جمعیت تهران، ۷٬۷۰۵٬۰۳۶ نفر بوده‌است.

نژاد
  نژاد مردم شهرری از جمله تهران که در قدیم تابع شهرری بود، صرف‌نظر از ورود گروهی از قوم‌های دیگر، دنباله‌ی ساکنان نخستین، یکی از شاخه‌های 16 گانه‌ی قوم آریا می‌باشد که بیش‌ترین را دریردارند.

زبان
 تهران در روزگاران کهن از توابع ری بوده است، و ری از سرزمین ماد به‌شمار می‌آمده است، از این‌رو زبان مردم تهران و ری در آغاز  شاخه‌ایی از زبان مادی بوده که با پارسی‌قدیم نزدیکی داشته است.
زبان مردم این سامان، در دوره‌ی اشکانیان،‌ زبان پهلوی اشکانی بود که از پارسی باستان گرفته شده است، در زمان این خاندان خط و زبان پهلوی در ایران رایج گردید، در دانش و ادب به‌کار رفت.
در ری و ناحیه‌های آن از جمله تهران،‌قصران و ... در سده‌های 3و4 ه.ق. به روزگار علویان،‌ آل‌زیار و آل‌بویه، دیالمه راه داشتند و بدین سبب،‌ زبان تبری یا مازندرانی نیز در تهران نفوذ یافت.
زبان مازندرانی و گیلکی نیز از ریشه و بن زبان‌های دیرین ایرانی است. و پس از انقراض ساسانیان تا دیرزمانی زبان پهلوی در تبرستان رایج بود. امروزه نیز واژه‌های پهلوی در این حدود به‌ویژه در تهران بسیار است.
پس از چیرگی عرب، زبان پهلوی در«ری،‌ تهران، اصفهان، همدان، نهاوند» رایج بود، و پس از اسلام این ناحیه‌ها را سرزمین پهلوی نامیدند، و زبان فصیح پارسی را پهلوانی زبان و پهلوی زبان خواندند.
 مرحوم عباس‌اقبال در مقاله‌های تحقیقی خود، با نام لهجه‌ی تهرانی، گویش مردم تهران باستان را چنین تعریف کرده:
       «لهجه‌ی تهرانی که پیش از خراب شدن و از رونق افتادن شهرری،‌ به‌آن زبان رازی می‌گفتند، از لهجه‌های زبان پهلوی یعنی شعبه‌ایی از زبان پارسی است که در بخش شمال و شمال غربی و مغرب و جنوب ایران رواج داشته، و لهجه‌های مازندرانی، گیلکی، تاتی، لری، کردی، شیرازی، آشتیانی و... از بازماندگان همان زبانند. این زبان چنان که روشن است به‌کلی غیر از پارسی دری بوده که نخست در ماوراءالنهر، سپس در خراسان و سیستان، زبان رسمی و شعر و ادب شده است».
به‌هر حال، لهجه‌ی امروز تهرانی، بیش‌تر دستخوش دگرگونی بوده و واژه‌های بیگانه‌ایی به آن راه یافته است، که این واژه‌های بیگانه را در گویش‌های محلی، بسیار کم‌تر می‌توان دید.

مذهب
منطقه تاریخی ری به علت موقعیت خاص جغرافیایی، محل برخورد اندیشه ها و عقاید و باورهای گوناگون مذهبی بوده است، زیرا با قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم که شرقی ترین تا غربی ترین نقطه جهان آن روزگار را به هم پیوند می داد، هر نوع دیانتی از این دیار گذر می کرد و در نتیجه، نا آشنایی و بیگانگی پدید نمی آمد.
آثار پیدا شده از عهد قدیم در ری و پهنه تهران بزرگ و نیز نوشته های مورخان گذشته نشان دهند اعتقادات مزدا پرستی و زردشتی گری ساکنان منطقه و آداب و رسوم رایج در میان آنها است. یهودیان بسیاری به دلیل اجتماعی و اقتصادی و نیز به سبب قرار گرفتن ری در مسیر راه ابریشم در این شهر سکونت داشته و دارای کنیسه ها و محلات و دکان های خاص خود بودند. همچنین نشانه هایی از سکونت مسیحیان و به احتمال نسطوریان در منطقه موجود است.
با ظهور اسلام و فتح ری در سال 22 ه.ق اندک اندک مردم منطقه به دیانت اسلام گرایش یافتند و از همان آغاز با پیدایش فرق و مذاهب گوناگون در اسلام، شیعه و سنی در کنار هم زندگی کرده اند.

 تهران! تهران بزرگ، شهر درختان سر به فلک کشیده، شهر توچال، شهر میدان آزادی و برج میلاد، شهر ترافیک، شهر آدم و ماشین، شهر دود، شهر گربه و کلاغ. در روزگاری نه چندان دور دهکده کوچکی در شمال ری بود. جایی کوچک، خوش آب و هوا و سرشار از باغ های میوه. کهن ترین سند فارسی موجود نشان دهنده وجود این شهر پیش از سده سوم هجری است.


نقشه و راهنماي گردشگري شهر تهران
نقشه و راهنمایی گردشگری شهر تهران


اهمیت و آبادانی و رونق تهران از زمان پادشاهان صفوی آغاز شد. نیای بزرگ صفویان به نام سید حمزه در شهر ری مدفون بوده و به جهت وجود باغ های وسیع، آب گوارا و چنارهای بلند و زیبا، هرچند وقت یکبار به آن روی می آوردند و به این ترتیب تهران مورد توجه پادشاهان صفوی به ویژه طهماسب یکم واقع شد. وی دستور ساخت بارویی به دور شهر را داد که دارای 4 دروازه و 114 برج به تعداد سوره های قرآن بود. برای بنای حصار شهر از دو منطقه داخل شهر خاک برداری انجام شده که بعدها این دو منطقه به نام های چاله میدان و چاله حصار معروف شدند. بنا بر تحقیق آنوبانینی حدود تقریبی نخستین حصار شهر تهران از جنوب به خیابان مولوی و حاج ابوالفتح، از سوی شرق به خیابان ری، از غرب به خیابان وحدت اسلامی و از شمال به امیر کبیر و امام خمینی محدود می شد و محوطه ارگ تهران در میانه شمالی شهر قرار داشت و خندقی نیز به دور حصار کشیده شده بود.


اتوبان های تهران کنونی؛ عکس از آنوبانینی
اتوبان های تهران جدید (اتوبان یادگار امام)


محله های عمده درون حصار شامل؛ بازار، عودلاجان، سنگلج، ارگ، چاله میدان و چاله حصار بود و وسعتی حدود 4 کیلومتر مربع داشت. درازای باروی دور شهر در کتابهای معتبر حدود 6 هزار گام نگاشته شده است و فضای بیرون از حصار شامل باغ ها و کشتزارهای پهناوری بوده که امروزه به محدوده های شهر تهران بدل شده است.
پس از استقرار خاندان صفوی در قزوین و سپس در اصفهان، تهران از رشد و گسترش باز ماند و بی توجهی شاه عباس اول به تهران نیز خود مزید بر علت شد. شاه عباس در 998 ه. ق که رهسپار جنگ با عبدالمومن خان ازبک گردیده بود در تهران به سختی بیمار شد و از سرکوبی به موقع ازبکان باز ماند و به همین دلیل ازبک ها توانستند مشهد را به تصرف در آورند. از آن پس خاطره تلخی از تهران به دل گرفت و نسبت به پیشرفت و رشد آن بی توجهی نمود.


برج میلاد؛ نماد جدید تهران؛ عکس از آنوبانینی
برج میلاد؛ نماد جدید تهران


بی گمان دگرگونی های بنیادین در تهران از سال 1300 به بعد ایجاد شد. بین سال های 1300 تا 1320 خندق ها و دروازه ها از بین رفت و شهر از چهار جهت رو به گسترش نهاد. احداث ساختمان ها و تاسیسات بانکی و وزارت امور خارجه، شهربانی کل کشور، ایستگاه راه آهن، دانشگاه تهران و ایستگاه فرستنده رادیو تهران، باشگاه افسران و چند بیمارستان، مربوط به این دوره می باشد.
بر پایه آمارگیری سال 1375 شهر تهران دارای جمعتی حدود 7 میلیون نفر و مساحتی حدود 864 کیلومتر مربع می باشد و جمعیت کنونی تهران را بین 10 تا 12 میلیون تخمین میزنند.
تهران در عین حالی که شهری دیدنی نیست شهری دیدنی است! به رغم نداشتن اثار باستانی قدیمی و معروف (در مقایسه با شهرهایی همچون شیراز و کرماشاه و اصفهان و همدان و...)، آنقدر اثر باستانی در خود جای داده که قطعا هیچ ایرانگرد و جهانگردی نمی تواند بدون دیدن این شهر، عظمت ایران را درک کند. وجود ده ها موزه معروف که بیشتر آثار کشف شده از گوشه و کنار این مملکت را در خود جای داده، تاییدی بر صحت این ادعا است. یک بازدید کننده از شهر سوخته، هگمتانه، حسن لو و سیلک چیز زیادی از آثار کشف شده در آن اماکن را در موقعیت مادریشان مشاهده نمی کند زیرا اگر نگوییم همه آثار، درصد قابل توجهی از آثار کشف شده به موزه ها و به خصوص موزه های تهران منتقل شده است.
ارتفاع تهران از سطح دریا در حدود 900 تا 1800 متر است. در میدان تجریش ارتفاع حدود 1300 متر و در میدان راه آهن 1100 متر بالاتر از سطح دریا می باشد. تهران به لحاظ آب و هوایی، یکی از شهرهای ویژه ایران به شمار می رود. از جنوب تا شمال شهر، تغییرات آب و هوایی کاملا محسوس بوده و این تفاوت، به یکی از شگفتی های تهران بدل گشته است. در همان حالی که در شمال شهر هوا کاملا برفی و سرد است، در جنوب شهر ممکن است معتدل و بدون برف باشد. به طور کلی؛ هوای تهران در شمال شهر معتدل و در جنوب و مرکز گرمسیر تقسیم بندی می شود.


نمایی از شهر شلوغ تهران از فراز کوه های شمال تهران؛ عکس از آنوبانینی
نمایی از شهر شلوغ تهران از فراز کوه های شمال تهران


عمارت ها و کاخ های زيادی در تهران وجود دارند که بيش ترين آن ها به دوره های صفويه و قاجاريه تعلق دارند. مدرسه های تاريخی و قديمی که اغلب دارای مسجد نيز هستند، امام زاده ها و کليساهای مختلف که هر يک از ارزش های خاصی برخوردارند، عمارت ها و برج های معروف به همراه بازارهای قديمی بخشی از ديدنی های تاريخی شهرستان تهران است. سر در باغ ملی، باغ فردوس، کاخ شمس العماره، کليسای آشوريان، مسجد امام-بازار تهران، گورستان ظهيرالدوله و ده ها اثر مشهور دیگر را می توان در این شهر مشاهده نمود.


تصویر ماهواره ای شهر تهران و اطراف آن؛ عکس از سایت ویکی مپیا
عکس ماهواره ای شهر تهران و اطراف آن

+ نوشته شده در  2011/1/9ساعت 1:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

 • جهت اشنایی با هرکدام ار اماکن باستانی ایران کافیست حرف اول ان را از قسمت زیر انتخاب وسپس اطلاعات لازم را بیابید
   
  فهرست آثار باستانی ایران

  الف  ب  پ  ت  ج چ  ح  خ  د  ر ز س  ش ط ع غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و ه  ی


 • چاپارخانه تخت لنگر  
 • چاپارخانه چهل زرعی
 • چاپارخانه میبد
 • چاخ‌چاخ تپه
 • چال پاسوخته
 • چال تپه
 • چال تپه
 • چال تپه اسدی کندی
 • چال تپه بزرگ
 • چال تپه شاهین‌دژ
 • چال تپه کوچک
 • چال تلخان
 • چال صورت تپه
 • چالاغان تپه سی تپراقلو
 • چاه رمیله
 • چاه سنگی جبرانی 1
 • چاه سنگی جبرانی 2
 • چاه کت
 • چاه مرتاض‌علی
 • چاه نمره یک
 • چاه و دو عدد حوضچه بابانجم
 • چاه‌های تلالافت
 • چخماق تپه
 • چراغعلی‌تپه مارلیک
 • چشمه سوزنگر
 • چشمه آبمعدنی لیرک سیوند
 • چشمه عمارت
 • چغا آهوان
 • چغا بهزاد
 • چغا تپه
 • چغازنبیل
 • چغا چمن
 • چغا صیفور
 • چغا علی آباد
 • چغا غلامی
 • چغا کبود
 • چغا گلان
 • چغانبوت
 • چقور تپه
 • چگا قبرستان
 • چلمک تپه
 • چلیی تپه سی
 • چم دروازه 2- کد 103-K)
 • چنار تپه
 • چهار سوق بزرگ
 • چهار سوق نقاشی
 • چهار طاقی
 • چهار طاقی اوباد
 • چهار طاقی تل جنگی
 • چهار طاقی خانه دیو
 • چهار طاقی رهنی
 • چهار طاقی زاغ
 • چهار طاقی سیمکان
 • چهار طاقی شیرکوه
 • چهار طاقی ظالمی
 • چهار طاقی عقدا (ساباط)
 • چهار طاقی کرسیا 1
 • چهار طاقی کنار سیاه
 • چهار طاقی کهنارو
 • چهار طاقی نقاره خانه
 • چهار طاقی نودران
 • چهارباغ
 • چهاربرجی بابانجم
 • چهاردری (چهار طاق)
 • چهارسوق آجری
 • چهارسوق و بازار شاهی
 • چهارسوق و مسجد حاج‌محمدحسین
 • چهارطاق مولاب 35-A
 • چهارطاقی دارالاسلام
 • چهارطاقی رباط – پیر رباط-
 • چهارطاقی سیم‌بند
 • چهارطاقی فیشور
 • چهارطاقی قطب‌آباد
 • چهارطاقی کر کلک ورمیان
 • چهارطاقی کرسیا 2
 • چهارطاقی کرمجکان
 • چهارطاقی نوع ساسانی
 • چهارطاقی‌ساسانی‌که‌به‌مسجدتبدیل‌شد
 • چهل دختران
 • چهلستون

از دانشنامه آزاد

+ نوشته شده در  2010/10/24ساعت 14:16  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مشخصات عمومي استان ها بر اساس تقسيمات كشوري در پايان اسفند ١٣٨٧
استان مركز استان مساحت (١) (كيلومتر مربع ) تعداد شهرستان تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان
جمع.............. ×× ١٦٢٨٧٥٠ ٣٦٨ ٩٢٩ ١٠٨٢ ٢٤٣٨
آذربايجان شرقي .............. تبريز ٤٥٦٥٠ ١٩ ٤٢ ٥٨ ١٤١
آذربايجان غربي .............. اروميه ٣٧٤١١ ١٧ ٤٠ ٣٨ ١١٣
اردبيل.............. اردبيل ١٧٨٠٠ ٩ ٢٥ ٢٣ ٦٦
اصفهان.............. اصفهان ١٠٧٠٢٩ ٢٢ ٤٥ ٩٦ ١٢٥
ايلام.............. ايلام ٢٠١٣٣ ٨ ٢٠ ٢١ ٤٠
بوشهر.............. بوشهر ٢٢٧٤٣ ٩ ٢٢ ٣٠ ٤٣
تهران.............. تهران ١٨٨١٤ ١٣ ٣٥ ٥٦ ٨٠
چهار محال و بختياري.............. شهركرد ١٦٣٣٢ ٧ ١٨ ٢٧ ٣٩
خراسان جنوبي.............. بيرجند ٩٥٣٨٥ ٨ ١٩ ٢٣ ٤٩
خراسان رضوي .............. مشهد ١١٨٨٥٤ ٢٥ ٦٧ ٧١ ١٦٠
خراسان شمالي .............. بجنورد ٢٨٤٣٤ ٧ ١٧ ١٧ ٤٢
خوزستان.............. اهواز ٦٤٠٥٥ ٢٣ ٥٢ ٥٥ ١٢٧
زنجان.............. زنجان ٢١٧٧٣ ٧ ١٦ ١٨ ٤٦
سمنان.............. سمنان ٩٧٤٩١ ٥ ١٣ ١٧ ٢٩
سيستان و بلوچستان.............. زاهدان ١٨١٧٥٨ ١٤ ٤٠ ٣٧ ١٠٢
فارس.............. شيراز ١٢٢٦٠٨ ٢٦ ٧٧ ٧٩ ١٩٩
قزوين.............. قزوين ١٥٥٦٧ ٥ ١٩ ٢٥ ٤٦
قم.............. قم ١١٥٢٦ ١ ٥ ٦ ٩
كردستان.............. سنندج ٢٩١٣٧ ١٠ ٢٧ ٢٣ ٨٤
كرمان.............. كرمان ١٨٠٧٢٦ ١٧ ٤٦ ٦٠ ١٤٣
كرمانشاه.............. كرمانشاه ٢٤٩٩٨ ١٤ ٣٠ ٢٩ ٨٥
كهگيلويه و بوير احمد.............. ياسوج ١٥٥٠٤ ٥ ١٦ ١٦ ٤١
گلستان.............. گرگان ٢٠٣٦٧ ١٢ ٢٣ ٢٥ ٥٣
گيلان.............. رشت ١٤٠٤٢ ١٦ ٤٣ ٤٩ ١٠٩
لرستان.............. خرم آباد ٢٨٢٩٤ ١٠ ٢٧ ٢٣ ٨٤
مازندران.............. ساري ٢٣٨٤٢ ١٧ ٤٥ ٥٢ ١١٥
مركزي.............. اراك ٢٩١٢٧ ١١ ٢٠ ٢٩ ٦٢
هرمزگان.............. بندرعباس ٧٠٦٩٧ ١٣ ٣٦ ٢٨ ٨٣
همدان.............. همدان ١٩٣٦٨ ٨ ٢٣ ٢٧ ٧٢
يزد.............. يزد ١٢٩٢٨٥ ١٠ ٢١ ٢٤ ٥١
١) منظور ، مساحت خاكي است .
مأخذ - وزارت كشور . دفتر تقسيمات كشوري .
+ نوشته شده در  2010/10/18ساعت 11:24  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مساحت جنگلكاري و توليد نهال(١) (هكتار- هزار اصله)
سال و استان جنگلكاري توليد نهال
جمع دولتي خصوصي
١٣٧٠.............. ١٢٠٢٥٣ ٣٦٣٦٨ ٨٣٨٨٥ ١١٠٠٠٠
١٣٧٥.............. ٣٩٥٢١ ١٦٠٩٠ ٢٣٤٣٢ ٧٣٧٦٦
١٣٨٠.............. ١١٠٦٩٢ ٥٣٩١٢ ٥٦٧٨٠ ١٤١٣١٧
١٣٨٣.............. ٦٤٣١٧ ٤٠٣٦٨ ٢٣٩٤٩ ٦١٢٩٦
١٣٨٤.............. ٤٩٨١٣ ٣٦٩٣٩ ١٢٨٧٤ ٥٠١٢٣
١٣٨٥.............. ٥١١٦٧ ٣٩٨٧١ ١١٢٩٦ ٤٦٨٧٦
١٣٨٦.............. ٤٦٧٣٥ ٣٤٥٨٨ ١٢١٤٨ ٥١٨٨٩
١٣٨٧.............. ٣٦٤٧٦ ٢٧٥٩١ ٨٨٨٥ ٤٣٤٣٥
آذربايجان‌شرقي.............. ١٠٦٠ ٣٦٠ ٧٠٠ ٦٨٠
آذربايجان غربي.............. ٢٢٤ ٢٢٤ ٠ ٨٤٨
اردبيل.............. ٢٧٩ ٢٧٩ ٠ ٢٧٦
اصفهان.............. ١١٣٩ ١١٣٩ ٠ ٢٠٠٨
ايلام.............. ١٢٥٢ ١٢٥٢ ٠ ١١٨٠
بوشهر.............. ٩١٢ ٩١٢ ٠ ٦٥٢
تهران.............. ٠ ٠ ٠ ٣١٢
چهار محال و بختياري.............. ٥٣٥ ٥٣٥ ٠ ٣٨٥
خراسان جنوبي.............. ٢٦٠ ٢٦٠ ٠ ٤٧٤
خراسان رضوي.............. ٩١ ٩١ ٠ ٨٩٦
خراسان شمالي.............. ٩٦ ٩٦ ٠ ٥٩٠
خوزستان.............. ٢٦٦٦ ٢٦٦٦ ٠ ١٨٠٨
زنجان.............. ١٧٥ ١٧٥ ٠ ٢٤٥
سمنان.............. ١٤٠ ٠ ١٤٠ ١٠٨٠
سيستان و بلوچستان.............. ٤٣٣ ٤٢٩ ٤ ٥٢١
فارس.............. ٥٣٦٥ ٤٨٠٤ ٥٦١ ١٠٧٦
قزوين.............. ٣٣ ٣٣ ٠ ٢٥٢
قم.............. ٠ ٠ ٠ ١٩٠
كردستان.............. ٢٤٢ ٢٤٢ ٠ ١٢٠٠
كرمان.............. ١٠٣٦ ١٠٣٦ ٠ ٨٦٣
كرمانشاه.............. ١٠٧١ ١٠٧١ ٠ ١٢٩٠
كهگيلويه و بويراحمد.............. ١٠٩٧ ١٠٩٧ ٠ ٥٣٤
گلستان.............. ٤١٠٦ ٢٣٨٦ ١٧٢٠ ٧١٣٩
گيلان.............. ٣١٣٣ ١٣١٣ ١٨٢٠ ٧٢٥٠
لرستان.............. ١٤١٩ ١١٣٧ ٢٨٣ ٨٢٠
مازندران.............. ٤٥٤٢ ١٢٤٠ ٣٣٠٢ ٨٧٠٠
مركزي.............. ٤٠٠ ٥٠ ٣٥٠ ١١٤٨
هرمزگان.............. ١٥٢٦ ١٥٢٠ ٦ ١٦٧
همدان.............. ٢٦٠١ ٢٦٠١ ٠ ٤٠٠
يزد.............. ٦٤٥ ٦٤٥ ٠ ٤٨٥
١) در شاخص‌هاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اين طرح تحت عنوان "جنگلكاري و توسعه فضاي سبز كشور" نامگذاري شده كه شامل جنگلكاري ملي و استاني(شمال-خارج از شمال) و احيا و غني سازي ايران- توراني و صيانت هاي شمال، ارسباران، زاگرس و جنوب مي باشد.
مأخذ - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور. دفتر برنامه‌ريزي و بودجه.
+ نوشته شده در  2010/10/15ساعت 14:57  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تعداد شهرستان ، بخش ، شهر و دهستان بر اساس تقسيمات كشوري
سال تعداد شهرستان تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان
١٣٧٠.............. ٢٢٩ ٦١٧ ٥٢٠ ٢٠٩٣
١٣٧٥.............. ٢٦٥ ٧٠٧ ٦٧٨ ٢٢٢٧
١٣٨٠.............. ٢٩٩ ٧٩٤ ٨٨٩ ٢٣٠٥
١٣٨٤.............. ٣٢٤ ٨٦٥ ٩٨٢ ٢٣٧٨
١٣٨٥.............. ٣٣٦ ٨٨٩ ١٠١٥ ٢٤٠٠
١٣٨٦.............. ٣٣٦ ٨٨٩ ١٠١٦ ٢٤٠٠
١٣٨٧.............. ٣٦٣ ٩١٩ ١٠٦١ ٢٤٣٠
١٣٨٨.............. ٣٨٠ ٩٤٥ ١١٠٥ ٢٤٥٩
مأخذ - مركز آمار ايران . ( ر . پ )
- وزارت كشور ( ر . پ )
-وزارت كشور. دفتر تقسيمات كشوري .
+ نوشته شده در  2010/10/12ساعت 11:50  توسط اطلس ایران وجهان  | 

+ نوشته شده در  2010/9/27ساعت 14:2  توسط اطلس ایران وجهان  | 

 

نام شهرستان

میزا ن بارندگی سال1388

میانگین درازمدت بارندگی سالیانه

تبریز

250

 

226

اهر

315

273

 

مراغه

334

285

سراب

302

 

238

جلفا

363

193

 

میانه

405

256

سهند

261

 

178

مرند

503

 

262

بناب

337

*

 

کلیبر

460

 

*

بستان اباد

353

*

 

ملکان

346

     

*

 علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان اذر بایجانغربی در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

نام شهرستان

میزا ن بارندگی سال1388

میانگین درازمدت بارندگی سالیانه

ارومیه

393

299

خوی

283

239

ماکو

333

283

مهاباد

361

404

پیرانشهر

674

661

تکاب

384

302

سردشت

943

856

نقده

337

*

سلماس

388

*

قره ضیالدین

430

*

میاندواب

369

*

چالدران

399

*

بوکان

433

*

کهریز

*

*

اشنویه

416

*

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان اردبیل در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

اردبیل

303

277

پارس اباد مغان

486

260

مشکین شهر

449

358

خلخال

454

358

سرعین

426

*

بیله سوار

504

*

گرمی

359

*

 فرودگاه اردبیل

236

*

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان اصفهان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

اصفهان

177

112

شرق اصفهان

103

126

نایین

102

87

شهرضا

175

135

اردستان

139

119

داران

342

331

کبوتراباد

153

120

گلپایگان

226

264

نطنز

156

176

کاشان

100

137

خوروبیابانک

58

89

میمه

137

166

سمیرم

456

*

نجف اباد

162

*

مورچه خورت

138

*

فریدونشهر

586

*

زرین شهر

187

*

خوانسار

469

*

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  ایلام در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

ایلام

563

575

دهلران

254

277

مهران

177

*

ایوانغرب

860

675

دره شهر

380

*

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان بوشهر در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

بوشهر دریایی

191

287

جم کنگان

313

251

بندر دیلم

284

387

بندر دیر

250

*

فرودگاه بوشهر

163

283

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان تهران در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

شمیرانات

389

394

مهراباد تهران

213

239

ابعلی

521

521

کرج

263

248

شهر فیروزکوه

226

295

فیروزکوه الودگی

393

*

دوشان تپه

236

260

زئوفیزیک

303

336

چیتگر

279

266

هشتگرد

397

*

ورامین

110

*

فرودگاه پیام

292

*

فرودگاه امام

138

*

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان چهارمحال بختیاری در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

شهرکرد

371

328

کوهرنگ

1254

1359

لردگان

669

555

بروجن

309

252

سامان

373

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  خراسان رضوی در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

مشهد

174

238

تربت جام

193

164

تربت حیدریه

238

264

سبزوار

182

185

سرخس

182

186

قوجان

345

327

کاشمر

166

189

گناباد

110

132

نیشابور

286

241

گلمگان

210

187

علامت* نشان دهنده انسا که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعیی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  خراسان جنوبی در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  میانگین

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

بيرجند

166

154

نهبندان

38

129

قائن

151

157    

فردوس

104

130

بشروییه

89

94

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان خوزستان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  درازمدت

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

ابادان

130

161

امیدیه

319

287

اهواز

207

222

ایذیه

694

608

بستان اباد

167

190

بهبهان

324

330

رامهرمز

381

330

شوشتر

323

290

صفی اباددزفول

316

356

بندر ماهشهر

249

217

مسجد سلیمان

369

461

هندیجان

166

*

دهذر

703

*

حسینیه

426

*

 

 

 

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  زنجان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

زنجان

363

280

خرمدره

316

309

ماه نشان

340

208

خدابنده

515

380

اببر

305

*

 

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  سمنان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

سمنان

120

139

شاهرود

164

152

گرمسار

94

119

بیارجمند

142

118

دامغان

128

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی  سیستان وبلوچستان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

زاهدان

82

70

زابل

20.5

57

زهک

27

42

خاش

156

158

چابهار

171

123

سروان

98

106

ایرانشهر

114

107

نیک شهر

163

*

میرجاوه

36

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان فارس در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

اباده

101

138

اقلید

250

353

دارب

191

262

زرقان

237

382

سد درودزن

397

538

شیراز

245

337

فسا

174

304

لارستان

233

200

لامرد

265

*

ایزد خواست

118

*

نبریز

120

*

بوانات

130

*

جهرم

229

*

استهبان

174

*

تخت جمشید

265

*

فیروزاباد

326

*

سراشبند

248

*

سپیدان

625

*

صفاشهر

156

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  قزوین در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

قزوین

425

351

اوج

479

313

معلم کلایه

474

*

تاکستان

326

*

بوئین زهرا

276

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  قم در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

قم

80

152

سلفچگان

129

*

کهک

139

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان کردستان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

سنندج

448

389

سقز

450

453

مریوان

905

831

زرینه اوباتو

382

386

بیجار

420

320

قروه

427

331

بانه

797

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان کرمان در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  دراز مدت

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

کرمان

51

133

بم

38

50

سیرجان

101

143

بافت

299

245

جیرفت

196

179

کهنوج

245

183

شهربابک

53

157

رفسنجان

25

80

انار

34

70

لاله زار

182

*

شهداد

15

*

زرند

47

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان کرمانشاه  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

کرمانشاه

490

427

روانسر

719

507

سرپلذهاب

549

402

اسلام اباد

512

484

کنگاور

530

384

سرارود

488

294

 

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان کهکیلویه وبویر احمد در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

یاسوج

768

855

دوگنبدان

417

465

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان گلستا ن  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

گرگان

447

515

گنبد کاووس

449

471

مروار تپه

464

376

کلاله

640

500

علی اباد

641

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان گیلان  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

بندر انزلی

1469

1675

استارا

1355

1312

منجیل

275

183

رشت(کشاورزی)

1069

*

رشت(فرودگاه)

1044

1284

لاهیجان

1124

*

هشتپر طوالش

1090

*

ماسوله

864

*

کیاشهر

*

*

جیرنده

371

299

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  لرستان  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

خرم اباد

499

519

بروجرد

504

458

سیلاخور

393

*

الیگودرز

363

409

کوهدشت

454

418

÷لدختر

484

408

الشتر

526

458

دروود

640

423

ازنا

523

*

نوراباد

550

*

بدراباد

347

*

 

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی  استان مازندران  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه  درازمدت

 

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

رامسر

993

1141

نوشهر

1008

1224

بابلسر

923

895

قراخیل

688

752

ساری

723

640

سیاه بیشه

452

*

امل

516

560

دشت ناز

704

*

کیاسر

556

*

الاشت

482

*

پل سفید

450

*

گلوگاه

545

*

بندر امیراباد

852

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  مرکزی  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

اراک

303

314

ساوه

196

183

تفرش

244

*

خمین

238

254

دلیجان

192

*

کمیجان

377

*

محلات

188

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان  هرمزگان  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

بندرعباس

52

179

بندر لنگه

44

140

جزیره سیری

54

127

ابوموسی

87

134

بندر جاسک

77

125

میناب

217

200

قشم

55

*

حاجی اباد

259

178

کیش

158

*

دریایی لنگه

152

*

دریایی قشم

101

*

رودان

259

*

لاوان

157

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان همدان  در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

همدان

391

328

ملایر

461

290

نهاوند

428

367

تویسرکان

604

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی استان یزد در سال زراعی 88 ومقایسه با میزان بارندگی سالیانه دراز مدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی1388

درازمدت

یزد

42

53

بافق

42

49

رباط پشت بادام

93

117

مروست

28

65

طبس

83

84

عقدا

45

*

مهریز

56

*

میبد

52

*

گاریز

67

*

ابرگوه

64

*

هرات

40

*

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

میزان بارندگی سال زراعی از مهر یکسال تا شهریور سال بعد است بطور مثال سال زراعی 88 از مهر88 تا شهریور 89

 اماربارندگی  استان  خراسان شمالی  درسال زراعی88 ومقایسه ان بابارندگی درازمدت

ایستگاه هواشناسی

سال زراعی88

 بارندگی میانگین درازمدت

بجنورد

253

253

علامت* نشان دهنده انست که امار دراز مدت موجود نیست

 منبع- سایت هواشناسی ایران

+ نوشته شده در  2010/9/27ساعت 13:41  توسط اطلس ایران وجهان  | 

زلزله در ایران

فلات ایران یکی از مناطق زلزله خیز است. و هر چند وقت یکبار ، زلزله ، باعث خرابی های بسیار می گردد.

از اوائل قرن بیستم به خاطر ایجاد
ایستگاه های زلزله شناسی در نقاط مختلف دنیا ، اطلاعات دقیقی از زلزله های ایران در دست است. که توسط دستگاه های سایر کشورها ثبت شده است.

همچنین بر اساس اطلاعات تاریخی به دست آمده ، زلزله های قدیمی ایران نیز در دست است.زلزله های قدیمی ایران


( تاریخ ها میلادی است)


643------خراسان------
پسلرزه ها تا 70 روز ادامه داشت

816------خراسان------پسلرزه ها تا 70 روز ادامه داشت


855------ری----------پسلرزه ها تا 40 روز ادامه داشت و عده زیادی کشته شدند


858------تبریز---------شهر خراب شد


872------سیمره-------20000 نفر کشته شدند


893------اردبیل--------پسلرزه یکسال طول کشید و چند هزار نفر کشته شدند


956------همدان-------پسلرزه ها یکسال طول کشید

957------فارس--------در اثر زلزله جزایر و کوه هایی در دریای فارس از زیر آب بیرون
آندند

1017------قزوین--------زلزله بسیار شدید


1041------تبریز---------50 هزار نفر کشته شدند


1042------تبریز---------40 هزار نفر کشته شدند


1052------خراسان------قلعه بیهق به کلی خراب شد


1058------همدان------پسلرزه ها 28 روز ادامه داشت و عده زیادی کشته شدند


1065------خراسان------تعدادی از دهکده ها زیر زمین رفت و چند کوه شکافته شد


1067------قزوین--------یک سوم شهر خراب شد


1085------خوزستان-----عده زیادی کشته شدند


1166------قزوین--------پسلرزه ها یکسال ادامه داشت


1527------تبریز---------40 هزار نفر کشته شدند


1549------قزوین--------3 هزار نفر کشته شدند


1633------تبریز---------زلزله شدید


1639------قزوین--------12 هرار نفر کشته شدند


1640------تبریز---------زلزله بسیار شدید


1646------شیروان------شهر خراب شد


1664------دماوند-------عده زیادی کشته شدند


1667------شیروان------12هزار نفر کشته شدند

1673------خراسان------15هزار نفر کشته شدند

1677------لاهیجان------پسلرزه ها تا 10 ماه ادامه داشت


1713------رشت---------پسلرزه ها تا یکسال ادامه داشت


1721------تبریز---------250 هزار نفر کشته شدند


1779------تبریز---------100هزار نفر کشته شدند


1780------تبریز---------100هزار نفر کشته شدند


1787------تبریز---------زلزله بسیار شدید


1808------جنوب گیلان---در تهران نیز احساس شد


1809------مازندران------تخریب ساختمان ها


1820------شیراز---------عده زیادی کشته شدند


1822------شیراز---------پسلرزه ها 18 ماه ادامه داشت


1830------دماوند--------500نفر کشته شدند


1843------خوی---------شهر خراب شد


1844------لرستان--------شدید


1855------شاهرود--------شدید


1852------شیراز---------12هزار نفر کشته شدند


1853------لرستان--------10 هزار نفر کشته شدند


1868------اراک-----------شدید


1868------تهران---------شدید


1868------قم------------شدید


1868------کاشان---------شدید


1890------گرکان---------شدید


1898------سهند---------300 نفر کشته شدند


مهدیار نوید

مرجع : زمین شناسی عمومی - حسن مدنی ، سیروس شفیقی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زلزله های جدیدی هم آمده است!

+ نوشته شده در  2010/9/19ساعت 0:47  توسط اطلس ایران وجهان  | 

زلزله‌های بزرگ و مخرب تاریخ در تهران، ایران و جهان


زلزله شاخص ترین بلای طبیعی با خسارات و هزینه های بسیار جانی و مالی است که فکر آن هم کافی است تا انسان را دچار نگرانی و اظطراب کند، بخصوص که در منطقه زلزله خیز هم باشد.

به گزارش «فردا» ایران از جمله کشورهای زلزله خیز است و در طول دوران های مختلف تاریخی زمین لرزه های مهیب با خسارات بالای متعددی را شاهد بوده است. از چند روز پیش که رئیس جمهور وقوع زمین لرزه در تهران را جدی دانست و سپس بحث ها و اقدامات دولت برای سبک سازی جمعیت این کلان شهر مطرح شده، بار دیگر نظز زمین شناسات و رسانه ها و... به این حادثه طبیعی جلب شده است.


بر اساس پیش بینی ها و تحقیقات صورت گرفته، وقوع زلزله در تهران هم به خاطر بافت ساختمانی و عمرانی و هم به خاطر موقعیت زلزله خیزی آن، خسارات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. همین موضوع مطالعات، کارشناسی، تمهیدات و آنوزش های لازم را بیش از پیش ضروری می نماید.


رودبار و بم، تجربه های دردناک


زمین لرزه رودبار و منجیل و زمین لرزه بم از بزرگترین و مخرب ترین زمین لرزه های ایران در چند دهه اخیر است. به گزارش پایگاه ملی داده های علوم زمینی کشور، روز پنج‌شنبه ساعت 30 دقيقه و 13 ثانيه بامداد در استان گيلان زلزله‌اي دهشتناک رخ داد. کانون آن در عرض جغرافيايي 36 درجه و 49 دقيقه و در طول جغرافيايي 49 درجه و 24 دقيقه و 51 ثانيه برآورد شده است. برابر ارقام اعلام شده اوليه، بزرگي آن بين 7.3 تا 7.7 در مقياس ريشتر بود. اين رويداد در 31 خردادماه سال 1369، برابر با بيستم ژوئن سال 1990 در ناحيه رودبار، منجيل و لوشان دربخش باختري البرز سبب كشتار نزديك به 35000 نفر، مجروح شدن 60000 نفر و بي خانماني بيش از500000 نفر شد. در اين واقعه حدود 200هزار واحد مسکوني تخريب شد که تعداد 60هزار واحد از آن به کلي ويران شده بودند و خسارات اوليه ناشي از زلزله بيش از 800ميليارد ريال تخمين زده شد. در اين حادثه 4 روستا در منطقه «اشکور» رودسر بر اثر ريزش کوه ارتفاعات کليشم عمارلو و شکاف عميق در دل خاک دفن شدند. هم‌چنين در قسمت مياني شهر رودبار، مشرق رودخانه سفيدرود دره‌اي عميق وجود داشت که آب کوه‌هاي «کولون» و «لازباد» و چشمه‌اي مرتفع در آن جاري بود. در اثر وقوع زلزله کوه‌هاي اطراف منتهي به اين دره که پوشيده از درختان زيتون به بار نشسته بود به طول يک کيلومتر بر اثر رانش به سوي جاده و رودخانه سپيدرود پيشروي کرد. همراه اين جابه‌جايي تقريبا تعداد 25هزار اصله درخت جابه‌جا و به کوهي از خاک و درخت تبديل شد. اين زلزله خسارات اقتصادي معادل 2/5 در صد توليد ناخالص ملي وارد نمود. مطالعه و وارسي عوارض برجا مانده از اين زلزله نشان داده است كه عمق کانوني اين زمين لرزه در ژرفاي 19 كيلومترزير سطح زمين واقع شده است . گسل آن در روي سطح زمين نيز به گونه سه تكه ناپيوسته با سيماي نردباني درطولي نزديك به 80 كيلومتر با فاصله آشكار شده بود.


زمین لرزه ۵ دیماه ۱۳۸۲ بم در ساعت۵:۲۶:۲۶ به وقت محلی ( ساعت ۱:۲۶:۲۶ روز ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳ به وقت بین المللی GMT) در شهر تاریخی بم در جنوب شرقی کشور و در جنوب شرقی کرمان رخ داد . این زلزله در ساعات آغازین بامداد که اکثر ساکنان بم خواب بودند اتفاق افتاد، که این مساله را می توان به عنوان یکی از عوامل تشدید تلفات جانی در نظر گرفت. آمار تلفات رسمی بیش از ۲۵۰۰۰ نفر و مجروحان حدود ۵۰۰۰۰ نفر اعلام گردید. بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر نیز بی خانمان شدند. کانون زمین لرزه – بر اساس اطلاعات کسب شده از لرزه اصلی و پس لرزه ها توسط لرزه نگارها و شتاب نگارهای مستقر در بم - در محدوده شهر بم واقع بوده است. بر اساس بررسی های انجام شده بخشی از گسل بم که از کنار شهر بم عبور می کند در این زلزله فعال شده است.


زلزله های بزرگ تهران


اولین زلزله ثبت‌شده در تاریخ برای شهر تهران مربوط به 400 سال پیش از میلاد است که این زلزله با بزرگی 6/7 ریشتر ری و ایوانکی را لرزانده است.

در زیر به برخی زمین لرزه های بزرگ و مخرب تاریخ تهران و نواحی آن بر اساس منابع اینترنتی اشاره شده است:


در سال 122 خورشیدی شرق شهر ری با بزرگی 2/7 ریشتر


در 234 خورشیدی شهر ری با بزرگی 1/7 ریشتر337 خورشیدی ری- طالقان- شمیران 7/7 ریشتر

556 خورشیدی ری- کرج- قزوین 2/7 ریشتر

1044 خورشیدی زلزله دماوند با 5/6 ریشتر

1209 خورشیدی دماوند- شمیرن با بزرگی 1/7 ریشتر

1341 خورشیدی بوئین زهرا با 2/7 ریشتر

1352 خورشیدی ورامین و ایوانکی با بزرگی 5 ریشتر

1369 رودبار و منجیل با 4/7 ریشتر لرزید.

1376 ورامین، 7/4 ریشتر

1383 فیروز آباد، 3/6 ریشتر
بزرگترین زلزله های صد ساله ایران


در ادامه به مهمترین زمین لرزه های بزرگ در صد ساله گذشته ایران اشاره شده است.


در سال 1288 در منطقه سیلاخور زمین لرزه ای به بزرگی 4/7 ریشتر بوقوع پیوست که 8000 کشته و 64 تخریب روستا را به همراه داشت.


در سال 1309 زمین لرزه با بزرگی 4/7 ریشتر سلماس را لرزاند که باعث کشته شدن 2514 نفر و تخریب 60 روستا شد.


شهر لار در سال 1339 با یک زمین لرزه 7/6 ریشتری لرزید که 400 نفر در این حادثه کشته شده و 75 درصد شهر نیز تخریب شد.


زمین لرزه بوئین زهرا نیز با شدت 2/7 ریشتر و 10000 کشته در سال 1341 به وقوع پیوست.


در سال 1347 نیز زمین لرزه ای به بزرگی 4/7 ریشتر دشت بیاض را لرزاند که منجر به کشته شدن 10500 نفر و تخریب 61 روستا شد.1351 منطقه قیر با زمین لرزه 9/6 ریشتری لرزید و 4000 نفر را به کام مرگ برد.

1356 خورگو با 7 ریشتر لرزید که در آن 128 نفر کشته شدند.
زلزله طبس با شدت 7/7 ریشتر در سال 1357، 19600 کشته و تخریب 16 روستا را به دنبال داشت.

در سال 1358 هم قائن با شدت 1/7 ریشتر لرزید که در اثر آن 130 نفر جان باختند.1360 سیرچ با شدت 4/7 ریشتر به لرزه درآمد و 1300 نفر کشته شدند و 85 درصد شهر هم تخریب شد.
رودبار و منجیل در سال 1369 با شدت 4/7 ریشتر لرزید که 35000 نفر کشته به همراه داشت.

بیرجند هم در سال 1376 با شدت 3/7 ریشتر لرزید و 1500 نفر کشته بر جای گذاشت.


در سال 1381 هم آوج در اثر زمین لرزه با خسارات زیاد در شهر و روستاها روبه رو شد. شدت زلزله آوج 6/6 ریشتر بود.


بم هم در سال 1382 با قدرت 5/6 ریشتر با خاک یکسان شد که 41000 نفر در اثر آن جان باختند.


زلزله بعدی در سال 1383 در فیروزآباد با شدت 3/6 ریشتر آمد که منجر به ریزش کوه و خسارات شد.


زرند هم در سال 1383 با شدت 4/6 ریشتر لرزید و 612 نفر در آن کشته شدند و 10 روستا تخریب شد.بزرگترین زلزله های تاریخ قبل از قرن بیستم


• زلزله شانكسی (1556). مرگبارترین زلزله شناخته شده تاریخ در چین كه تلفات آن 830000 نفر تخمین زده شده است.


• زمین لرزه داور استریتس سال 1580 (1580).


• زلزله كاسكادیا(1700).


• زلزله های كامچاتكا (1737 و1952).


• زلزله لیسبون در سال 1755 /زلزله یسبون (1755).


• زلزله نیومادرید (1811) ویك زلزله دیگر (1812) كه هر دو درشهر كوچك میسوری رخ دادند؛ این زلزله به عنوان قوی ترین زلزله در آمریكای شمالی گزارش شده و مسیر رودخانه می -- -- -- را موقتا تغییر داد.


• زمین لرزه فورت تجون (1857). بزرگی آن بیش از 8 درجه ریشتر تخمین زده شده واز آن به‌عنوان قوی ترین زلزله تاریخ كالیفرنیای جنوبی یاد می شود.


• زلزله لون ولی (1872). لرزه شناسان می گویند كه شاید قوی تری زلزله ای باشد كه در كالیفرنیا اندازه گیری شده و بزرگی آن 1/8 درجه در مقیاس ریشتر تخمین زده شده است.


• زمین لرزه چارلستون (1886). بزرگ‌ترین زلزله درجنوب شرقی ایالات متحده كه 100 نفرراكشت .


• زمین لرزه آسام در سال 1897 (1897). یك زلزله بزرگ با اندازه بیش از 8 ریشتر كه همه ساختمان ها را ویران كرد.


زلزله‌های مهیب قرن بیستم


• زلزله سانفرانسیسكو در سال 1906/زلزله سانفرانسیسكو (1906). بین 7/7 و3/8 ریشتر بود و تقریبا 3000نفر را كشته و400میلیون دلار خسارت به بار آورد؛ ویرانگرترین زلزله تاریخ كالیفرنیا و ایالات متحده است .


• زمین لرزه گریت كانتو (1923). این زلزله در جزیره هانشو در ژاپن رخ داد و بیش از 140000نفر را درتوكیو و اطراف آن كشت .


• زلزله آسام درسال 1950 (1950). زلزله به بزرگی 6/8 در آسام هند.


• زمین لرزه گریت كرن كانتی (1952). این زمین لرزه دومین ریززلزله (tremor) قدرتمند تاریخ كالیفرنیای جنوبی است كه مرکز اصلی آن در 60 مایلی شمال لس آنجلس قرار داشت. خسارات عمده آن در بیكرزفیلد كالیفرنیا بود و لس آنجلس را نیز تكان داد .


• كویك لیك (1959). یك دریاچه را در مونتانای جنوبی در ایالات متحده ایجاد كرد.


• زلزله گریت چیلیان (1960). بزرگ‌ترین زلزله ای كه تاكنون ثبت شده؛ بزرگی آن 5/9 درجه در مقیاس اندازه گشتاور می باشد وباعث ایجاد سونامی هایی در سراسر اقیانوس آرام شد .


• زمین لرزه جمعه خوب (1964). درآلاسكا رخ داد و سومین زلزله بزرگ ثبت شده به اندازه 2/9 است و باعث ایجاد سونامی هایی در سراسر اقیانوس آرام شد .


• زمین لرزه آنكاش در سال 1970 (1970). باعث رانش زمین شد وشهر یوگای ، پرو را دفن كرد كه منجر به كشته شدن بیش از 40000نفر گردید.


• زلزله مانوگوا (1972) كه بیش از 10000نفر را كشته و%90از شهر را ویران كرد . این زلزله در نیمه شب 23 دسامبر 1972 رخ داد.


• زمین لرزه فریول (1976) كه در 6 می بیش از 2000نفر را در شمال ایتالیا به كام مرگ فروبرد .


• زلزله تانگشان (1976) مخرب ترین زمین لرزه عصر جدید است .آمار رسمی تلفات آن 255000نفر اعلام شد اما بسیاری از كارشناسان معتقدند كه دویا سه برابر این تعداد دراین زلزله كشته شده اند.


• گواتمالا(1976). منجر به مرگ 23000 نفر مصدوم شدن 77000نفر وویرانی 25000 خانه شد .


• زلزله كوالینگا ،كالیفرنیا (1983). 5/6 درجه در مقیاس ریشتر در قسمتی از گسل سن آندریاس. شش نفر كشته شدند مركز شهر گوالینگا ، كالیفرنیا ویران شد و میدان های نفتی دچار آتش سوزی شدند.


• زلزله بزرگ مكزیك (1985) بیش از 65000 نفر را به كام مرگ فروبرد (هرچند گمان می رود به دلیل ناپدید شدن مردم بیش از 30000 نفر كشته شده باشند ).


• زلزله لندرز ،كالیفرنیا (1992) خسارت های جدی در شهر كوچك یوكاولی ، كالیفرنیا به بار آورد ودر10ایالت غربی ایالات متحده احساس شد . 3ساعت بعد یك ریز زلزله به بزرگی 4/6 رخ داد و در سراسر كالیفرنیای جنوبی احساس شد .


• زلزله بزرگ هانشین (1995). بیش از 6400نفر را در كوبه و اطراف آن واقع در ژاپن قربانی گرفت .


• زلزله ایزمیت در سال 1999 درتركیه ، زلزله ایزمیت (1999 ) بیش از 17000 نفر را در شمال غربی ترکیه به کام مرگ فرستاد.


• زلزله هکتور ماین (1999). یك زلزله 1/7 ریشتری كه مركز اصلی آن در 30 مایلی شرق بارستوف ، كالیفرنیا قرار داشت و به طور گسترده در كالیفرنیا و نوادا احساس شد.


قرن بیست ویكم


• زلزله گجرات در سال 2001


• زلزله دودلی درسال 2002


• زلزله نیسکوالی (2001)


• زلزله بم ، ایران سال 2002 بیش از 40000نفر کشته گزارش شدند.


• زلزله پارك فیلد / زلزله پارك فیلد ،كالیفرنیا (2004). این زلزله بزرگ نبود (6درجه ) اما پیش بینی شده ترین ومجهزترین زمین لرزه ای بود كه تا كنون ثبت شده واحتمالاً نگرشی را ایجاد می كند كه می تواند برای پیش بینی زلزله های آینده درجاهای دیگر با گسل های لغزشی – ضربه ای مشابه مفید باشد.


• زلزله چوتسودرسال 2004


• زلزله اقیانوس هند در سال 2004. یكی از بزرگ‌ترین زلزله هایی است كه درتاریخ ثبت شده و مقدار گشتاوری آن 1/9 تا3/9 است . مركز اصلی آن در سواحل جزیره سوماترا در اندونزی بود ؛ این زمین لرزه عظیم باعث به وجود آمدن مجموعه ای از سونامی های غول پیكر شد كه سواحل چند كشور را در نوردید و 229000نفررا به كام مرگ فرستادند. از این زلزله به عنوان یكی از بدترین بلایای طبیعی سیاره زمین یاد می شود.


• زلزله سال 2005 در سوماتران


• زلزله فاكووكا در سال 2005


• زلزله سال 2005 كشمیر بیش از 79000 نفر كشته شدند .


• زلزله دریاچه تانگانیا (2005).


• زلزله 3/6 درجه ای جاوه در جولای 2006


• زلزله 6/6 درجه ای سلبس در جولای 2006


• زلزله 7 ریشتری در هائیتی 2010


• زلزله 8/8 ریشتری شیلی در2010


+ نوشته شده در  2010/9/19ساعت 0:44  توسط اطلس ایران وجهان  | 

استان آذربايجان شرقى

 
آجيل، خشكبار ، شيرينى
آجيل آذر بايجان بخصوص آجيل تبريز از دير باز به دليل مرغوبيت مشهور بوده و از بهترين محصولات ايران توليد ميشود. انواع خشكبار از قبيل برگه هلو،برگه زردآلو، آلو خشك، كه در شهرستانهاى جنوبى بخصوص در مراغه توليد ميشود طرفداران بيشمارى در كشور دارد.انواع شيرينى همانند اريس،قرابيه،نوقا و لوز از سوغاتى هاى ديگر آذربايجان شرقى ميباشد و باب مذاق هر ايرانى است.

فرش و گليم
از قديم الايام قالى هاى تبريز به ظرافت و قالى هاى هريس به با دوامى مشهور بوده است. گليم و جاجيم و ورنى است كه بوسيله هنرمندان عشاير استان در مناطقى چون كليبر و اهر بافته مى شود.

محصولات چرمى
چرم تبريز و كفشهاى دست دوز آن از ديرباز به واسطه خوش دوختى و ظرافت از شهرت و اعتبار فروانى برخوردار است.

ساير
از ديگر صنايع دستى استان ميتوان به سفالگرى و سبد بافى مرند، گلابتون دوزى و سوزن دوزى در آذرشهر، كنده كارى و معرق كارى اشاره كرد.
نوعى پارچه ابريشمى به نام كلاقه اى در اسكو و روستاهاى اطراف آن بافته ميشود كه از آن براى تهيه شال و روسرى استفاده ميشود و داراى طرحها و رنگهاى زيبا و متنوع مى باشد. 
 
 
استان آذربايجان غربى


فرش و گليم اين استان به سبب طرح و رنگ ثابت آن از امتيازات ويژه اى برخوردار است. طرحهاى شهرستان خوى و تكاب با عناوين (قباو ماهى) معروف ميباشند در كنار اين صنعت بايد از صنايع كوزه گرى و چرم سازى نام برد كه به شكل هاى گوناگون به بازار عرضه ميشوند.
ريزه كارى و نازك كارى چوب وتوليدات صنايع چوبى اروميه از اقلام سوغاتى مهم اين شهرستان ميباشد.
معرق كارى نيز از صنايع دستى مهم اين استان است.
مهمترين سوغاتى هاى استان عبارتند از:
نقل بيدمشك ـ حلواى گردو، محصولات كشاورزى از قبيل عسل، لبنيات، كشمش، سيب، انگور، عرقيات گياهى، بافتنى هاى دستى، صنايع چوبى و ريزه كارى فرشهاى دستباف.
 
 
 
استان اصفهان


اصفهان را مهد صنايع دستى ايران ناميده اند. در دوره صفوى صنايع دستى در اين شهر رونق خاصى يافت و هنر و مهارت استادان و هنرمندان بزرگ نسل به نسل و با روش استاد و شاگردى به زمان حال منتقل شده است.صنايع دستى اين استان كه جذب كننده هر مسافرى است عبارت است از:
خاتم كارى، مينا كارى ، مينياتور، قلمزنى، پارچه هاى قلمكار، پارچه هاى زرباف و آثار خوشنويسى. البته آثار هنرى ديگرى مانند منبت كارى، كاشى سازى،گچبرى و گره چينى و مشبك نيز در آثار تاريخى و بناهاى زيباى اين شهر چشم نواز هر مسافرى است.
علاوه بر صنايع دستى ، شيرينى گز و پولكى اصفهان و گلاب قمصر كاشان از سوغاتى هاى مشهور اين استان است.
 
 
 
استان ايلام


از مهمترين صنايع دستى استان كه به دست هنرمندانه زنان و دختران ايلامى مخصوصا در نواحى ايلام ـ دره شهر ـ شيروان چرداول و ايوان بافت ميشود فرش كرك و ابريشم و گليم منحصر بفرد گل برجسته است كه نقش و نگارهاى آن از طبيعت و تاريخ و فرهنگ اين منطقه الهام گرفته است. از مهمترين صنايع دستى ديگر استان جاجيم بافى ـ نمد مالى ـ گيوه بافى ـ فرنجى مالى ـ قتره بافى ـ صنايع چوبى از جمله ملزومات ورزشى و خانگى است كه بدست هنرمندان ايلامى خلق ميشود.
مهمترين سوغات محلى در ايلام كه حاصل نعمات خدا دادى است عبارتند از:
1- روغن حيوانى "دان" ايلامى (كه به روغن كرمانشاهى معروف است) و كره محلى.
2- عسل كوهى و ناب مناطق سورگه و شلم.
3- كشك، ترخينه، كنجد، گردو و ميشخاص.
4- سقز محلى ـ صمغ درخت بنه.
5- شيرينى بژى بر ساق.
6- شيرينى كله كنجى.
 
 
 
استان بوشهر


در حال حاضر شاخص ترين محصول صنايع دستى استان بوشهر گبه و گليم صادراتى است كه در مناطق وسيعى از شهرستانهاى استان رواج دارد. مهمترين مراكز گبه بافى در استان بوشهر عبارتند از:
روستاهاى شول، كمالى، بهمنيارى، محمدصالحى، عباسى، فخرآورى، كلر و چهار روستايى از توابع شهرستان گناوه. پس از آن بايد از عباى شترى بوشهر نام برد كه در نوع خود منحصر به فرد ميباشد و امروزه به مقدار بسيار محدودى توليد ميگردد.
گرگوربافى، حصيربافى، سفال و سراميك از ديگر صنايع دستى استان بوشهر هستند.
محصولات دريايى(ماهى و ميگو) و شيره خرما و ارده از سوغاتى اين استان هستند. 
 
استان چهارمحال و بختيارى


فرش و گليم چالشتر
مراكز اتراق عشاير و روستاهاى استان چهارمحال و بختيارى محل توليد گليم وجاجيم است. محل توليد اين فرش شهرستان چالشتر و اكثر مراكز عشايرى است.
فرش چالشتر با طرحهايى از قبيل خشتى، لچك ترنج، سرو و كاج، گل مينا، بى بى باف،كف ساده، بته اى و ...بافته مى شود. 
 
  
استان خراسان


با توجه به تنوع و رونق صنايع دستى و نيز حضور بارگاه حضرت رضا(ع) كه تبركى خاص به سوغاتى هاى مشهد داده است، خريد سوغات از مشهد براى هر مسافرى اهميت خاصى دارد. بازار رضا كه در ضلع شرقى خيابان امام رضا و در نزديكى حرم واقع شده است، از مهمترين مراكز خريد زوار به شمار ميرود. بازار رضا در دو طبقه احداث شده است، در طبقه دوم آن كارگاه هاى كوچك صنايع دستى، طلاكارى، فيروزه تراشى و گلدوزى ايجاد شده است. ترقبه و شانديز نيز در ساليان اخير به مركز فروش صنايع دستى و خشكبار تبديل شده اند.قالى مخصوصا فرش كاشمر، انواع انگشتر و زينت آلات فيروزه وعقيق، انواع پوستين و مصنوعات سنگى از محصولات صنايع دستى خراسان هستند.
همچنين صنايع دستى كردهاى شمال خراسان مانند گليم، خورجين، جوراب و شال نيز زيبايى خاص خورا دارا هستند.
از مهمترين سوغاتى هاى استان خراسان مى توان به زعفران قائنات و جنوب خراسان، نبات، آبنبات بجنوردى، خشكبار آجيل، ادويه جات و زرشك اشاره كرد.
 
 
 
استان خوزستان


از مهم ترين صنايع دستى مى توان به عبابافى در شوشتر و اطراف آن اشاره كرد.
 
 
 
استان زنجان


صنايع دستى و سوعاتى هاى مهم زنجان عبارتند از: انواع چاقو (قلم تراش، جيبى، دسته مليله، كارد آشپزخانه و...) مليله (انواع پايه هاى استكان، سينى، قاشق و چنگال غذا و چايخورى، كاسه، گلدان، قاب عكس و ...) چارق (نوعى كفش روفرشى بسيار زيباى زنانه) و فرش و گليم دست باف.
از كارهاى دستى بومى زنجان ساخت وسايل نقره اى و بندرت طلايى بصورت مليله كارى است كه در اوايل فقط در زنجان معمول بوده كه در زمان رضاخان تعدادى از هنرمندان زنجانى به تهران و اصفهان كوچ كردند و اين هنر ظريف را در آن شهرها رواج دادند..
از ديرباز در سراسر ايران هرگاه سخن از زنجان به ميان آيد نقش چاقوهاى آن در اذهان پديدار ميگردد و در بسيارى از سرزمينهاى دور و نزديك چاقوهاى ظريف و با دوام زنجان معروف است.
فرش، گليم و جاجيم زنجان از معروفيت خاصى برخوردارند.
چارق دوزى يكى ديگر از هنرهاى دستى است كه دستهاى ظريف هنرمندان زنجانى در توليدشان مهارت ويژه اى دارند اين چارقها مشخصا زنانه بوده و استفاده از آن جنبه تشريفاتى و تفننى دارد.و مناسبترين سوغات شهر محسوب ميشود.
 
 
 
استان سمنان


از صنايع دستى رايج در استان مى توان به انواع جاجيم، قالى، گليم، قاليچه، سفره‌هاى قلمكار، سفال سراميك و نمد اشاره كرد. پسته دامغان نيز از بهترين سوغاتى‌هاى اين استان است. 
 
استان سيستان و بلوچستان

 
از جمله مهم ترين صنايع دستى اين استان مى توان به حصير بافب، سوزن دوزى و خامه دوزى و سفالگرى اشاره كرد.
حصير بافى:
با توجه به نى زارهاى اطراف درياچه هامون7 ساخت انواع محصولات حصيرى از نوعى نى كه در محل به نام "لوخ" معروف است در اين مناطق رونق فراوانى دارد. همچنين در مناطق مركزى و جنوب شرقى استان نيز از برگهاى نوعى نخل بنام محلى "داز" انواع محصولات حصيرى بافته مى شود.
سوزن دوزى و خامه دوزى:
يكى از صنايع بسيار معروف اين استان سوزن دوزى است كه خاص زنان بلوچ است. محصولات سوزن دوزى تنوع بسيار دارد و از لباس و روميزى تا وسايل تزئينى را در بر مى گيرد. خامه دوزى نيز شبيه سوزن دوزى است كه در بافت محصولات از آيينه هاى ريزى براى تزيين استفاده مى شود. روميزى ، كلاه، جليقه و پيش سينه از جمله مهم ترين چيزهايى است كه بر روى آنها خامه دوزى مى شود.
سفال كلپورگان:
در روستاى كلپورگان شهرستان سراوان سفالگرى سابقه شش تا هفت هزار ساله دارد. از ويژگى هاى خاص سفال گلپورگان آن است كه اولا تنها زنان به سفالگرى اشتغال دارند. در ساخت ظروف و اشياء سفالى از چرخ سفالگرى استفاده نمى شود و شكل دهى با دست است.
 
 
 
استان قزوين


سوزن دوزى، گلابتون دوزى، ساخت جعبه هاى آينه دار و حكاكى و قلمزنى از مهم ترين صنايع دستى استان هستند.فرش و سفال قزوين نيز معرف است. همچنين قزوين را پايتخت هنر خوشنويسى ايران ناميده اند.
اتواع شيرينى بويژه باقلوا و محصولات باغى مانند بادام، پسته، فندق، انگور، كشمش، انار سنگان، سيب، زردآلو، ذغال اخته و... از ديگر سوغاتى هاى قزوين به شمار ميرودند.
 
 
 
استان قم


1. فرش ابريشم: فرش ابريشم دستباف قم از نفيس ترين صنايع دستى است كه از نظر رنگ آميزى و طرح و نقشه اصيل ايرانى و كيفيت طرفداران بسيارى دارد.

2. سفال و سراميك: اين هنر دستى، با سابقه ديرينه خود در طرح هاى خاص خود طرفداران زيادى در داخل و خارج از كشور دارد.

3. منبت كارى چوب: نقوش و طرح هاى زيبايى است كه بر روى انواع ميز و صندلى و صنايع چوبى كنده كارى مى گردد و اين صنعت دستى در قم به دست استادكارانى بسيار ماهر و زبردست ساخته مى شود.

4. سوهان قم: از بهترين شيرينى هاى محلى استان بوده كه به ذائقه تمامى مردم دنيا خوشايند است. اين شيرينى از آرد، جوانه گندم، شكر، روغن، مغز پسته و بادام، هل و زعفران در دو نوع، لقمه اى و گل گرد تهيه مى شود.
 
 
 
استان كردستان


مهمترين صنايع دستى استان شامل فرش، گليم، سجاده، نمد، نازك‌كارى، زيورآلات كردى و آلات موسيقى است. فرش سنندج در نوع خود بى‌نظير است و فرش و گليم بيجار نيز معروفيت خاصى دارد. شايد بتوان گفت بعد از فرش، مهمترين سوغات استان صفحه شطرنج و ساير مصنوعات چوبى است كه توسط هنرمندان حرفه‌اى اين ديار ساخته و روانه بازار مى‌شود.
 
 
استان كرمان

 
قالى كرمان كه از نظر بافت و طرح بسيار زيبا و منحصر به فرد است از مهمترين صنايع دستى كرمان و ايران است . پته دوزى نيز كه نوعى سوزن دوزى است در كرمان رواج دارد.
پسته، انواع خشكبار، قوتو از جمله مهم ترين سوغاتى هاى كرمان است.
 
استان كرمانشاه

 
نمدمالى در مناطق روستايى و شهرى رايج است. قصرشيرين و اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب مراكز عمده نمدمالى است. گيوه كشى نيز در شهرها رواج دارد و گيوه هاى منطقه به واسطه سبكى، راحتى، خنكى، مقاومت و ارزانى معروف است. گليم بافى از ديگر صنايع دستى رايج است .بهترين نوع آن در هرسين بافته ميشود كه به هرسينى معروف است.
همچنين روغن كرمانشاهى و شيرينى كاك و نان برنجى از معروفترين سوغاتى هاى كرمانشاه هستند. 
 
  
استان كهگيلويه و بويراحمد

 
دست بافته هاى عشاير استان مهمترين صنايع دستى استان را تشكيل ميدهند قالى ميدهند . قالى گبه گليم گچمه (كه تركيبى از گليم و قالى است) جاجيم و خورجين از جمله اين دست بافته‌ها هستند كه استفاده از رنگهاى طبيعى و شاد بهمراه نقوش از طبيعت آنرا زيبا و دل انگيز ميسازد.
انواع محصولات كشاورزى مانند گردو عسل روغن محلى لبنيات سيب انگور نيز از جمله سوغات اين استان به شمار مى آيند.
 
 
 
استان گلستان


محصولات صنايع دستى استان گلستان از طبيعت منطقه و نيازهاى خاص آن شكل گرفته است كه برخى از آنها چون قالى تركمنى در ايران بى نظير است.
در حال حاضر استان گلستان يكى از قطبهاى مهم توليد كننده فرش تركمنى، قاليچه، پشتى، قارچين، گليم، نمدبافى، گلدوزى، سوزن دوزى، ابريشم دوزى بر پارچه، زيور آلات تركمنى، ساختن آلات موسيقى، سبد بافى، ريسندگى و بافندگى الياف، پارچه بافى و توليد وسايل چوبى است.
از ديگرسوغاتى هاى اين استان مى توان به شال و روسرى تركمنى و خاويار اشاره كرد.
از بهترين جاها براى خريد صنايع دستى و سوغاتى بازار دائمى و قديمى گرگان است كه داخل بافت قديمى شهر گرگان قرار دارد، همچنين بازار هاى روزهاى هفتگى نيز از مهمترين مراكز عرضه صنايع دستى وماهى هستند. 
 
  
استان گيلان


صنايع دستى به ويژه صنايع دستى روستايى نوعى فعاليت اقتصادى است كه آميختگى شديد آن با سنت ها عادات و بينش سازندگان و همچنين تاثير محسوس محيط جغرافيايى در اين صنعت موجب تمايز آن از فرآورده هاى مى شود.
در نقاط مختلف گيلان و با توجه به فرهنگ هر منطقه صنايع دستى خاصى رواج دارد از جمله:
سفالگرى در املش و روستاى جيرده شفت، شال بافى كه ويژه تالش ها و گالش ها است. چوموش دوزى يا چارق دوزى كه در ماسوله رايج است. همچنين حصير بافى و بامبو بافى، قالى و گليم بافى و قلاب دوزى در مناطق مختلف استان رايج است.
صنايع چوبى استان و دست ساختهاى هنرمندان گيلانى بسيار مورد علاقه گردشگران است كه يكى از نمونهاى زيباى كار هاى چوبى، صندوق هاى مخصوصى به نام بولاكى است.
از ديگر سوغاتى هاى اين استان مى توان به كلوچه لاهيجان و فومن، زيتون رودبار و برنج آستانه اشرفيه و چاى لاهيجان اشاره كرد. 
 
  
استان لرستان


با توجه به تركيب جمعيتى عشايرى، روستايى و شهرى در استان و متناسب با نوع فعاليت آنها صنايع دستى نيز متفاوت و متمايز ميباشد. اكثر دست ساخته ها و بافته هاى عشايرى و روستايى استان، سياه چادر، قالى، گليم، چيت، جاجيم بافى و رنگرزى ميباشد كه بيشتر جهت مصرف داخلى توليد مى نمايند و صنايع دستى شهرى استان خراطى، ورشو سازى، نمد بافى، قالى بافى و گليم بافى ميباشد. كه عمده سوغاتى هاى استان را تشكيل ميدهد.
عسل لرستان كه از نظر مرغوبيت و ارزش غذايى در سطح بالايى ميباشد يكى ديگر از محصولات سوغاتى استان بشمار ميرود.
 
استان مازندران


گليم بافى، جاجيم بافى، ظروف سفالى، ظروف و مجسمه هاى چوبى و نمدبافى از مهمترين صنايع دستى استان مازندران محسوب هستند كه عمدتا در نواحى كوهستانى استان توليد و در سراسر منطقه عرضه ميشوند. در اين ميان محصولات چوبى و نمدبافى از شهرت بيشترى برخوردارند.
برنج، مركبات، مرباها و ترشيجات از مهمترين مواد غذايى هستند كه بعنوان سوغاتى مازندران محسوب ميشوند.
 
 
 
استان مركزى


سوغات استان مركزى انواع مواد خوراكى از جمله انار انگور لبنيات كشمش گردو بادام شيره انگوه است و صنايع دستى مانند انواع فرش و قاليچه گليم، معرق و گيوه است.
 
 
 
استان هرمزگان


سبدبافى و حصيربافى در منطقه ميناب و بشاگرد رواج فوق العاده اى دارد.
گلابتون دوزى كه در مناطق مختلف به زردوزى، كم دوزى، كمه دوزى، كمان دوزى و برودرى دوزى شهرت دارد. در اين نوع دوزندگى كه جنبه تزئينى دارد، رشته هاى باريك زر و سيم بكار مى رود. اطراف بندر لنگه، بندرعباس و ميناب از مراكز عمده توليد آن در استان است.
سوزن دوزى در بخش بشاگرد و با توجه به نزديكى منطقه به استان سيستان و بلوچستان تحت تاثير سوزن دوزى بلوچ قرار گرفته است.
قاليبافى: بيشتر در حاجى آباد رواج دارد.
بافت شيريكى و پيچ: نوعى فرش شبيه قالى است. طرح و نقش شيريكى پيچ بسيار متنوع بوده و هر يك از ايلات از طرحهاى خاص خود استفاده ميكنند. مركز عمده توليد اين نوع صنايع دستى شهرستان بندرعباس و روستاهاى بخش سعادت آباد است.
صنايع دستى دريايى: از پوسته هاى صدفى كه در سواحل بنادر و كرانه هاى نزديك به مناطق روستايى يافت ميشود انواع وسايل ظريف و زيبا ساخته ميشود.
از سوغاتيهاى استان ميتوان به انواع محصولات دريايى، خرما و مركبات اشاره كرد كه از شهرت بالايى نيز برخوردارند.
 
 
 
استان همدان


مركز صنايع دستى چرم استان در شهر همدان است. كيف، كفش، كمربند چرمى همدان از مرغوبيت و شهرت بالايى برخوردار است. از صنايع دستى رايج استان همدان، گيوه بافى است. گيوه، نوعى كفش نرم، سبك، مقاوم، خنك و ارزان قيمت است كه رويه آن، از نخ پنبه اى تابيده شده و زيره آن، از چرم يا آجيده انتخاب مى شود.
بافت رويه اين كفش عمدتا در روستاهاى نهاوند و روستاى آرتيمان در تويسركان و بافت زير آجيده در ملاير رايج است.
شهرستان تويسركان يكى از قطبهاى توليد گردو در كشور بوده و گردوى آن از مرغوب ترين انواع گردو در جهان است. از اواخر شهريورماه تا نيمه اول مهرماه هر سال درختان قطور و بلند گردو را با چوبهاى بلندى كه "نيزه" خوانده مى شوند گردو تكانى مى كنند كه منظره آن ديدنى و بسيار جالب است.
صنعت سفالگرى و سراميك سازى در شهر لالجين از توابع شهرستان بهار در 20 كيلومترى شهر همدان از رونق و شهرت بسزائى برخوردار است.
 
 
 
استان يزد


عمده ترين صنعت دستى استان يزد، فرش بافى است.
هنر ترمه بافى در يزد سابقه تاريخى دارد وابتدا در انحصار زرتشتيان بوده و از آن براى تهيه شلوارهاى مخصوص مجالس جشن عروسى استفاده ميشده است.
نقش ترمه بيشتر جقه، شاخ گوزن و گل محمدى است.
ترمه، پارچه اى است در نهايت زيباييكه تار آن از ابريشم تابيده و پود آن از ابرشم، نخ و پشم الوان است ترمه هاى قديم را به سر انگشت مى بافتند و به اين دليل به انگشت باف معروف بودند. امروز توليد ترمه، نيمه دستى است.
در بهاباد، تفت، مهريز و در برخى روستاهاى استان يزد، هنوز زنان در اوقات فراغت خود با استفاده از سوزن و نخ پنبه اى رويه گيوه ميبافند، يا به گفته خود گيوه مى چينند.
زيلوبافى در استان يزد رايج و زيلوهاى استان معروف است.
شهر قديمى ميبد مركز عمده فعاليتهاى سفالگرى است. سفال و سراميك ميبد، با نقشهاى اصيل مرغ و ماهى و خورشيد خانم آوازه اى بلند دارد.
از بهترين سوغاتى هاى شهر يزد ، شيرينى هاى آن است. باقلوا، قطاب، زولبيا، پشمك، لوز بيد مشك، حاجى بادام و لوز پسته از شيرينى هاى معروف يزدى است. سوهان، عرقيات سنتى و حلوا ارده يزد نيز معروف است.
 

 

آشنایی با صنایع دستی ایران- سایت اتاق بازرگانی

پاي پوش‌هاي سنتي
چاروق‌
سنگتراشي‌ در ايران
جاجيم خلخال
معرق
ورني‌
فيروزه‌ کوبي‌
حصير
پاپيه ماشه‌
ترمه‌
سکمه دوزي‌
سراميک
خراطي
شيريکي پيچ
قلمکار
قلابدوزي‌ رشت‌
مروار بافي‌
گلابتون دوزي‌
شک بافي‌
منبت کاري‌ چوب
مينياتور
قلمزني‌
مينا
سوزندوزي‌ ممقان
نمد مالي‌ در ايران
خاتم‌ سازي‌ در ايران
شيشه دست‌ ساز
کنده کاري‌ چوب
گبه
پته دوزي‌ کرمان
مليله سازي‌
بامبو
فلز کاري‌ زنجان
گليم
سوزندوزي‌ بلوچ
باتيک
سکه دوزي‌ بلوچ
منبع- سایت

 ایرانگردی-گردشگری-تور-سفر-توریسم-ایران  
+ نوشته شده در  2010/7/4ساعت 14:19  توسط اطلس ایران وجهان  | 

آشنایی با جاذبه های سرزمین مادری

موقعيت و طبيعت

                    
كشور جمهوري اسلامي ايران سرزمين پهناوري است كه 1648000 كيلومتر مربع مساحت دارد و در جنوب غربي آسيا، ميان كشورهاي تركمنستان ، آذربايجان و ارمنستان در شمال ؛ افغانستان و پاكستان در شرق ؛ و تركيه و عراق در غرب قرار گرفته است . سراسر مرزهاي جنوبي ايران را كرانه‌هاي خليج فارس و درياي عمان فراگرفته است . مجموع مرزهاي خشكي ايران 51700 كيلومتر ، و مجموع مرزهاي آبي آن ، در شمال و جنوب 2510 كيلومتر است
ايران در قلب خاورميانه قرار گرفته است و چون پلي درياي مازندران ،‌ يعني زيباترين درياچه جهان را به خليج فارس وصل مي‌نمايد و همچنين مانند چهارراهي بر سر راه شرق و غرب ، پيوندگاه تجليات فرهنگي ، معنوي و سياسي جهان شرق و غرب است 
چشمه‌سارهاي زلال ، انارستان‌ها ، باغ‌هاي پسته ، رديف درختان تبريزي ، كوچ كاروان عشاير در فصل‌هاي گوناگون شب‌هاي پرستاره ، صخره‌ها ، كوه‌ها ، پستي‌بلندي‌هاي پايان ناپذير، آتشفشان‌هاي خاموش و پوشيده از برف ، جنگل‌هاي انبوه رشته‌ كوههاي البرز و كرانه‌هاي درياي مازندران از جمله چشم‌اندازهاي ديدني و فراموش ناشدني طبيعت ايران‌اند كه خاطره‌هاي ماندگار در اذهان جهانگردان به جا مي‌گذارند
چهره دشت و هامون ايران در خلال سال مختلف و متغير است ؛ زماني پر از شن و سنگ، گاه پر از سيلاب و زماني پوشيده از برف و گل و لاي يا سرشار از گل و گياه و سبزه است 
هنرمندان ايراني در طرح‌هاي انواع آثار هنري خود غالباً طبيعت را به عنوان نماد و نشانه‌اي از زيبايي هستي ترسيم كرده‌اند . ايرانيان آب را هميشه ارجمند داشته و نشانه آباداني شناخته‌اند . در چمن‌زارها، باغ و بوستان‌ها ، خانه‌ها و در مسجدها و مكان‌هاي مقدس به طور هميشگي آب جريان دارد و درختان بسيار به ويژه درختان سرو ، كاج ، نارنج ، انار و انگور و غيره را آبياري مي‌كند 
طبيعت جادويي و پهناور ايران يكي از عامل‌هاي بسيار ارزشمند صنعت جهانگردي است . از ميليون‌ها هكتار مساحت خشكي ايران ، 19 ميليون هكتار باغ و كشت‌زار ؛ 10 ميليون هكتار جلگه و مرتع ؛ 19 ميليون هكتار جنگل ،‌و باقي مانده آن شامل زمين‌هاي باير ، صحرا و كوه است 
از خصوصيات مهم اين سرزمين پهناور كه از نظر جهانگردي بسيار با اهميت است وجود رشته كوههاي سر به آسمان كشيده ، جلگه‌ها و دشت‌هاي هموار، ناحيه‌هاي كويري ، رودخانه‌ها و در ياچه‌هاي گوناگون است كه موجب شده است در هر زمان از سال ، در گوشه‌هاي مختلف آن ، يكي از چهار فصل را بتوان ديد ، به طوري كه در زمستان در ناحيه‌هاي جنوبي مي‌توان از درياي خوب و آرام براي ورزش‌هاي آبي هم چون شنا و اسكي روي آب استفاده كرد و در همان زمان در كوهستانهاي شمال و غرب كشور به ورزش‌هاي زمستاني مانند اسكي پرداخت و هم زمان در شهرهاي بسياري در كرانه‌هاي درياي مازندران ، از هواي دلپذير بهاري استفاده كرد
كرانه‌هاي درياي مازندران به صورت باريكه‌اي بسيار زيبا در ميان درياي مازندران و رشته‌ كوههاي زيبا و جنگلي البرز قرار گرفته‌اند
كرانه‌هاي خليج فارسي كه بخشي از آن از صخره‌هاي كوهستاني و بخش‌هاي ديگر آن از كناره‌هاي شني و باتلاقي تشكيل شده كه به يك نواختي كرانه‌هاي شمالي نيستند 
استانهاي جنوبي ايران به ويژه خوزستان كه بخشي از جلگه پهناور ميان‌رودان(بين‌النهرين) را تشكيل مي‌دهد، بسيار هموار و مسطح‌اند و در ارتفاع اندكي از سطح دريا قرار گرفته‌اند. چنانكه اگر يك جهانگرد در ميان كوهستانهاي شمالي يا غربي ايران به گردش بپردازد ، در زير پاي خود شهرك‌ها ، روستاها ، باغ‌ها و چمن‌زارهاي بسيار زيبايي را خواهد يافت كه شگفتي او را برخواهند انگيخت 
ارتفاع بسيار فلات ايران از سطح دريا و قرارگرفتن بيش‌تر استانهاي كشور در ارتفاع بيش از 1000 متر ، يكي ديگر از ويژگي‌هاي مهم سرزمين ايران است 
رشته‌كوههاي عظيم و بلند البرز از سوي شمال ، كوههاي زاگرس از سوي غرب و رشته‌كوههايي كه از از خراسان تا بلوچستان كشيده شده‌اند، از سوي شرق سرزمين ايران را محصور نموده‌اند. مهم‌ترين قله‌هاي ايران عبارتند از : دماوند در شمال شرقي تهران با ارتفاع 5671 متر ؛سبلان در غرب اردبيل با ارتفاع 4880 متر ؛ سهند در جنوب تبريز با ارتفاع 4707 متر ؛ تخت سليمان در مركز مازندران با ارتفاع 4820 متر ؛ زردكوه در بختياري با ارتفاع 4550 متر ؛ دنا در شمال ياسوج با ارتفاع 4309 متر ؛ تفتان در جنوب زاهدان با ارتفاع 3941 متر و ده‌ها قله ديگر كه در سرتاسر ايران پراكنده‌اند
پيچيدگي و گوناگوني سازندهاي آهكي، غارهاي فراواني در استان‌هاي مختلف ، به ويژه در آذربايجان ، كردستان و همدان به وجود آورده است كه مورد توجه جهانگردان بي‌شماري هستند كه براي بازديد از غارهاي مزبور به ايران سفر مي‌كنند. چشم‌اندازهاي درون اين غارها از جاذبه‌هاي مهم جهانگردي برخوردارند و پيوسته مورد بازديد جهانگردان خارجي و داخلي قرار مي‌گيرند
كوههاي ايران به چين‌خوردگي‌هاي دوران سوم زمين شناسي تعلق دارند، و برخي از آنها با منشاء آتشفشاني موجبات پيدايش چشمه‌هاي آب گرم و معدني را فراهم آورده‌اند . كوهستانهاي ايران شرايط بسيار مطلوبي براي ورزش‌هاي زمستاني و كوهستاني پديد آورده‌اند. كويرهاي معروف ايران ؛ از جمله دشت لوت و دشت كوير در وسعتي بيش از 360 هزار كيلومتر مربع گسترده شده‌اند و هنوز هم از ناحيه‌هاي ناشناخته و جالب توجه به شمار مي‌روند
ايران با بيش از 500 چشمه معدني و آب گرم شناخته شده كه آب تمامي آنها براي تأمين آب آشاميدني و استفاده‌هاي درماني و بهداشتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، يكي از مهم‌ترين منابع درآمد جهانگردي را در اختيار دارد . بيش‌تر اين جشمه‌ها در رشته كوههاي البرز ، آذربايجان و زاگرس قرار گرفته‌اند و تعدادي از آنها نيز در نزديكي اصفهان ، مشهد و بندرعباس واقع شده‌اند . چشمه‌هاي آب معدني سرعين اردبيل ، چشمه‌هاي آب گرم لاريجان در دامنه‌هاي البرز و همچنين چشمه‌هاي آب معدني محلات ، كه از نظر توسعه جهانگردي اقدامات قابل توجهي در آنها صورت گرفته است در تابستانها هزاران نفر را براي درمان و تفريح به سوي خود جلب مي‌كنند
در كناره‌هاي جنوبي درياي مازندران ، منطقه‌اي وسيع و سرسبز با دامنه‌هاي پوشيده از جنگل وجود دارد  ارتفاع اين كناره‌ها از سطح درياهاي آزاد جهان 28 متر است . كرانه‌هاي درياي مازندران با سواحل ماسه‌اي و مناظر دل‌انگيز از زيباترين كانونهاي سياحتي و جهانگردي ايران به شمار مي‌روند. كرانه‌ها و جزيره‌هاي جنوب ايران نيز به ويژه در فصل‌هاي سرد از جذابيت طبيعي و جهانگردي قابل توجهي برخوردارند . دامنه‌هاي رشته كوههاي البرز ، زاگرس و انشعابات آن در خراسان و آذربايجان و همچنين منشأ رودخانه‌هاي ايران ، مظهر چشمه‌سارها و نيز منبع پيدايش درياچه‌ها و تالاب‌هايي هستند كه هر يك با چشم‌اندازهاي زيبا و جذاب خود ارزش‌هاي جهانگردي در خور توجهي را به نمايش مي‌گذارند

آب و هوا


فلات ايران آب و هوايي نسبتاً خشك دارد . ايران در كمربند آب و هوايي خشك جهان قرار گرفته است و رشته كوههاي البرز و زاگرس از رسيدن جريان‌هاي هوايي مرطوب درياي مازندران(خزري) و مديترانه‌اي به داخل آن جلوگيري مي‌كنند. سرزمين ايران به دليل گسترده شدن بين25 و 40 درجه عرض جغرافيايي و همچنين به دليل وجود ارتفاعات، از تنوع آب‌ وهوايي شايان توجهي برخوردار است . ميانگين دماي سالانه، از شمال غرب به جنوب شرق كشور افزايش مي‌يابد و از حدود 10 درجه سانتي گراد در آذربايجان ، به 25 تا 30 درجه سانتي گراد در جنوب و جنوب شرقي مي‌رسد
كرانه‌هاي شمالي و جنوبي ايران در فصل‌هاي مختلف ،‌آب و هوايي متفاوت با آب و هواي ناحيه‌هاي مركزي و كوهستاني دارند . ميانگين دماي بندرعباس در جنوب ايران در ديماه(ژانويه) به 5/18 درجه سانتي گراد مي‌رسد ميزان تفاوت بارش سالانه نيز در ناحيه‌هاي مختلف كشور بسيار زياد است و از 2000 ميلي متر در گيلان تا كم‌تر از 100 ميلي متر در نواحي مركزي در نوسان است ميانگين سالانه بارش در ايران در حدود 275 ميلي‌متر است
سرزمين ايران از تنوع آب و هوايي چشمگيري برخوردار است تنوع آب و هوا ميان مناطق كشور با تغييراتي كه در فصل‌هاي مختلف ايجاد مي‌شود افزايش مي‌يابد 
چنانچه در چند ناحيه مختلف از يك منطقه ، مي‌توان تابستان گرم و زمستان سرد را هم‌‌زمان ديد  بنابراين ، آب و هواي ايران را فصل به فصل بايد مورد بررسي قرار داد
در ماههاي دي و بهمن ،‌در ايران سه منطقه آب و هوايي وجود دارد . كرانه‌هاي درياي مازندران با آب و هواي ملايم و نسبتاً سرد، بخش‌هاي مركزي با آب و هواي زمستاني ؛ بخش‌هاي جنوبي با آب و هوايي معتدل و مطبوع ، چهره مي‌نمايند . در فصل بهار به ويژه در ارديبهشت به طور كلي سراسر ايران از آب و هواي مطبوع و دلنشيني برخوردار است و فقط بخش‌هاي جنوبي ايران به طور ناگهاني گرم مي‌شوند در تابستان وضعيت آب و هوايي كشور پيچيده مي‌شود . هواي كرانه‌هاي درياي مازندران به علت رطوبت زياد دگرگون مي‌گردد و در روزها گرم و در شب‌ها نسبتاً خنك است . كرانه‌هاي جنوبي ايران با روزهاي بسيار گرم و شب‌هاي نسبتاً گرم و رطوبت بسيار همراه است 
شهرهاي شيراز ، اصفهان ، مشهد ، تهران و تبريز كه از كانون‌هاي اصلي جهانگردي ايران به شمار مي‌آيند ، آب و هواي مختلف دارند شيراز با داشتن چهار ماه گرما در رتبه اول و تبريز با داشتن يك ماه گرما در رتبه آخر قرار دارد. استانهاي آذربايجان ، كردستان ، همدان و خراسان به عنوان استانهاي خنك در فصل تابستان شهرت دارند
به طور خلاصه سراسر شمال كشور به ويژه منطقه‌هاي ييلاقي دامنه‌هاي البرز مانند دره نوز ، كجور ، كلاردشت و كتالم و همچنين آذربايجان ، خراسان و منطقه‌هاي مركزي كوههاي زاگرس – ميان تويسركان و گلپايگان – براي گذراندن تعطيلات گردشگران داخلي و همچنين جهانگرداني كه به ايران سفر مي‌كنند در فصل تابستان نقاط مناسبي به نظر مي‌رسند . منطقه‌هاي جنوبي ايران با توجه به نواحي مختلف آن ، از پنج تا شش ماه ، به ويژه در طول زمستان مي‌توانند مورد استفاده جهانگردان داخلي و خارجي قرار گيرند
جهانگرداني كه در فصل زمستان به كرانه‌هاي جنوبي ايران سفر مي‌كنند با آب و هواي مطبوعي رو به رو مي‌شوند ، در حالي كه در همان زمان در فارس و اصفهان ، برف و سرما چهره شهرها را دگرگون كرده است در فصل تابستان هواي بيش‌تر منطقه‌هاي ايران گرم اما قابل تحمل است . بهار و پاييز ، به ويژه تعطيلات نوروزي ، براي جهانگردان و گردشگران داخلي زمان بسيار مناسب براي سير و سياحت به شمار مي‌رود

تاريخ


فلات ايران از قديمي‌ترين كانون‌هاي تمدني دوران باستان در آسيا است . و از اين نظر در دانش باستان شناسي ، جايگاه مهمي دارد . تاريخ اسكان در فلات ايران از دوره نوسنگي تا مهاجرت آرياها چندان روشن نيست ، اما شواهد روشني در دست است كه سرزمين ايران از ديرباز مسكون بوده است كانون‌هاي قديمي سكونت در كنار چشمه‌ها و رودخانه‌ها يا به طور كلي در مجاورت كوههاي زاگرس و البرز، به وجود آمده‌اند  مهم‌ترين اين كانونهاي باستاني عبارت‌اند از : تپه سيلك كاشان ، تپه حصار دامغان ، ترنگ تپه گرگان ، تپه حسنلو در آذربايجان ، تپه مارليك در رودبار، همچنين شوش در خوزستان در كاوشهاي باستان شناسي در اين كانون‌هاي تمدني ، آثاري به دست آمده‌اند كه قدمت برخي از آنها به هزاره پنجم پيش از ميلاد مي‌رسد
مهاجرت قويم آريايي به فلات ايران از هزاره دوم پيش از ميلاد آغاز شد . از اين قوم‌ها ، پارت‌ها در خراسان ، مادها در غرب و پارس‌ها در جنوب ايران مستقر شدند . امپراتوري مادها ، هگمتانه (اكباتان) يا همدان كنوني پا گرفت . هخامنشيان پس از پيروزي بر مادها و تسخير پايتخت آنان ، نخستين امپراتوري بزرگ ايران را به وجود آوردند . حدود متصرفات آنان در زمان داريوش اول (485-522 ق.م) از جلگه رود سند در مشرق تا مرزهاي يونان در مغرب مي‌رسيد. بناهاي تخت جمشيد و پاسارگاد كه از آثار اين دوره‌اند از آثار مهم باستاني ايران و جهان و از جاذبه‌هاي مهم جهانگردي به شمار مي‌آيند و همه ساله هزاران نفر از جهانگردان از اين آثار بازديد مي‌كنند
پس از انقراض هخامنشيان و به آتش كشيده شدن تخت جمشيد به دست اسكندر ، جانشينان وي (سلوكي‌ها) مدت كوتاهي بر ايران تسلط يافتند كه نتيجه آن آميزش فرهنگ ايراني با فرهنگ هِلِني بود
در حدود سال 250 ق.م ، پارتها كه يكي از اقوم آريايي بودند از خراسان به سمت غرب و جنوب غربي پيشروي كردند و امپراتوري خود را در تيسفون بر پهنه فلات ايران ، بنياد نهادند ، اين امپراتوري تا سال 224 پس از ميلاد دوام يافت . ساسانيان با پيروزي بر آخرين پادشاه پارتي در 225 م، امپراتوري جديدي به وجود آوردند كه تا اواسط قرن هفتم ميلادي دوام آورد . عصر باستاني ايران با ويژگي‌هاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي آن ، يكي از پرشكوه‌ترين عصرهاي تاريخ ايران به شمار مي‌آيد . از اين دوره ميراثهاي فرهنگي و بناهاي تاريخي فراواني در تخت جمشيد ، پاسارگاد ، شوش ، شوشتر ، همدان ، فيروزآباد(نقش رستم )  تاق بستان ، سروستان و نيشابور بر جاي مانده‌اند ، كه ارزش ديداري فراواني دارند
نفوذ اسلام در ايران در نيمه اول قرن هفتم ميلادي ، پس از فروپاشي امپراتوري ساساني ، روي داد از آن پس دوره جديدي در تاريخ ايران آغاز شد كه دگرگوني‌هاي بنيادي در اوضاع اجتماعي ، سياسي ، مذهبي و اجتماعي به وجود آورد
ايرانيان كه از نابرابري‌هاي اجتماعي موجود در دوره ساساني ناخشنود بودند ، به سرعت اسلام را پذيرفتند و در اشاعه و غناي فرهنگي آن كوشيدند با وجود پذيرش اسلام ، ايرانيان هرگز مخالفت خود را با سلطه خلفاي اموي و عباسي پنهان نمي‌كردند و در برابر ستمگريهاي حكومتهاي اموي و عباسي جنبش‌هاي استقلال طلبانه بسياري برپا كردند . آنان نيز براي تضعيف و سركوب ايرانيان كه به طرفداري از خاندان پيامبر(ص) و برقراري حكومت بر اساس امامت به پاخاسته بودند به تقويت عناصر غير غيراني پر داختند . ادامه جنگهاي فرسايشي ميان فرمانروايان محلي ، قدرت اين فرمانروايان را تحليل برد و زمينه را براي تسلط اقوام‌ بيگانه آسياي مركزي مانند تركان سلجوقي ، مغولها و تيموريان فراهم ساخت . در دوره صفويان اولين امپراتوري بزرگ ايران در دوران اسلامي پا گرفت و مذهب تشيع كه تا آن زمان پيروان آن در محدوديتهاي بسيار به سر مي‌بردند ، رسميت يافت . خصلتهاي پوياي مذهب شيعه و تعهدات سياسي و اجتماعي آن استقلال و هويت ملي ايران را در برابر ضربات سخت و كوبنده عثماني‌ها با استواري تمام حفظ كرد و ايران يك بار ديگر توانست در مقابل مدعي توليت مسلمانان ، به عنوان يك نيروي قدرتمند سياسي – مذهبي قد علم كند با انحطاط و سقوط صفويان ، حكومت‌هاي افشاريان و زنديان بر اريكه قدرت تكيه زدند . پس از حكومت زنديان ، عصر قاجاريان آغاز شد . در اين عصر نفوذ قدرتهاي بيگانه روس و انگليس در ايران توسعه ‌يافت . در همين دوره جنبش اجتماعي تنباكو، انقلاب مشروطيت ، قيام جنگل ، قيام شيخ محمد خياباني و …. به وقوع پيوست . در دوره پهلوي ، جنبش ملي شدن صنعت نفت زمينه ساز قيام 15 خرداد سال 1342 و ديگر قيامهاي استقلال خواهانه بود كه سرانجام به پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (ره) در سال 1357 انجاميد 
 
تاريخ حكومت‌هاي ايراني


تاريخ ايران ، تاريخي پرفراز و نشيب است و در طول تاريخ ،‌امپراتوري‌ها و سلسله‌هايي بر اين سرزمين فرمان رانده‌اند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از
 
هخامنشيان - 330-533 ق.م
سلوكيان - 247-330 ق.م
پارتيان - 247ق.م-224م
ساسانيان - 651-224م
حمله عرب به ايران - 654م
امويان وعباسيان-932-749م
صفاريان-903-866م
سامانيان-999-819م
آل بويه-1055-945م
غزنويان-1186-977م
سلجوقيان-1194-1038م
خوارزمشاهيان-1231-1077م
حمله مغول به ايران -1220م
ايلخانيان-1353-1256م
مظفريان-1393-1314م
تيموريان-1506-1370م
تركمانان-1468-1380م
صفويان-1732-1501م
افشاريان -1796-1734م
زنديان-1794-1750م
قاجاريان-1924-1779م
پهلوي-1979-1924م
پيروزي انقلاب اسلامي -1979م
ميدانهاي جنگهاي تاريخي ايران ، به ويژه ميدان جنگهاي مذهبي جذابيت خاصي براي زايران و جهانگردان دارند و جهانگردان خارجي را براي بازديد از اين مكان‌ها ، به سوي ايران جذب مي‌كند. به عنوان نمونه ، ميدان جنگ در نيشابور عليه مغولان ، ميدان جنگ در چالداران و پيروزي بر عثمانيان و ميدان‌ها و سنگرهاي جنگ ايران و عراق در خرمشهر ، بستان و هويزه براي برخي از جهانگردان جذابيت ويژه‌اي دارند.

جمعيت و تركيب قومي


براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، جمعيت ايران اندكي بيش از 60 ميليون نفر است . از اين تعداد نزديك به 37 ميليون نفر شهرنشين و در حدود 23 ميليون نفر روستانشين و معدودي عشاير هستند . بخش عمده جمعيت شهرنشين در شهرهاي بزرگي مانند تهران ، مشهد ، اصفهان ، تبريز ، شيراز ، قم ، اهواز ، رشت، اروميه و كرمانشاه زندگي مي‌كنند.
بيش از نيمي از جمعيت كشور را جمعيت فعال تشكيل مي‌دهد و در حدود 5/39 درصد كل جمعيت ايران زير 14 سال سن دارد . بدين ترتيب جمعيت ايران از نظر تركيب سني از جمله جوان‌ترين جمعيتها در ميان كشورهاي دنياست به همين خاطر جامعه ايران برخورداراز شور و نشاط جواني است از نظر اشتغال ، توزيع سني جمعيت شاغل 10 ساله و بالاتر در بخشهاي مختلف اقتصادي ، 04/32 درصد در بخش كشاورزي 5/44 درصد در بخش خدمات 70/30 درصد در بخش صنعت مشغول به كارند. تعداد شاغلان كل كشور در حدود 5/14 ميليون نفر گزارش شده است .
از كل جمعيت بالاتر از 6 سال 51/79 در صد باسواد هستند . نسبت باسوادي در نقاط شهري 88/69 درصد و در نقاط روستايي 37/91 درصد افراد لازم التعليم (6-14ساله) مي‌باشد. اين نسبت در ميان مردان 66/84 درصد و در ميان زنان 21/74 درصد است . همين نسبت در نقاط شهري براي مردان و زنان به ترتيب 56/89 درصد و 70/81 درصد و در نقاط روستايي 74/76 درصد و 41/62 درصد گزارش شده است .
جهانگردان به ويژه جهانگردان حرفه‌اي علاقه بسياري به بازديد از كوچ ايل‌ها و عشيره‌ها نشان مي‌دهند . اين علاقه‌مندي دلايل متعددي دارد ؛ از جمله اين كه ايل‌ها و عشيره‌ها ، فرهنگ و سنت‌هاي قديمي و آداب و رسوم باستاني را پاسداري مي‌كنند و در ميان خود زنده نگاه مي‌دارند . به طور كلي ، آداب و رسوم و روش زندگاني كوچ نشينان ايران چندان تقاوتي با زندگاني گذشتگان باستاني ما ندارد از اين رو بازديد از ايل‌ها و عشيره‌هاي ايران و شناخت زندگي آنها توسط جهانگردان به آنان كمك مي‌كند تا با گوشه‌هايي از فرهنگ و زندگاني ايرانيان باستان آشنا شوند.ايران بر سر راه آسياي مركزي و تركيه و كشورهاي غربي قرار گرفته است و گروه‌هاي قومي متنوعي در آن زندگي مي‌كنند كه از آن جمله مي‌توان فارس‌ها، كردها، لُرها، بلوچ‌ها، بختياري‌ها، تُرك‌هاي آذري ، تالش‌ها، تركمن‌ها، قشقايي‌ها و عرب‌ها نام برد . اقليت‌هاي قومي و گروه‌هاي نژادي كوچك‌تري نيز در ايران زندگي مي‌كنند : تركمن‌ها كه در تركمن صحرا و شمال خراسان زندگي مي‌كنند و از نظر چهره ، زبان و فرهنگ با قوم‌هاي ديگر ايراني تفاوت دارند . در نواحي مركزي ايران ،‌ايل قشقايي كه تبار تركي دارد ، زندگي مي‌كنند . قوم‌هاي عرب بيش‌تر در خوزستان و به صورت پراكنده در كرانه‌هاي خليج فارس زندگي مي‌كنند . تركيب قومي جامعه امروزي ايران در نتيجه گسترش ارتباطات و آميزش فزاينده مردم با يكديگر به مقدار زيادي دگرگون شده و فضاي اجتماعي نسبتاً يكساني پديد آمده است كه در اثر آن ، اقوام ايراني پيكره واحدي را به وجود آورده‌اند
گروه‌هاي رنگين پوست كه به طور پراكنده در استانهاي جنوبي ايران ديده مي‌شوند از بقاياي مناسبات تجارت برده با زنگبار هستند . اقليت‌هاي هندي مقيم جنوب ايران نيز بازمانده بازرگانان هندي ساكن ايران در زمان‌هاي گذشته هستند

دين و فرهنگ


 دين رسمي ايران بر اساس اصل 12 قانون اساسي ، اسلام و مذهب شيعه اثني عشري است . حدود 99/65 درصد مردم مسلمان هستند پيروان مذهب‌هاي اسلامي حنفي ، مالكي ، شافعي ، حنبلي و زيدي در ايران از احترام و آزادي كامل برخوردارند
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دين‌هاي زرتشتي ، مسيحي و كليمي به رسميت شناخته شده‌اند و پيروان آنها مي‌توانند مانند مسلمانان با حقوق يكسان در زندگي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي كشور شركت كنند. اقليت‌هاي ديني زرتشتي ،‌ارمني ، كليمي و آشوري و كلداني در مجلس شوراي اسلامي نمايندگان مستقل دارند . غناي فرهنگي ايران در عرصه‌هاي مختلف از جمله انواع هنرهاي شرقي ، ادبيات و عرفان آوازه‌اي جهاني دارد . اسطوره‌ها، ‌افسانه‌ها ، حكمت و فلسفه ، شعر ، موسيقي ، ادبيات عامه ، صنعت‌هاي دستي ، معماري و هنرهاي تزئيني ايران ، بخش شايان توجهي از گنجينه‌هاي انديشه ، هنر و فرهنگ بشري را تشكيل داده‌اند

زبان، خط و مبدأ تاريخ و پرچم

 
به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،‌زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران، فارسي و هجرت پيامبر اسلام(ص) مبدأ تاريخ رسمي كشور است 
روز اول فروردين (21 مارس) آغاز سال نو در ايران است . انجام امور رسمي كشور براساس تاريخ هجري شمسي است . پرچم ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران و 22 نگاره ”الله اكبر” است . بيش از نيمي از مردم ايران به زبان فارسي يا گويش‌هاي مربوط به آن سخن مي‌گويند.زبان فارسي از فصاحت و شيوايي خاصي برخوردار است به همين دليل بخشي از برجسته‌ترين آثار ادبي مشرق زمين ، به ويژه درحوزه‌هاي فرهنگي ايران ، از وراورد (ماوراءالنهر) تا آسياي صغير به زبان فارسي نوشته شده‌اند . بسياري از قوم‌هاي آسياي مركزي با وجود تسلط بر قلمرو جغرافيايي ايران پس از مدت كوتاهي از ، فرهنگ غني ايران و زبان فارسي تاثير پذيرفته‌اند

منبع- سایت
 ایرانگردی-گردشگری-تور-سفر-توریسم-ایران    

+ نوشته شده در  2010/7/4ساعت 14:16  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مشخصات کوه تفتان واقع در استان سیستان وبلوچستان

رشته کوه تفتان بین 28درجه و30دقیقه الی 28درجه و5دقیقه عرض شمال و60درجه و50دقیقه تا 61درجه 15درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قراردارداین کوه در چهل و دو کیلومتری شمال شهر خاش بین شهر میر جاوه وشهرستان خاش واقع شده است .ارتفاع آن ازسطح متوسط آب های خلیج فارس 3941متر ونسبت به دشت های اطراف حدود دو هزار متراست.
برخی بر این باورند که نام کوه تفتان از واژه ی تفت به معنی گرم وسوزان امده است . واین تسمیه به علت خروج آتشفشانی مرکب از بخار اب وگاز گوگرد از دهانه ان است . کوه تفتان در اصطلاح محلی به چهل تن معروف است . به طوری که شایع است چهل تن از راشد ین مذهبی در این کوه ناپد ید شده اند از این روکوه چهل تن نامیده می شود وشاخک شمال آن نیز به همین سبب به اسم کوه زیارت معروف شده است ودرگذشته محل زیارت اهالی این نواحی بوده است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/3ساعت 23:11  توسط اطلس ایران وجهان  | 

                    

مشهورترین کوه استان خراسان به بلندی ۳۲۱۱ متر که در چند کیلومتری شمال شهر نیشابور قرار دارد. این کوه بخشی از رشته‌کوه‌ البرز است و به بام خراسان شهرت دارد.[۱] این کوه بین نیشابور و مشهد واقع شده‌است. با توجه به گرم خشک بودن منطقه دارای بارندگی قابل توجهی است (تقریباً ۴۰۰_۵۰۰) میلیمتر در سال. از دیگر قلل این رشته کوه می‌توان به شیرباد (۳۲۵۰) فلسکه (۳۱۰۰) قوچگر (۳۰۵۰) نام برد. در بخش شمالی این رشته کوه رشته کوه فرعی وجود دارد که دارای دره‌های صخره‌ای با ارتفاع ۲۰۰-۳۰۰متر می‌باشد. که معروف ترین و پر آب ترین آن اخلمد می‌باشد که داری چندین آبشار می‌باشد که آبشار اصلی ۴۰متر ارتفاع دارد

+ نوشته شده در  2010/7/3ساعت 23:8  توسط اطلس ایران وجهان  | 

موروداغ پرینت ایمیل
كوه موروداغ در 36 كيلومتري غرب تبريز در جهت شرقي- غربي از ارتفاعات شمالي صوفيان به سمت تبريز كشيده شده است. اين رشته كوه در گردنه پايان از شمال تبريز مي گذرد و به گردنه شبلي منتهي مي شود. بلندترين نقطه موروداغ 2210 متر ارتفاع دارد و معروف ترين قله هاي آن چله خانه، پيرموسي و خواجه مرجان است.
علاوه بر اين قله ها و كوه ها آذربايجان شرقي داراي كوه هاي مرتفع ديگري است كه بيش از 3000 متر ارتفاع دارند. برخي از آنها عبارات اند از:


سلطان جهانگير، 3255 متر، در ارسباران
نشانكوه، 3660 متر، در ارسباران
كوه شانجان، 3125 متر، در شبستر        
آغ داغ،  3550 متر، در مراغه

ميشو پرینت ایمیل
 
كوه ميشو در شمال درياچه اروميه است و جلگه مرند را از جلگه شبستر و درياچه اروميه جدا مي كند. شهرستان مرند در دامنه شمالي و شهرستان شبستر در جبهه جنوبي اين كوهستان قرار دارد. حداكثر ارتفاع ميشوداغ 2855 متر است، قله هاي معروف آن فلك داغي، علي علمدار، كوسه بابا و اوزون بئل هستند. امتداد كوه هاي جنوبي مرند و كوهستان ميشو به رشته كوه موروداغ مرتبط مي شود.
سلطان داغي پرینت ایمیل
اين كوه در شمال غربي كوهستان سهند، نزديك شهر اسكو قراردارد، با ارتفاعي حدود 3410 متر، سومين قله سهند محسوب مي شود. در قله آن زيارتگاهي به نام سلطان حسام الدين وجود دارد.
در كوه سلطان داغي آثار يخچالي متعددي وجود داشته، ليكن به علت فعاليتهاي آتشفشاني سهند بسياري از آثار يخچالي پوشيده از مواد گلدازه اي شده يا در اثر آبهاي جاري از بين رفته است.

كيامكي پرینت ایمیل
در شمال غرب استان، بلندترين كوه منطقه جلفا، به ارتفاع 3347 متر به نام كيامكي قد برافراشته كه به علت آب و هواي مساعد كوهستاني، برف و باران كافي و مراتع و چمنزارهاي سرسبز، روستاها و آباديهاي متعددي را در دامنه ها و دره هاي خود جاي داده است.

   
   

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/3ساعت 23:8  توسط اطلس ایران وجهان  | 

                   

زردکوه، با حداکثر ارتفاع بیش از ۴۲۰۰ متر دومین کوه زاگرس از نظر ارتفاع (پس از دنا) است.

این کوه در نزدیکی کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری در ایران قرار دارد.

رشته کوه زرد کوه در جنوب غربی ایران و از انتهایی‌ترین قسمت غربی استان چهارمحال و بختیاری تا شرق و شمال شرق خوزستان امتداد یافته است. این رشته کوه یکی از غنی‌ترین ذخایر طبیعی ایران است و دو رودخانهٔ پرآب کشور (کارون و زاینده‌رود) نیز از دامنه‌های آن سرچشمه می‌گیرند. از قلل زیبا و معروف آن می‌توان به شاه شهیدان، زرده، دوزرده، هفت‌تنان، کلونچین و کینو اشاره کرد. در این میان، قلّه کلونچین، با ارتفاع ۴۲۲۱ متر بلندترین قله زردکوه است. همچنین قله شاه شهیدان هم ۴۱۵۰ متر بلندی دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/3ساعت 23:7  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ارتفاعات شیرکوه در جنوب شهر یزد در مرکز ایران واقع شده است.

گرچه از نظر تقسیم بندی کوه‌های منفرد ایران از آن یاد شده لیکن در حقیقت بخشی از رشته‌کوه زاگرس می‌باشد. ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح آب های آزاد در حدود ۴۰۷۵ متر است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/3ساعت 23:7  توسط اطلس ایران وجهان  | 

رشته کوه الوند :
رشته کوه الوند ، یکی از ویژگیهای طبیعی و جذاب استان همدان می باشد ، که در جنوب شهر همدان
 و شمال شهر تویسرکان قرار گرفته است . الوند ، بلندترین قله آن ، با ارتفاع 3574 متر از سطح دریا،
 حد طبیعی بین این دو شهر می باشد . جهت این کوهستان از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده
 شده است و استان همدان را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می کند . این کوهستان ، با دره
 های عمیق و سرسبز ، چشمه سارها ، چمن زارها ، قله ها و پوشش گیاهی و ... میعادگاه هزاران
 انسان شیفته طبیعت می باشد   .     

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/3ساعت 23:6  توسط اطلس ایران وجهان  | 

        

رشته کوه کرکس از کوههاي مرکزي ايران به شمار ميرود وپهنه اي به وسعت3400 کيلومترمربع را زير پوشش قرار داده است که در جهت شمال غربي – جنوب شرقي امتداد يافته است . مرتفع ترين کوههاي آن عبارتند از :  کمرسياه ( 3630 ) , کوه کرگز( 3588 ) , زيرپل (  3398 ) , لالي وان ( 3350 ) ,   پنجه علي ( 3225 ) , کوه کلنگ ( 2248 )  و مرتع ترين کوه اين رشته کوه ,  کوه کرکس با ارتفاع 3895  متر از سطح درياهاي آزاد . کوهستان کرکس سرچشمه رودهاي منطقه است که بشتر تا اوايل تير ماه خشک ميشوند .اين رشته کوه در 100 کيلومتري شمال اصفهان و غرب شهر نطنز واقع است .

مختصات جغرافيايي کوه کرکس عبارتند از :

N : 3 , 27 ' , 21      و    E : 51 ,47 ' , 59

رشته کوه کرکس از سنگهاي آذرين متوسط ( از لحاظ اسيدي يا بازي ) آذر – آواري تشکيل شده است . متوسط بارندگي سالانه اين کوهستان 200 تا 400  ميلي متر است که اين کوهستان را در شمار مناطق خشک تا نيمه خشک قرار داده است . از نظر زلزله خيزي مناطق جنوبي آن پرزيان و مناطق شمالي آن نيمه زيان به حساب مي آيند .
+ نوشته شده در  2010/7/3ساعت 23:6  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مطالب قدیمی‌تر