مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز

خبرمهم-بزودی این سایت باساختاری جدیدوبامحتواهای جدید وبروز شروع بکارخواهدکرد

+ نوشته شده در  2012/2/20ساعت 17:53  توسط اطلس ایران وجهان  | 

آبشار سميرم

موقعيت جغرافيايي:

در شش كيلومتري شرق شهر سميرم در استان اصفهان، در ارتفاعات كوه آبشار سميرم، آبشاري با ارتفاع 2460 متر الي 2500 متر از سطح دريا، در منطقه اي با طول جغرافيايي 36 و 51 غربي و 27 و 51 طول شرقي و در عرض جغرافيايي 24، 31 عرض جنوبي الي 25، 31 عرض شمالي تنگ آبشار سميرم قرار گرفته است.

چشم انداز آبشار:

علاوه بر اين كه آبشار از نظر شكلبندي و فرم زمين شناسي حائز اهميت است داراي اكوسيستم و شرايط اقليمي منحصر به فردي نيز هست. از نظر زمين شناسي تشكيلات آن مربوط به دوران سوم زمينشناسي است كه جزء جوانترين كوهزاييهايي است كه هنوز فعال و در حال دگرگوني است.

ارتفاع 35 متري آبشار با حجم زياد اب باعث گرديده كه چشم انداز بسيار زيبا و جذايي در منطقه ايجاد گردد كه چشم هر بينندهاي را خيره ميكند، نزديكي آبشار به شهر سميرم و آب و هواي معتدل و مناسب منطقه در كنار زيباييهاي طبيعت توانسته است بهترين و جالبترين اثر طبيعي را براي پژوهشگران و يك محل تفرجگاهي مناسب براي عموم و به ويژه دوستداران طبيعت و ساكنين شهر سميرم و توريستهاي خارجي باشد. مكاني براي رسيدن به بيسترين زيبايي و خدابيني كه چشم را نوازش ميدهد و خستگي زندگي شهري را از تن بيرون ميراند. وقتي انسان از جاده آسفالته شيراز داخل دره آبشار ـ كه در انتهاي آن دره، آبشار زيباي سميرم قرار دارد ـ ميشود با نگاهي بر آبشار و سيماي زيباي دره با طبيعت واقعي ـ طبيعتي بكر و صميمي و در هر حال وحشي روبرو ميشود.

در اين منطقه به خوبي انسان طبيعت را لمس ميكند و با آن آميخته ميشود. وقتي در مسير حركت در ته دره ناگهان رودخانهاي با اب صاف و روشن و با بازتابي از رنگ آبي و شفاف آسمان و منظره اي بس بديع و زيبا جلوهگر ميشود، تمامي وجود بيننده در كلمهاي خلاصه ميشود و از زبان جاري ميگردد، و خواهد گفت چه زيبا! و اين چنين صحنهاي تا ابد در خاطر او جايگزين خواهد بود.

منابع آبي

بارندگي و ريزش برف فراوان در منطقه رشته كوه دنا و شهرستان سميرم باعث گرديده كه در اين منطقه علاوه بر رودخانههاي فراوان، چشمه سارهاي زيادي به وجود آيد كه سر منشأ رودخانهها را ميسازند. آب آبشار سميرم كه آبي شيرين و دائمي است از چشمههاي عزيزخان، جوزا، قرهقاچ و مزارع تأًمين ميگردد. مجموع آب اين چهار چشمه كه رودخانه عزيزخان را به وجود ميآورند در محل آبشار سميرم به طور متوسط حدود 5/1 تا 2 مترمكعب در ثانيه است.

ويژگيهاي تفريحي و تفرجي:

اين آبشار يكي از قطبهاي مهم گردشگري استان اصفهان كه به خاطر چشمانداز زيباي آبشار و آب و هواي خنك و معتدل دره آبشار در فصل بهار و تابستان جمعيت زيادي از اهالي شهرستان سميرم و ساير شهرهاي استان اصفهان به ويژه اهالي شهر اصفهان براي تفريح و گذراندن اوقاتي از وقت استراحت خود را در دامان طبيعت به اين منطقه مسافرت و در كنار آبشار در محلهاي مخصوصي كه از طرف شهرداري سميرم جهت استراحت مسافران و بازديدكنندگان ساخته شده و در زير سايه خنك درختان و در در كنار آبشار، در رفع خستگي روحي و جسمي پالايش روح و روان و ايجاد عشق به طبيعت و سرزمين مدتي بيتوته ميكنند.

امكانات حفاظتي:

بيان زيبايي و شكوه و عظمت آبشار و طبيعت سبز و لالهزار و ستيغهاي ستبر و سترگ كوهستانهاي غرقه در گلهاي رنگارنگ وحشي و بلنديهايي كه برف سفيد هميشه برفرازشان سفيد بختي ساكنان آن مناطق را نشان ميدهد. بهترين تمجيد و توصيف زيبايي و عظمت منطقه است. ولي اين شكوهمندي و عظمتي كه قبل از ديدن و راز و نياز با آنها و تعظيم به آن طبيعت بكر و زيبا و سجده بر آستانه خداوند خالقش، اسف انگيز است. فزارها و نشيبهايي است كه بر آن شكوهمندي، دنائت و در آن شادي غم آفريده است.

مسؤلين ذيربط نبايد هيچ فرصتي را براي آگاهي و شناخت بهتر از اين محيط زيبا و پديدههاي طبيعي و بكر و زيباي اين مرز و بوم از دست بدهند، بايستي با عشق ورزيدن به زيبايي چشماندازهاي طبيعي و نادر در كشور و عشق ورزيدن به حيات وحش، زمينه استفاده هاي معقول علمي، صنعتي از اين منابع عظيم انرژي پايدار و تجديدپذير را فراهم آورد. جهت حفظ و حراست و استفاده هاي معقول و پايدار از اين چشمانداز خدادادي پيشنهاد ميگردد كه منطقه مذكور و حيات وحش جانوري و گياهي آن به عنوان چشم اندازي ارزشمند و نادر و ذخيرهگاهي غني ژنيتيكي از حيات وحش مورد حفظ و حراست سازمان محيط زيست قرار گيرد.

راه دسترسي به آبشار:

چون آبشار در حاشيه شهر سميرم قرار گرفته، راههاي دسترسي به آن، راههاي دسترسي به شهر سميرم است. مهمترين راه ارتباطي به سميرم جاده آسفالته اصفهان ـ شهرضا ـ سميرم است كه از ناحيه شمال وارد شهر سميرم ميگردد. از جنوب نيز از بويراحمد و بهبهان جاده آسفالتهاي اخيراً احداث شده كه به شهر سميرم ميرسد. پس از ورود به شهر سميرم در منتهي اليه جنوب شرقي شهر جاده آسفالتهاي اخيراً از طرف شهرداري به محل آبشار احداث گرديده است كه پس از طي 6 كيلومتر به محل آبشار واقع در انتهاي دره آبشار ميرسد.

 

آبشار شالورا

واقع در 65 كيلومتري غرب اصفهان ميباشد. براي رفتن به آبشار شالورا از اصفهان، پل كله و از جاده شهركرد وارد روستاي چرمهين سمت چپ جاده شده و از خط كمربندي آسفالته روستا حدود 3 كيلومتر به روبروي جاده خاكي آبشار ميرويم پس از طي چهار كيلومتر راه ماشينرو و سربالايي به درختستانهاي زير آبشار ميرسيم.

آبشار آب ملخ

واقع در غرب روستاي آب ملخ است. براي رفتن به اين آبشار اين مسيرها را بايد طي كرد از اصفهان به شهرضا هشتاد كيلومتر و از آنجا به سميرم هشتاد و پنج كيلومتر و از سميرم به روستاي آب ملخ 65 كيلومتر، كوهنوردان علاقمند ميتوانند طي يك برنامهريزي دو سه روزه از طريق دره اتابكي به قلل قدويس صعود و در برگشت از كنار رودخانه و جنگل به معجزهگاه تخت سليمان كه بسيار دلپذير است رفته و از آب و هوا و فضاي روحپرور آنجا استفاده نمايند. قابل ذكر است كه اطراف آبشار و حاشيه رودخانه در فصل تير و مرداد پر از درختچههاي سماقاند كه بارور شده چشم نواز ميگردند. رودخانه آب ملخ پس از پيوستن به رودخانههاي خرسان و ماربر به كارون ميريزد و ماهي فراوان دارد.

 

آبشار كرد عليا

واقع در 90 كيلومتري غرب اصفهان در ارتفاعات دلانكوه بالاي سر روستاي كردعليا ست. اين آبشار موقع آب شدن چال برفهاي بالاي كوه فعال ميشود و اوايل بهار آبريزي بيشتر دارد. اطراف كردعليا چشمهسارها و مناظر زيبايي وجود دارد.
آبشار نمك

آبشار نمك در كويرات منطقه نائين ( شهرستان خور و بيابانك ) واقع شده است و داراي منظره زيبايي است كه نمك از ارتفاع زيادي همانند آب جريان يافته است و نمكها به بدنه آبشار چسبيده است و اين به خاطر شدت تبخير در كوير اتفاق افتاده است.

چشمه لادر

واقع در ته دره شمال غربي كوههاي خمينيشهر داراي چشمه و حوض بسيار قشنگ ميباشد و از چشم انداز خوبي برخوردار است براي كوهنوردان جاي بسيار خوبي براي استراحت است.

چشمه مرغاب

واقع در دهانه دلانكوه و كنار رودخانه كه از سمت جنوبي روستاي دوتو به طرف قلعه ناظر و به سمت تيران جاري است . اين چشمهها كه از برفهاي دائمي دالانكوه تغذيه ميكنند در طول سال داراي آب فراوان ميباشند فاصله چشمه تا لب جاده 5 كيلومتر است.

 چشمه كريم

 

واقع در جنوب شرقي دلانكوه داراي آب خنك و گوارا، درختان گردو بر سر آن چتر زده به طوريكه در تابستان انسان هيچ احساس گرما نميكند. 

چشمه شيربرنجي

اين چشمه در 15 كيلومتري شمال سميرم واقع در جاده شهرضا ميباشد. خنكي و سردي اين چشمه در سراسر منطقه زبان زد عام و خاص است و شهرت به سزايي دارد. 

چشمه آب ملخ

چشمه آب ملخ در سميرم ميباشد و دبي آن 50 ليتر در ثانيه ميباشد و از امكانات رفاهي برخوردار است.  

چشمه سراب افوس

چشمه سراب افوس كه از زردكوه سرچشمه ميگيرد و به سد زايندهرود ميريزد و در نزديكي فريدن قرار دارد.چشمه خوانسار و چشمه مرزنگشت

اين چشمه در نزديكي شهر خوانسار قرار دارد و دبي آن 40 ليتر در ثانيه است و داراي امكانات رفاهي از جمله هتل ميباشد.دهكده ابيانه و چشمه ابيانه

ابيانه يكي از ديدنيترين دهكدههاي ايران است كه داراي مردمي متمدن و با فرهنگ و بسيار مدني هستند و مهمترين دهكده پلكاني در منطقه اصفهان است. و بايد اين دهكده را از نزدك تماشا كرد و از قدمت تاريخي و آثار زيباي آن مطلع گرديد. هم چنين داراي يك چشمه بسيار زيباست كه از منطقه كوهستاني كركس سرچشمه ميگيرد و سپس وارد اين دهكده ميشود

 


+ نوشته شده در  2010/11/11ساعت 22:5  توسط اطلس ایران وجهان  | 

رودها و چشمه ها

رودخانه ها و چشمه ها از جمله مهم ترین جاذبه های گردشگری طبیعی به شمار می روند و در بین طبیعت دوستان ازجایگاه ویژه ای برخوردار هستند . استان مرتفع آذربایجان غربی چون ديواری درجهت شمال و جنوب و جنوب خاوری امتداد يافته، منبع سرشاری از نزولات جوی را به صورت برف در خود ذخيره كرده و حوزه های پر آب و متعددی را ايجاد کرده است . محدوده شمالی درياچه اروميه تا رود ارس ، محدود باختر و جنوب درياچه اروميه و محدوده كرخه كه در منتهی اليه جنوب و جنوب باختری استان قرار دارد ، از اين جمله هستند. در جنوب درياچه اروميه ، در نواحی مرتفعی كه سرچشمه شاخه های اصلی سيمينه رود ، مهاباد رود ، زرينه رود و قزل اوزن است ، رودها به طرف درياچه اروميه جاری می شوند . اين رودخانه ها از يک سو وارد درياچه اروميه می شوند و از سوی ديگر در قسمت مهاباد به دليل جهت برخی از كوه های سردشت به طرف عراق سرازير می شوند. رودهای این استان كه از كوه های مرتفع سرچشمه می گيرند، از دره های عميق و دشت های وسيعی عبور می كنند كه هر كدام به نحوی دارای جاذبه های طبيعی - توريستی قابل توجهی هستند . در نقاط مختلف استان آذربایجان غربی آب های گرم متعددی با خواص ويژه وجود دارد كه در طول هزاران سال مورد استفاده مردم قرار گرفته است. اين چشمه ها يكی از منابع مهم صنعت جهانگردی منطقه به شمار می آیند . چشمه زندان سليمان ، چشمه (استخر) بوكان ، چشمه گراو ، چشمه معدنی زنبيل ، چشمه های معدنی ويشلق ، چشمه های معدنی ايواوغلی، چشمه شوربولاغ بيلوار ، چشمه معدنی زارعان (زوران)، چشمه معدنی دسته دره ، چشمه معدنی كلوانس ، چشمه معدنی شگفتی ، چشمه معدنی ميناس برخی از چشمه های مهم این استان به شمار می روند که قادرند اوقات فراغت گردشگران زیادی را پر کنند .

چشمه زندان سلیمان : در قسمت غربی کوه زندان قرار دارد و دارای دو مضحر می باشد . آب این چشمه در درمان بیماری های مجاری تنفسی و بیماری های جلدی مفید است .

چشمه رازی : در شش کیلومتری قطور قرار دارد . آب این چشمه به همراه گاز از زمین خارج می شود و در دامنه تپه ای جریان می یابد .

چشمه کلوانس : چشمه کلوانس در شمال غربی شهرستان خوی قرار دارد .

چشمه دسته دره : چشمه دسته دره نیز در 29 کیلومتری شمال غربی شهرستان خوی قرار دارد .

چشمه شاه آباد : در 30 کیلومتری جنوب شرقی ماکو قرار دارد . آب این چشمه همراه گاز فراوان در حوضچه ای جاری می شود .

چشمه گرادو : چشمه گرادو در غرب شهرستان مهاباد قرار دارد و از دو نقطه زمین خارج می شود .

چشمه زنبیل : در 36 کیلومتری شمال شرقی ارومیه در دامنه شرقی کوه زنبیل قرار دارد .

چشمه زارعان : در چهار کیلومتری غرب روستای زارعان در شمال شهرستان خوی قرار دارد .

رودخانه ارس ماكو : رود مرزي‌ ارس‌ از ديم‌ قشلاق‌ تا محل‌ بهم‌ پيوستن‌ آق‌ چاي‌ به‌ ارس ‌، حدود 135 كيلومتر ميان‌ آذربايجان‌ غربي و جمهوري‌ خود مختار نخجوان‌ جاريست ‌. اين‌ رود از كوههاي‌ هزار بركه‌ تركيه‌ سرچشمه ‌مي‌گيرد و سپس‌ با رودي‌ ديگر بنام‌ كورا در جمهوري‌ آذربايجان ‌، يكي‌ مي‌شود و بالاخره‌ به‌ درياي‌ خزر مي‌ريزد . اين‌ رود 1072 كيلومتر طول‌ دارد . پيرامون‌ سد ارس‌ در شرق‌ ماكو جنگل‌كاري‌ شده‌ و تفرجگاه‌ عمومي‌ است .

مهاباد رود : اين‌ رود از ميان‌ ارتفاعات‌ پيرانشهر و سردشت‌ مي‌گذرد و از بهم‌ پيوستن‌ دو شاخه‌ اصلي‌ بيطاس‌ و ده‌ بكر بوجود مي‌آيد . پس‌ از گذشتن‌ از شمال‌ غربي‌ مهاباد در غرب‌ سيمينه‌ رود و شرق‌ گدار(قادرچاي‌) وارد درياچه‌ اروميه مي‌شود . بر روي‌ اين‌ رودخانه‌ نيز سدي‌ احداث‌ گرديده‌ كه‌ علاوه‌ بر توليد برق‌ ، آب‌ مشروب‌ شهر را نيز تأمين‌ مي‌كند . سد انحرافي‌ ديگري‌ در 8 كيلومتري‌ مهاباد در محلي‌ بنام‌ يوسف‌ كندي‌ جهت‌ آبياري‌ اراضي‌ ساخته‌ شده‌ است‌ كه‌ مأمن‌ حيات‌ وحش‌ است‌ و زيبايي‌هاي‌ قابل‌ توجهي‌ دارد .

سيمينه رود ( تاتائو ) اروميه : اين‌ رودخانه‌ از ارتفاعات‌ اطراف‌ سقز (حوالي‌ زنجان‌ و ترجان‌) در جنوب‌ درياچه‌ اروميه سرچشمه‌ مي‌گيرد . شبكه‌ اصلي‌ آن‌ شتاوه‌ رود در جنوب‌ غربي‌ دهشهر كندي‌ است ‌. اين‌ رود پس‌ از عبور از بوكان و غرب‌ مياندوآب‌ و دشت‌ حاصلخيز شامات‌ به‌ باتلاق‌هاي‌ جنوب‌ شرقي‌ درياچه‌ اروميه‌ مي‌ريزد .

رودخانه زاب كوچك پيرانشهر : رود كلوي‌ (زاب‌) از گردنه‌ ميدان‌ با 2140 متر ارتفاع‌ از سطح‌ درياسرچشمه‌ مي‌گيرد و از شرق‌ به‌ غرب‌ جاري‌ مي‌شود و پس‌ از طي‌ دره‌اي‌ عريض‌ و مستقيم‌ و عبور از پيرانشهر، سردشت‌ در خاك‌ عراق‌ به‌ دجله‌ مي‌ريزد . اين‌ رودخانه‌ و دره‌ عميق‌ آن‌ يكي‌ از ديدني‌ترين‌ رودخانه‌هاي‌ استان‌ باارزش‌ها و جاذبه‌هاي‌ جهانگردي‌ است‌ .

زرينه رود(جغتوچاي) اروميه : اين‌ رودخانه‌ از كوه‌هاي‌ چهل‌ چشمه‌ كردستان‌ ، بين‌ سقز و بانه‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد و پس‌ از عبور از شرق‌ مياندوآب‌ در جلگه‌ وسيع‌ آبرفتي‌ به‌ چند شاخه‌ تقسيم‌ مي‌شود و از گوشه‌ جنوب‌ شرقي‌ به ‌درياچه‌ اروميه‌ مي‌ريزد. طول‌ آن‌ 300 كيلومتر و حوزه‌ آن‌ بيش‌ از 1100 كيلومتر مربع‌ است ‌. بر روي‌ اين‌ رودخانه‌ يك‌ سد نسبتاً بزرگ‌ و يك‌ سد انحرافي‌ (نوروزمهر) احداث‌ شده‌ است‌ كه‌ حدود 70 كيلومتر با شهر مياندوآب‌ فاصله‌ دارد . ماهيان‌ بومي‌ رودخانه‌ عبارتند از : كپور ، سفيد ، اسپله‌ و زردماهي‌ كه‌ طول‌ برخي‌ از آنها به ‌يك‌ متر نيز مي‌رسد ، ماهيگيري‌ در اين‌ رودخانه‌ آزاد است‌ .

روى شهر چای : روى شهر چای به بکشلو چای یا بردسیر نیز معروف است و از داخل شهر ارومیه می گذرد .

رود نازلو : از کوه های ایران و ترکیه سرچشمه می گیرد .

رود چای : آب روضه چای از ارتفاعات "کانی گوزال" در کلهر سرچشمه می گیرد .

رود باراندوز چای : این رود از کوه های مرزی ایران و ترکیه و کوه های حد فاصل "کدارچای" و " باراندوز چای" سرچشمه می گیرد .

رود زولاچای : رود زولاچای از بهم پیوستن رودهای "خورخوره" ، "زولا" ،" اریک" و " ریز علی چای" به وجود می آید .

 


آبشارها

آبشار شلماش: آبشار شلماش مهم ترین و مشهورتری آبشار سراسر استان آذربایجان غربی است که در منطقه سردشت واقع شده و به شدت مورد توجه گردشگران و طبیعت دوستان است. هم جواری اين آبشار با دره ای سرسبز و زيبا و جنگل های پراكنده، ‌زيبايی ويژه ای به آن بخشيده و از دلایل اصلی شهرت آن است.

آبشار قلعه جوق ماکو : چشم انداز آبشار قلعه جوق ماکو نیز از منظره های زیبای طبیعت است که ارتفاعی حدود 80 متر دارد و فضای سبز اطراف آن یکی از جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی به شمار می آید .

سایر آبشارها : آبشار سدوک ارومیه ، آبشار کوه‌های دالاپر ، فرنگی ، راندوسر ، شوند ، شهیدان ، ستاره لوند و بروینه از دیگر آبشارهای استان

+ نوشته شده در  2010/11/11ساعت 22:4  توسط اطلس ایران وجهان  | 

دریاچه ها :

  دریاچه دوقلوی سیاه گاو آبدانان:

دریاچة دوگانه سیاه گاو در فاصلة 8 کیلومتری سراب باغ آبدانان واقع شده است . اطراف این دریاچه را دشت ها و کوه های نسبتاً مرتفع فرا گرفته است . جلوه های بهاری و پاییزی این دریاچه جذاب و دیدنی است. گلزارهای حاشیة دریاچه و پرندگان وحشی آب، گردشگاه جالب توجهی را به وجود آورده اند.

 

درياچه سد ايلام:

سد ايلام كه در سالهاي اخير با هدف اصلي تامين اب شرب شهر ايلام به بهره برداري رسيده است در كليه فصول سال به خصوص بهار و تابستان مملو از جمعيتي است كه به قصد كذراندن اوقات فراغت خود اين محل زيبا راانتخاب ميكنند.

با وجود اينكه هيج كونه امكانات و يا خدماتي در حاشيه سد انجام نمكيرد ولي اين امر مانع از هجوم مردم به اين منطقه نشده

چشمه ها:

از دیگر منابع طبيعی كردشكري استان ایلام چشمه ها  هستند که معمولاً در دامنه ارتفاعات جریان دارند . با توجه به شرایط طبیعی تعداد چشمه ها در مناطق کوهستانی زیادتر و در نواحی جلگه ای کمتر است . ولی از تعداد واقعی چشمه ها آماری در دست نیست .معمولاً از آب چشمه به عنوان آب زراعی استفاده می شود و چنانچه آب چشمه زیاد باشد ، چشمه به طور مستقیم به باغ ها ، و مزارع هدایت می شود بعضی از چشمه ها معمولاً به وسیلة آبراهه هایی که در مجموع رودهای کوچکی را تشکیل می دهند و در اصطلاح محلی به آنها " گلال " گفته می شود ، به منظور آبیاری کشتزارها به سوی روستاها هدایت می شوند .

مهمترين چشمه هاي استان با قابليت جذب حداقل جمعيت به قرار زير ميباشند:

 

چشمه آبگرم دهلران:

در فاصلة 3 کیلومتری شهر دهلران چشمة آب گرممی با خواص گوگردی قرار گرفته که از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در چند سال گذشته هم با تجهیز آن و سرو سامان گرفتن این آبگرم در جذب گردش هر چند اندک اقداماتی مثبت انجام گرفته است .

دیگر چشمه های استان:

از دیگر چشمه های استان  ایلام میتوان به چشمه قیر دهلران اشاره کرد که به علت عبور از سنگ های حاوی مواد آلی آب آن آغشته به قیر است و چشمه همانطور که از اسمش برمی آید چشمه ای از قیر طبیعی است.

همچنین در حاشیه رودخانه چنگوله در شهرستان مهران چشمه آب گرم چنگوله ، در کناره راست رود کنجانچم نیز چشمه آبگرم کنجانچم،در ساحل سمت راست رود خانه تلخاب آبگرم تنگ حمام بولی با دمای تقریبی 40 درجه سانتیگراد قرار دارند.

  تالاب ها:

 تالاب سیاب دریوش:

این تالاب در جنوب غربی بخش ملکشاهی واقع شده است . مساحت آن در حدود چهار (4) هکتار وارتفاع آن 2740 متر از سطح دریا های آزاد میباشد. حداقل درجه حرارت در این تالاب 14 درجه سانتی گراد ومتوسط بارندگی سالیانه آن بیش از 600 میلیمتر است.تالاب فوق الذکر دارای آب دایمی و شکل آن دایره ای میباشد. به دلیل قرار گیری در ناحیه کوهستانی  جزو منطقه سردسیری و ییلاقی استان محسوب میشود.

 

 تالاب زمزم:

تالاب زمزم در 74 کیلومتری شرق شهر ایلام واقع گردیده است. مساحت آن در حدود یک هکتار و ارتفاع آن ازسطح دریاهای آزاد 675 متر است. آب آن به صورت چشمه بوده و دارای آب دایمی است. پوشش گیاهی اطراف آن چشم انداز زیبایی را بوجود آورده و زیستگاه بسیار مناسبی برای حیات وحش فراهم نموده است.

 

 تالاب چکر:

درغرب شهرستان ایلام ودر منطقه بولی  و در ناحیه چکر تالاب زیبای چکر قرار دارد. مساحت آن در حدود 3 هکتار و ارتفاع آن 600 متر است. عمق آن در حدود 5/2 متر است . این تالاب در منطقه گرمسیری قرار دارد ولی آب آن دایمی است .عمق آن بستگی به میزان بارش در طول سال دارد. منبع آب آن نزولات جوی  و چند چشمه جوشان میباشد .متوسط دمای آن 24 درجه سانتی گراد است. نیزارهای اطراف آن به همراه طبیعت بکر زیبای اطاف آن واقعا دلنشین است.

آبشارها:

دراستان ایلام تعداد محدودی آبشار وجود دارد که هر کدام فضای طبیعی دلنشینی را ایجاد کرده اند. که با وجود محدودیت و سختی دسترسی به آنها جاذب جمعیت هستند:

 

آبشار چم آو:

این آبشار در فاصلة 18 کیلومتری مسیر ایلام به صالح و درحد فاصل روستای چم آو و منطقه عمومی ماربره در میان تخته سنگ ها جریان دارد آب این آبشار که از کوه های ایلام سرچشمه می گیرد ، پس از طی مسافتی کوتاه به رودخانه گدارخوش می ریزد.

 

آبشار آبتاف :

آبشار آبتاف در مسیر میمه به پهلة زرین آباد شهرستان دهلران واقع شده است . آبشار آبتاف در زمرة آبشارهای زیبای استان ایلام است که از پیرامون آن به عنوان تفرجگاه استفاده می شود .

 

آبشار سرطاف :

آبشار سرطاف در شهرستان ایلام واقع شده است و یکی از تفرجگاه های عمومی مردم ایلام می باشد .

                                    

آبشار گچان:

آبشار گچان در 15 کیلو متری شمال شهر ایلام و در میان تنگ که خود یکی از تفرجگاه های ایلام است قرار دارد. در این منطقه که کوه های زیبا و معظم مانشت و قلارنگ به همراه گچان گویی به هم رسیده اند منظره بسیار زیبایی را ایجاد کرده است.به گونه ای که در فصول بهار ، تابستان و پاییز و حتی زمستان بعلت دسترسی تقریبا راحت آن پذیرای خیل عظیم دوستداران طبیعت است.

منبع= میراث فرهنگی ایلام

+ نوشته شده در  2010/11/11ساعت 20:31  توسط اطلس ایران وجهان  | 

رودخانه ها

رودخانه الوند : اين رودخانه از آب چشمه هاي سياوانه و سراب اسكندر در كوه دالاهو در شمال غربي كرند سرچشمه گرفته و بعد از اينكه در حدود سه كيلومتر جريان يافته فرو مي رود و پس از مسافت كوتاهي از محل ديگري به نام سراب هشتانه خارج گرديده و تشكيل آبشاري در ريجاب داده است . اين رود پس از مشروب نموده دشت ذهاب به طرف قصرشيرين جريان داشته و نهايتاً وارد خانقين عراق شده و در محل دوآب خانقين وارد دياله مي شود . اين رودخانه از لحاظ اينكه از سرپل‌ذهاب ( حلوان ) مي گذرد به نام رودخانه حلوان نيز معروف است .

رودخانه سيروان : اين رودخانه از بخش رزاب و مريوان در كردستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از شمال غربي اورامانات ، دوآب و شمال هرتا ، رودخانه هاي ژاد رود ، قشلاق رود ، ليله ، لوشه ، زمكان ، دشت حر به آن پيوسته و سپس وارد كشور عراق مي شود .

روخانه قره‌سو : سرچشمه اصلي اين رودخانه سراب روانسر واقع در 50 كيلومتري شمال غرب كرمانشاه مي باشد . اين رودخانه با جهت شمال غربي به جنوب شرقي جريان پيدا مي كند و در 15 كيلومتري كرمانشاه رودخانه رازآور و شاخه هاي فرعي آن به قره‌سو مي پيوندد و با مسير پر پيچ و خم دار در سطح دشت جريان يافته و در نزديكي روستاي قزانچي رودخانه مرگ به آن متصل مي شود . اين رودخانه با يك شيب آرام از داخل شهر كرمانشاه عبور كرده و در نزديكي فرامان به رودخانه گاماسياب مي پيوندد . در بسياري از نقاط حاشيه اين روخانه گياهان مختلفي رشد كرده كه به زيبائي آن جلوه خاصي داده است .

رودخانه جاميشان : اين رودخانه از ارتفاعات و چشمه سارهاي اطراف سنقر كليايي سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غربي از تنگ ميان كوه جاميشان عبور مي كند . پس از عبور از اين تنگ وارد دشت دينور شده و در تنگ دينور به رودخانه دينور آب مي ريزد .

رودخانه دينورآب : يك شاخه اين آب از روستاهاي دامنه غربي اسدآباد سرچشمه مي گيرد و شاخه دوم آن كه به آب زحماني معروف است از سر تخت كليايي سرچشمه گرفته كه در دهكده زحماني با شاخه سوم كه از سراب سنقرچاي مي آيد متصل شده و در ميان راهان با شاخه چهارم متصل مي شود . پس از عبور از پل ميان راهان در دهكده برناج آب برناج به آن اضافه شده و با پيوستن آب نوژي وران به آن ، دينور آب اصلي را شكل مي دهد . اين آب پس از مشروب كردن دشت دينور و چمچمال در جنوب بيستون به گاماسياب مي ريزد .


رودخانه رازآور : اين رودخانه از كوه هاي اطراف كندوله و كامياران سرچشمه گرفته و پس از عبور از كوه هاي جنوب شرقي كامياران ، در پاي كوه قرال به مسيرش ادامه داده و در جنوب قزانچي به رودخانه قره‌سو مي ريزد .

رودخانه گاماسياب : اين رودخانه از سراب سنگ سوراخ و چشمه سارهاي اطراف نهاوند سرچشمه گرفته و پس از اتصال با رودخانه ملاير به رودخانه گاماسياب تغيير نام داده است . به اين رودخانه در مسير خود ، رشته هاي فرعي مختلفي از جمله آب ملاير ، آب نهاوند و آب تويسركان ملحق شده است . اين رودخانه در جنوب بيستون به آب دينورآب پيوسته و به نام گاماسياب ادامه مسير داده و در نزديكي فرامان به رودخانه قره‌سو متصل شده و پس از آن به نام سيمره وارد خاك لرستان مي شود وسپس در استان خوزستان به نام كرخه جريان يافته و وارد هورالعظيم مي شود .


رودخانه مرِگ : اين رودخانه از سراب فيروز آباد واقع در جنوب غربي ماهيدشت سرچشمه گرفته و در شمال شرقي روستاي مير عزيزي به قره‌سو متصل مي شود . پس از عبور از ماهيدشت و دريافت آب سراب كاشنبه ، وارد دشت كوزران شده و در آنجا آب رودخانه زردآب به آن مي پيوندد . پس از آن در پاي كوه ويس به رودخانه قره‌سو مي ريزد .

دریاچه ها ، تالاب ها و سراب ها

تالاب هشيلان : اين تالاب در مسير جاده كرمانشاه روانسر در 26 كيلومتري شمال غربي كرمانشاه و در دهستان الهيارخاني قرار دارد . تالاب هشيلان به صورت ناوديسي است به مساحت تقريبي 450 هكتار كه در گستره دشتي و اراضي پست دامنه كوه هاي خورين و ويس قرار دارد . آب تالاب در بالا دست به صورت سراب و چشمه هاي جوشان مي باشد و در پهنه تالاب به صورت كانال‌هاي بزرگ و كوچك پخش شده است. پوشش گياهي سطح تالاب علفي است كه به صورت گياهان آبزي در داخل آب رشد كرده است . در اين تالاب حدود 110 جزيره كوچك و بزرگ با مساحت تقريبي از 100 متر مربع تا حدود يك هكتار شكل گرفته است . در داخل و حاشيه تالاب جانوراني زندگي مي كنند . بطوريكه بر اساس بررسي هاي به عمل آمده هرساله با شروع باران هاي پاييز و سرد شدن هوا پرندگان زيادي از آسياي مركزي به اين زيست بوم مي آيند و زمستان را در اين تالاب مي گذراندند . اين تالاب مأمن و مأواي مناسبي براي زمستان گذراني تعداد زيادي از پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي به شمار مي رود . هر ساله گروه‌هاي پرندگان مذكور توجه شكارچيان و علاقمندان به طبيعت را به خود معطوف مي‌دارد .


سراب بيستون : اين سراب در 30 كيلومتري شمال شرقي شهر كرمانشاه و در دامنه كوه بيستون واقع شده است . اين سراب مزارع بيستون و بلوردي را مشروب مي كند .

سراب دربند : این سراب در شمال شهر صحنه و در محلی به نام دربند قرار دارد و مزارع صحنه را آبیاری می کند در کنار این سراب آبشار های زیبا دیده می شود که آب آن با فشار زیاد از شکاف کوهی بیرون می ریزد . این آبشار در فصل بهار از مکان های دیدنی و زیبا صحنه محسوب می شود .

سراب روانسر : این سراب زیبا در داخل شهر روانسر قرار دارد و سرچشمه رودخانه قره سو است . به دلیل وجود این سراب و قرار گرفتن آثار تاریخی در کنار آن و نیز سرسبزی و طبیعت زیبا این مکان یکی از مناطق تفریحی شهر روانسر به حساب می آید .

سراب سنقر : سراب سنقر در پنج کیلومتری جاده سنقر به کرمانشاه و در روستای تازه آباد قرار دارد . آب آن از زیر کوه سراب به سرعت و با فشار به صورت فواره بیرون می ریزد . آب این سراب در زمستان ها گرم و در تابستا نها سرد است . آب گوارای این سرای ، آب آشامیدنی روستا های اطراف را تامین می کند و سپس به رودخانه قره سو می ریزد .

سراب نيلوفر : اين سراب در 14 كيلومتري شمال غربي شهر كرمانشاه در ابتداي منطقه سنجابي و در دامنه كوه كماجار واقع شده است . اين سراب به صورت استخر وسيعي است كه مملو از گل هاي نيلوفر است كه در فصول گرم سال غنچه ها و برگ هاي آن سر از آب برآورده و سطح وسيعي از سراب را مي پوشاند . اين سراب ظزفيت بهره دهي آب فراوان دارد و براي پرورش ماهي نيز مناسب است . در سال هاي اخير جهت رفاه بازديدكنندگان در اطراف اين سراب تأسيسات و پاركي احداث شده است .

سراب هرسين : در داخل شهر هرسين و در دامنه كوه شيرز سراب بسيار زيبايي وجود دارد كه اراضي كشاورزي هرسين را مشروب مي كند . سراسر اين سراب پوشيده از درختان جنگلي است . عناصر طبيعي چون چشمه ، كوهستان ، فضاي سبز و آثار تاريخي ، زيبايي مضاعفي به طبيعت بكر آن داده است .

درياچه مصنوعي استان كرمانشاه : بزرگترين درياچه مصنوعي استان كرمانشاه ، در گیلانغرب است . سد مخزني گيلانغرب در شرق اين شهرستان و در ‪ ۱۶۲كيلومتري كرمانشاه ، بزرگترين درياچه مصنوعي استان كرمانشاه به حساب مي‌آيد . آب اين سد كه ارتفاع آن ‪ ۸۸۸ متر از بستر رودخانه تا سطح دريا است ، عمدتا از رودخانه كله‌شك بالا و پايين و نيز از سيلاب‌هاي فصلي در منطقه تأمين مي‌شود . سد مخزني گيلانغرب از نوع سد خاكي با هسته رسي است و وسعت درياچه ‪۹۴ هكتار با طول تاج سد۷۸۰ متر و ظرفيت ‪ ۱۹ميليون متر مكعب مي‌باشد . اين سد چهار هزار و۸۳۰ هكتار از اراضي كشاورزي حاصلخيز منطقه را زير پوشش قرار داده است و آبياري مي‌كند . بر اساس آمارهاي موجود ، سد مخزني گيلانغرب براي 2500 نفر به طور مستقيم و براي چهار هزار نفر به صورت غيرمستقيم اشتغالزايي دارد . بهبود وضعيت اقتصادي - اجتماعي منطقه ، توسعه و بهبود شبكه آبياري و زهكشي در ‪ ۴۸۳هكتار ساحل سمت چپ و راست ، ارايه الگوي كشت بهينه براي گسترش محصولات زراعي و باغات و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد از اهداف احداث اين سد بوده است . افزايش توليد علوفه ، ترويج كشت زير پلاستيك ، اشاعه فرهنگ آبياري تحت فشار ، تأمين آب اراضي خارج از شبكه ، كاهش برق مصرفي سالانه از طريق انتقال آب و بهبود بخشيدن به وضعيت زيست محيطي ، ايجاد محيط تفريحي و توريستي ، پرورش آبزيان از ديگر اهداف احداث اين سد اعلام شده است .

منبع- سایت میراث فرهنگی کرمانشاه
+ نوشته شده در  2010/10/27ساعت 11:42  توسط اطلس ایران وجهان  | 

رود ها ، چشمه ها و سراب ها Minimize
به طور كلي رودخانه‌هاي استان همدان از چشمه‌سارها و زهاب‌ها تغذيه مي‌شوند و معمولاً در فصل تابستان همراه با افزايش دماي هوا و نياز بيشتر نباتات به آب (به استثناي گاماسياب و سيمينه‌رود) بقيه‌ي رودها ، خشك و يا به پايين‌ترين حد آب‌دهي مي‌رسند . مهم‌ترين رودهاي استان همدان عبارتند از :
رود قره‌چاي (سياه‌رود) : از پيوستن آب‌هاي روان از دره‌هاي شمال الوند (رودك‌هاي خاكو ، الوسجرد ، زربار ، برفجين ، سيمين و ... ) تشكيل مي‌شود و در حدود شهر بهار به نام سيمينه‌رود است در عهد باستان ، كتيبه‌هاي آشوري از حوزه‌ رودك‌ها به عنوان "شانارته" و در متون اوستايي به اسم "زرمند" ياد كرده‌اند و در حدود كوريجان به نام "قره‌چاي يا قوريچاي" به سمت شرقي جريان يافته و با عبور از دشت‌هاي شرا و ساوه از استان همدان بيرون رفته و سرانجام به مثابه خشك‌رودي (در تابستان‌ها) به درياچه‌ حوض سلطان قم مي‌ريزد .
 

رود قره‌سو :
 در سمت جنوب‌غربي به اسم گاماسياب و با عبور از دشت نهاوند و در پيوند با (شهاب‌رود) اسد‌آباد (قلقل‌رود) تويسركان به مثابه يكي از شاخه‌هاي اصلي رود كرخه ، سرانجام به خليج‌فارس مي‌ريزد .

رود تلوار :
 اين رودخانه از ارتفاعات كوه سفيد در شمال استان سرچشمه مي‌گيرد و جزو شاخه‌هاي قزل‌اوزن مي‌باشد و سرانجام در ناحيه‌ي گيلان به نام سفيدرود معروف است و به درياي خزر مي‌ريزد .

 


رود سيمينه‌رود :

از دره‌هاي غربي قله‌ الوند سرچشمه مي‌گيرد بين (آرومند و روان) راه كرمانشاه را قطع مي‌كند و پس از مشروب ساختن اراضي صالح‌آباد و حسام‌آباد به رودخانه‌اي كه از گردنه‌ي اسدآباد جاري است، مي‌پيوندد و به طرف امزاجرد جاري مي‌گردد .

رود خاكو :
 از قله‌ي الوند سرچشمه مي‌گيرد و در روستاهاي مجاور امزاجرد به سيمينه‌رود منتهي مي‌شود .

 

 

 

از دامنه‌ كوه الوند سرچشمه مي‌گيرد از وسط شهر مي‌گذرد . در اراضي گراچقا به رودخانه‌ خاكو مي‌ريزد .

رود عباس‌آباد :
 از كوه‌هاي گنجنامه‌‌ الوند سرچشمه مي‌گيرد . پس از مشروب ساختن باغ‌هاي دره‌ عباس‌آباد و ديگر باغ‌هاي غربي شهر ، سيلاب آن در اراضي گراچقا به رودخانه‌ خاكو جاري مي‌شود

 


رود گردنه‌ اسدآباد :

 از گردنه مذكور سرچشمه مي‌گيرد و پس از گذشتن از كنار تاج‌آباد و اراضي گندم‌چين در اراضي بهادرآباد با رودخانه‌ همه‌كسي ، يكي مي‌شود و در اراضي حسام‌آباد به سيمينه‌رود مي‌پيوندد .

رود همه‌كسي :
 از گردنه‌ همه‌كسي سرچشمه مي‌گيرد پس از مشروب ساختن روستاهاي همه‌كسي و چند دهكده‌ ديگر به رودخانه‌ي گردنه‌ اسدآباد منتهي مي‌شود .

 


رودخانه ها و چشمه ها نهاوند :

 مهم‌ترين منبع آبي و رودخانه شهرستان نهاوند گاماسياب است كه سرچشمه اصلي و اوليه آن در شهرستان نهاوند و ارتفاعات گرين است . هم چنين منطقه نهاوند داراي سراب هاي زيادي است كه باعث رونق كشاورزي در منطقه شده است . مهم ترين سراب هاي موجود در اين منطقه عبارتند از : گاماسياب ، كنگاور ، كهنه ، بنفشه ، وشت ، فارسبان ، ماران ، كيان ، ملوسان ، بارود آب ، بابا علي ، گنبدكبود ، گردكانه و ورزانه . هم‌چنين در حدود 142 چشمه در منطقه براي مصارف كشاورزي و آشاميدني موجود است .

سایر رودخانه ها :
ديگر رودخانه‌هاي همدان عبارتند از ابوك ، ارزانفود ، وفرجين و رودهاي ديگري كه در حوزه‌ شهرهاي تابعه‌ استان جاري مي‌باشند .

سرآب فارسيان و سراب گيان نهاوند :
 اين سرآب ها از دامنه های كوه های زاگرس در جنوب نهاوند می جوشند و از گردشگاه هاي مهم استان همدان محسوب می شوند . در حواشی اين دو سرآب ها درختان كهنسال با بيش از 500 سال عمر (يادگاری از جنگل های زاگرس) هنوز هم بر جای مانده‌اند . اين دو سرچشمه شگفت آور از گردشگاه هاي مردم منطقه به شمار مي روند .

 


سرآب گاماسياب نهاوند :

 اين سرآب اولين منبع آبی رودخانه گاماسياب است . اين آب از دامنه زاگرس در شمال خاوری نهاوند سرازير می شود و از نظر ظهور و شدت جريان شگفت آور است . محوطه پيرامونی مظهر آن امکانات مطلوبی برای ايجاد تاسيسات گردشي - تفريحی دارد .

آبشار گنج نامه :
 اين آبشار كه دارای آب دايمي است ، در گردشگاه گنج نامه و در کنار كتيبه های معروف دوره هخامنشی قرار دارد . آب اين آبشار از ارتفاع حدود 12 متری سرازير می شود و آب عباس آباد را به وجود می آورد . دبی متوسط آن 200 ليتر در ثانيه است كه از دره زيبای عباس آباد و گنج نامه می گذرد . اين آبشار در مسير صعود به ارتفاعات كوه الوند و نزديك شهر تاريخی همدان واقع شده است . امكانات قابل توجه برای بهره برداری تفريحی - گردشگري و دسترسی آسان در فصل های مناسب سال ، از امتيازات ديگر اين آبشار گردشگري به شمار می آيد .


+ نوشته شده در  2010/10/24ساعت 17:23  توسط اطلس ایران وجهان  | 

رود ها ، چشمه ها و سراب ها Minimize
به طور كلي رودخانه‌هاي استان همدان از چشمه‌سارها و زهاب‌ها تغذيه مي‌شوند و معمولاً در فصل تابستان همراه با افزايش دماي هوا و نياز بيشتر نباتات به آب (به استثناي گاماسياب و سيمينه‌رود) بقيه‌ي رودها ، خشك و يا به پايين‌ترين حد آب‌دهي مي‌رسند . مهم‌ترين رودهاي استان همدان عبارتند از :
رود قره‌چاي (سياه‌رود) : از پيوستن آب‌هاي روان از دره‌هاي شمال الوند (رودك‌هاي خاكو ، الوسجرد ، زربار ، برفجين ، سيمين و ... ) تشكيل مي‌شود و در حدود شهر بهار به نام سيمينه‌رود است در عهد باستان ، كتيبه‌هاي آشوري از حوزه‌ رودك‌ها به عنوان "شانارته" و در متون اوستايي به اسم "زرمند" ياد كرده‌اند و در حدود كوريجان به نام "قره‌چاي يا قوريچاي" به سمت شرقي جريان يافته و با عبور از دشت‌هاي شرا و ساوه از استان همدان بيرون رفته و سرانجام به مثابه خشك‌رودي (در تابستان‌ها) به درياچه‌ حوض سلطان قم مي‌ريزد .
 

رود قره‌سو :
 در سمت جنوب‌غربي به اسم گاماسياب و با عبور از دشت نهاوند و در پيوند با (شهاب‌رود) اسد‌آباد (قلقل‌رود) تويسركان به مثابه يكي از شاخه‌هاي اصلي رود كرخه ، سرانجام به خليج‌فارس مي‌ريزد .

رود تلوار :
 اين رودخانه از ارتفاعات كوه سفيد در شمال استان سرچشمه مي‌گيرد و جزو شاخه‌هاي قزل‌اوزن مي‌باشد و سرانجام در ناحيه‌ي گيلان به نام سفيدرود معروف است و به درياي خزر مي‌ريزد .

 


رود سيمينه‌رود :

از دره‌هاي غربي قله‌ الوند سرچشمه مي‌گيرد بين (آرومند و روان) راه كرمانشاه را قطع مي‌كند و پس از مشروب ساختن اراضي صالح‌آباد و حسام‌آباد به رودخانه‌اي كه از گردنه‌ي اسدآباد جاري است، مي‌پيوندد و به طرف امزاجرد جاري مي‌گردد .

رود خاكو :
 از قله‌ي الوند سرچشمه مي‌گيرد و در روستاهاي مجاور امزاجرد به سيمينه‌رود منتهي مي‌شود .

 

 

 

از دامنه‌ كوه الوند سرچشمه مي‌گيرد از وسط شهر مي‌گذرد . در اراضي گراچقا به رودخانه‌ خاكو مي‌ريزد .

رود عباس‌آباد :
 از كوه‌هاي گنجنامه‌‌ الوند سرچشمه مي‌گيرد . پس از مشروب ساختن باغ‌هاي دره‌ عباس‌آباد و ديگر باغ‌هاي غربي شهر ، سيلاب آن در اراضي گراچقا به رودخانه‌ خاكو جاري مي‌شود

 


رود گردنه‌ اسدآباد :

 از گردنه مذكور سرچشمه مي‌گيرد و پس از گذشتن از كنار تاج‌آباد و اراضي گندم‌چين در اراضي بهادرآباد با رودخانه‌ همه‌كسي ، يكي مي‌شود و در اراضي حسام‌آباد به سيمينه‌رود مي‌پيوندد .

رود همه‌كسي :
 از گردنه‌ همه‌كسي سرچشمه مي‌گيرد پس از مشروب ساختن روستاهاي همه‌كسي و چند دهكده‌ ديگر به رودخانه‌ي گردنه‌ اسدآباد منتهي مي‌شود .

 


رودخانه ها و چشمه ها نهاوند :

 مهم‌ترين منبع آبي و رودخانه شهرستان نهاوند گاماسياب است كه سرچشمه اصلي و اوليه آن در شهرستان نهاوند و ارتفاعات گرين است . هم چنين منطقه نهاوند داراي سراب هاي زيادي است كه باعث رونق كشاورزي در منطقه شده است . مهم ترين سراب هاي موجود در اين منطقه عبارتند از : گاماسياب ، كنگاور ، كهنه ، بنفشه ، وشت ، فارسبان ، ماران ، كيان ، ملوسان ، بارود آب ، بابا علي ، گنبدكبود ، گردكانه و ورزانه . هم‌چنين در حدود 142 چشمه در منطقه براي مصارف كشاورزي و آشاميدني موجود است .

سایر رودخانه ها :
ديگر رودخانه‌هاي همدان عبارتند از ابوك ، ارزانفود ، وفرجين و رودهاي ديگري كه در حوزه‌ شهرهاي تابعه‌ استان جاري مي‌باشند .

سرآب فارسيان و سراب گيان نهاوند :
 اين سرآب ها از دامنه های كوه های زاگرس در جنوب نهاوند می جوشند و از گردشگاه هاي مهم استان همدان محسوب می شوند . در حواشی اين دو سرآب ها درختان كهنسال با بيش از 500 سال عمر (يادگاری از جنگل های زاگرس) هنوز هم بر جای مانده‌اند . اين دو سرچشمه شگفت آور از گردشگاه هاي مردم منطقه به شمار مي روند .

 


سرآب گاماسياب نهاوند :

 اين سرآب اولين منبع آبی رودخانه گاماسياب است . اين آب از دامنه زاگرس در شمال خاوری نهاوند سرازير می شود و از نظر ظهور و شدت جريان شگفت آور است . محوطه پيرامونی مظهر آن امکانات مطلوبی برای ايجاد تاسيسات گردشي - تفريحی دارد .

آبشار گنج نامه :
 اين آبشار كه دارای آب دايمي است ، در گردشگاه گنج نامه و در کنار كتيبه های معروف دوره هخامنشی قرار دارد . آب اين آبشار از ارتفاع حدود 12 متری سرازير می شود و آب عباس آباد را به وجود می آورد . دبی متوسط آن 200 ليتر در ثانيه است كه از دره زيبای عباس آباد و گنج نامه می گذرد . اين آبشار در مسير صعود به ارتفاعات كوه الوند و نزديك شهر تاريخی همدان واقع شده است . امكانات قابل توجه برای بهره برداری تفريحی - گردشگري و دسترسی آسان در فصل های مناسب سال ، از امتيازات ديگر اين آبشار گردشگري به شمار می آيد .


+ نوشته شده در  2010/10/24ساعت 17:23  توسط اطلس ایران وجهان  | 

رود ها ، چشمه ها و سراب ها Minimize
به طور كلي رودخانه‌هاي استان همدان از چشمه‌سارها و زهاب‌ها تغذيه مي‌شوند و معمولاً در فصل تابستان همراه با افزايش دماي هوا و نياز بيشتر نباتات به آب (به استثناي گاماسياب و سيمينه‌رود) بقيه‌ي رودها ، خشك و يا به پايين‌ترين حد آب‌دهي مي‌رسند . مهم‌ترين رودهاي استان همدان عبارتند از :
رود قره‌چاي (سياه‌رود) : از پيوستن آب‌هاي روان از دره‌هاي شمال الوند (رودك‌هاي خاكو ، الوسجرد ، زربار ، برفجين ، سيمين و ... ) تشكيل مي‌شود و در حدود شهر بهار به نام سيمينه‌رود است در عهد باستان ، كتيبه‌هاي آشوري از حوزه‌ رودك‌ها به عنوان "شانارته" و در متون اوستايي به اسم "زرمند" ياد كرده‌اند و در حدود كوريجان به نام "قره‌چاي يا قوريچاي" به سمت شرقي جريان يافته و با عبور از دشت‌هاي شرا و ساوه از استان همدان بيرون رفته و سرانجام به مثابه خشك‌رودي (در تابستان‌ها) به درياچه‌ حوض سلطان قم مي‌ريزد .
 

رود قره‌سو :
 در سمت جنوب‌غربي به اسم گاماسياب و با عبور از دشت نهاوند و در پيوند با (شهاب‌رود) اسد‌آباد (قلقل‌رود) تويسركان به مثابه يكي از شاخه‌هاي اصلي رود كرخه ، سرانجام به خليج‌فارس مي‌ريزد .

رود تلوار :
 اين رودخانه از ارتفاعات كوه سفيد در شمال استان سرچشمه مي‌گيرد و جزو شاخه‌هاي قزل‌اوزن مي‌باشد و سرانجام در ناحيه‌ي گيلان به نام سفيدرود معروف است و به درياي خزر مي‌ريزد .

 


رود سيمينه‌رود :

از دره‌هاي غربي قله‌ الوند سرچشمه مي‌گيرد بين (آرومند و روان) راه كرمانشاه را قطع مي‌كند و پس از مشروب ساختن اراضي صالح‌آباد و حسام‌آباد به رودخانه‌اي كه از گردنه‌ي اسدآباد جاري است، مي‌پيوندد و به طرف امزاجرد جاري مي‌گردد .

رود خاكو :
 از قله‌ي الوند سرچشمه مي‌گيرد و در روستاهاي مجاور امزاجرد به سيمينه‌رود منتهي مي‌شود .

 

 

 

از دامنه‌ كوه الوند سرچشمه مي‌گيرد از وسط شهر مي‌گذرد . در اراضي گراچقا به رودخانه‌ خاكو مي‌ريزد .

رود عباس‌آباد :
 از كوه‌هاي گنجنامه‌‌ الوند سرچشمه مي‌گيرد . پس از مشروب ساختن باغ‌هاي دره‌ عباس‌آباد و ديگر باغ‌هاي غربي شهر ، سيلاب آن در اراضي گراچقا به رودخانه‌ خاكو جاري مي‌شود

 


رود گردنه‌ اسدآباد :

 از گردنه مذكور سرچشمه مي‌گيرد و پس از گذشتن از كنار تاج‌آباد و اراضي گندم‌چين در اراضي بهادرآباد با رودخانه‌ همه‌كسي ، يكي مي‌شود و در اراضي حسام‌آباد به سيمينه‌رود مي‌پيوندد .

رود همه‌كسي :
 از گردنه‌ همه‌كسي سرچشمه مي‌گيرد پس از مشروب ساختن روستاهاي همه‌كسي و چند دهكده‌ ديگر به رودخانه‌ي گردنه‌ اسدآباد منتهي مي‌شود .

 


رودخانه ها و چشمه ها نهاوند :

 مهم‌ترين منبع آبي و رودخانه شهرستان نهاوند گاماسياب است كه سرچشمه اصلي و اوليه آن در شهرستان نهاوند و ارتفاعات گرين است . هم چنين منطقه نهاوند داراي سراب هاي زيادي است كه باعث رونق كشاورزي در منطقه شده است . مهم ترين سراب هاي موجود در اين منطقه عبارتند از : گاماسياب ، كنگاور ، كهنه ، بنفشه ، وشت ، فارسبان ، ماران ، كيان ، ملوسان ، بارود آب ، بابا علي ، گنبدكبود ، گردكانه و ورزانه . هم‌چنين در حدود 142 چشمه در منطقه براي مصارف كشاورزي و آشاميدني موجود است .

سایر رودخانه ها :
ديگر رودخانه‌هاي همدان عبارتند از ابوك ، ارزانفود ، وفرجين و رودهاي ديگري كه در حوزه‌ شهرهاي تابعه‌ استان جاري مي‌باشند .

سرآب فارسيان و سراب گيان نهاوند :
 اين سرآب ها از دامنه های كوه های زاگرس در جنوب نهاوند می جوشند و از گردشگاه هاي مهم استان همدان محسوب می شوند . در حواشی اين دو سرآب ها درختان كهنسال با بيش از 500 سال عمر (يادگاری از جنگل های زاگرس) هنوز هم بر جای مانده‌اند . اين دو سرچشمه شگفت آور از گردشگاه هاي مردم منطقه به شمار مي روند .

 


سرآب گاماسياب نهاوند :

 اين سرآب اولين منبع آبی رودخانه گاماسياب است . اين آب از دامنه زاگرس در شمال خاوری نهاوند سرازير می شود و از نظر ظهور و شدت جريان شگفت آور است . محوطه پيرامونی مظهر آن امکانات مطلوبی برای ايجاد تاسيسات گردشي - تفريحی دارد .

آبشار گنج نامه :
 اين آبشار كه دارای آب دايمي است ، در گردشگاه گنج نامه و در کنار كتيبه های معروف دوره هخامنشی قرار دارد . آب اين آبشار از ارتفاع حدود 12 متری سرازير می شود و آب عباس آباد را به وجود می آورد . دبی متوسط آن 200 ليتر در ثانيه است كه از دره زيبای عباس آباد و گنج نامه می گذرد . اين آبشار در مسير صعود به ارتفاعات كوه الوند و نزديك شهر تاريخی همدان واقع شده است . امكانات قابل توجه برای بهره برداری تفريحی - گردشگري و دسترسی آسان در فصل های مناسب سال ، از امتيازات ديگر اين آبشار گردشگري به شمار می آيد .


+ نوشته شده در  2010/10/24ساعت 17:23  توسط اطلس ایران وجهان  | 

اين تالاب در مسير جاده كرمانشاه روانسر در 26 كيلومتري شمال غربي كرمانشاه و در دهستان الهيارخاني قرار دارد .

تالاب هشيلان به صورت ناوديسي است به مساحت تقريبي 450 هكتار كه در گستره دشتي و اراضي پست دامنه كوه هاي خورين و ويس قرار دارد . آب تالاب در بالا دست به صورت سراب و چشمه هاي جوشان مي باشد و در پهنه تالاب به صورت كانال هاي بزرگ و كوچك پخش شده است . پوشش گياهي سطح تالاب علفي است كه به صورت گياهان آبزي در داخل آب رشد كرده است . در اين تالاب حدود 110 جزيره كوچك و بزرگ با مساحت تقريبي از 100 متر مربع تا حدود يك هكتار شكل گرفته است . در داخل و حاشيه تالاب جانوراني زندگي مي كنند . بطوريكه بر اساس بررسي هاي به عمل آمده هرساله با شروع باران هاي پاييز و سرد شدن هوا پرندگان زيادي از آسياي مركزي به اين زيست بوم مي آيند و زمستان را در اين تالاب مي گذراندند اين تالاب مأمن و مأواي مناسبي براي زمستان گذراني تعداد زيادي از پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي به شمار مي رود . هر ساله گروه هاي پرندگان مذكور توجه شكارچيان و علاقمندان به طبيعت را به خود معطوف مي

سراب نيلوفر


اين سراب در 14 كيلومتري شمال غربي شهر كرمانشاه در ابتداي منطقه سنجابي و در دامنه كوه كماجار واقع شده است . اين سراب به صورت استخر وسيعي است كه مملو از گل هاي نيلوفر است كه غنچه ها و برگ هاي آن سر از آب برآورده و سطح وسيعي از سراب را مي پوشاند . اين سراب ظزفيت بهره دهي آب فراوان دارد و براي پرورش ماهي نيز مناسب است . در سال هاي اخير جهت رفاه بازديدكنندگان در اطراف اين سراب تأسيسات و پاركي احداث شده است .


سراب بيستون

اين سراب در 30 كيلومتري شمال شرقي شهر كرمانشاه و در دامنه كوه بيستون واقع شده است . اين سراب مزارع بيستون و بلوردي را مشروب مي كند .

سراب هرسين

در داخل شهر هرسين و در دامنه كوه شيرز سراب بسيار زيبايي وجود دارد كه اراضي كشاورزي هرسين را مشروب مي كند . سراسر اين سراب پوشيده از درختان جنگلي است . عناصر طبيعي چون چشمه ، كوهستان ، فضاي سبز و آثار تاريخي ، زيبايي مضاعفي به طبيعت بكر آن داده است

سراب قنبر

اين سراب درجنوب شهر كرمانشاه و در دامنه كوه سفيد واقع شده كه آب مصرفي قسمتي از شهر را تأمين مي كند .

سراب دربند صحنه

اين سراب در شمال شهر صحنه و در محلي به نام دربند واقع شده است كه مزارع صحنه را آبياري مي كند . در كنار اين سراب آبشاري زيبا وجود دارد كه آب آن با فشار زياد از شكاف كوهي بيرون مي ريزد . اين آبشار در فصل بهار از مكان هاي ديدني و زيباي صحنه محسوب مي شود

سراب خضرزنده


اين سراب در 24 كيلومتري شمال غربي شهر كرمانشاه و در مسير جاده كرمانشاه سنندج قرار دارد .


سراب ياوري

اين سراب در مسير جاده كرمانشاه به روانسر و در نزديك روستاي قزانچي قرار دارد .

سراب سنقر

سراب سنقر در 5 كيلومتري جاده سنقر به كرمانشاه و در مجاور روستاي تازه آباد واقع شده است . آب آن از زير كوه سراب به سرعت و با فشار به صورت فواره بيرون مي ريزد . آب اين سراب در زمستان ها گرم و در تابستان ها سرد است . اين سراب داراي آب گوارايي است كه آب آشاميدني روستاهاي اطراف را تأمين مي كند و سپس به رودخانه قره سو مي ريزد

سراب روانسر


اين سراب زيبا در داخل شهر روانسر واقع شده است كه سرچشمه رودخانه قره سو مي باشد . وجود اين سراب و داشتن آثار تاريخي كنار آن همچنين سرسبزي و با طراوت بودن آن موجب شده كه اين محل يكي از نقاط تفريحي شهر روانسر محسوب شود در استان كرمانشاه حدود 550 سراب و چشمه بزرگ و كوچك وجود دارد كه هر ساله به طور متوسط 827 ميليون متر مكعب آبدهي دارند .
گاماسياب

اين رودخانه از سراب سنگ سوراخ و چشمه سارهاي اطراف نهاوند سرچشمه گرفته و پس از اتصال با رودخانه ملاير به رودخانه گاماسياب تغيير نام داده است . به اين رودخانه در مسير خود ، رشته هاي فرعي مختلفي از جمله آب ملاير ، آب نهاوند و آب تويسرکان ملحق شده است . اين رودخانه در جنوب بيستون به آب دينورآب پيوسته و به نام گاماسياب ادامه مسير داده و در نزديکي فرامان به رودخانه قره سو متصل شده و پس از آن به نام سيمره وارد خاک لرستان مي شود وسپس در استان خوزستان به نام کرخه جريان يافته و وارد هورالعظيم مي شود .

روخانه قره سو

سرچشمه اصلي اين رودخانه سراب روانسر واقع در 50 کيلومتري شمال غرب کرمانشاه مي باشد . اين رودخانه با جهت شمال غربي به جنوب شرقي جريان پيدا مي کند و در 15 کيلومتري کرمانشاه رودخانه رازآور و شاخه هاي فرعي آن به قره سو مي پيوندد و با مسير پر پيچ و خم دار در سطح دشت جريان يافته و در نزديکي روستاي قزانچي رودخانه مرگ به آن متصل مي شود . اين رودخانه با يک شيب آرام از داخل شهر کرمانشاه عبور کرده و در نزديکي فرامان به رودخانه گاماسياب مي پيوندد . در بسياري از نقاط حاشيه اين روخانه گياهان مختلفي رشد کرده که به زيبائي آن جلوه خاصي

داده است .

دينور آبيک شاخه اين آب از روستاهاي دامنه غربي اسدآباد سرچشمه مي گيرد و شاخه دوم آن که به آب زحماني معروف است از سر تخت کليايي سرچشمه گرفته که در دهکده زحماني با شاخه سوم که از سراب سنقرچاي مي آيد متصل شده و در ميان راهان با شاخه چهارم متصل مي شود . پس از عبور از پل ميان راهان در دهکده برناج آب برناج به آن اضافه شده و با پيوستن آب نوژي وران به آن ، دينور آب اصلي را شکل مي دهد .اين آب پس از مشروب کردن دشت دينور و چمچمال در جنوب بيستون به گاماسياب مي ريزد.رودخانه مِرِگاين رودخانه از سراب فيروز آباد واقع در جنوب غربي ماهيدشت سرچشمه گرفته و در شمال شرقي روستاي مير عزيزي به قره سو متصل مي شود . پس از عبور از ماهيدشت و دريافت آب سراب کاشنبه ، وارد دشت کوزران شده و در آنجا آب رودخانه زردآب به آن مي پيوندد . پس از آن در پاي کوه ويس به رودخانه قره سو مي ريزد.رودخانه رازآوراين رودخانه از کوه هاي اطراف کندوله و کامياران سرچشمه گرفته و پس از عبور از کوه هاي جنوب شرقي کامياران ، در پاي کوه قرال به مسيرش ادامه داده و در جنوب قزانچي به رودخانه قره سو مي ريزد .


رودخانه جاميشان


اين رودخانه از ارتفاعات و چشمه سارهاي اطراف سنقر کليايي سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غربي از تنگ ميان کوه جاميشان عبور مي کند . پس از عبور از اين تنگ وارد دشت دينور شده و در تنگ دينور به رودخانه دينور آب مي ريزد .رودخانه سيرواناين رودخانه از بخش رزاب و مريوان در کردستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از شمال غربي اورامانات ، دوآب و شمال هرتا ، رودخانه هاي ژاد رود ، قشلاق رود ، ليله ، لوشه ، زمکان ، دشت حر به آن پيوسته و سپس وارد کشور عراق مي شودرودخانه الوند


اين رودخانه از آب چشمه هاي سياوانه و سراب اسکندر در کوه دالاهو در شمال غربي کرند سرچشمه گرفته و بعد از اينکه در حدود سه کيلومتر جريان يافته فرو مي رود و پس از مسافت کوتاهي از محل ديگري به نام سراب هشتانه خارج گرديده و تشکيل آبشاري در ريجاب داده است اين رود پس از مشروب نموده دشت ذهاب به طرف قصرشيرين جريان داشته و نهايتاً وارد خانقين عراق شده و در محل دوآب خانقين وارد دياله مي شود . اين رودخانه از لحاظ اينکه از سرپل ذهاب ( حلوان ) مي گذرد بهنام رودخانه حلوان نيز معروف است .متر ، کوه گر با ارتفاع 2430 متر ، امروله با ارتفاع 2987 متر نخود چال با ارتفاع 3322 متر ، کوه هجر با ارتفاع 2253 متر
+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 17:19  توسط اطلس ایران وجهان  | 

رودخانه ها Minimize

رودخانه هیرمند و چاه نیمه : این رودخانه ، تنها شریان حیاتی سیستان است که از طرف کوه های بابا در افغانستان سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافتی در حدود 1050 کیلومتر وارد دریاچه هامون می شود . تمام آب مصرفی دشت سیستان از طریق این رود تأمین می شود . هیرمند (جریکه یا جاریکه) در مرز ایران و افغانستان ، به دو شعبه تقسیم می شود . شعبه اصلی به نام رود مشترک یایریان (یاریان مشترک هم نامیده می شوند) قسمتی از مرز مشترک دو کشور را تشکیل می دهند ، سپس وارد افغانستان می شوند . شعبه دیگر، در خاک ایران است که خود به دو شاخه تقسیم می شود . یکی به طرف چاه نیمه و دیگری به طرف مناطق کوهک و زهک می رود .

رودخانه باهوکلات : رودخانه باهو کلات یکی از پرآب ترین رودخانه های استان سیستان و بلوچستان و عامل اصلی حیات و زندگی در جنوب بلوچستان به حساب می آید . این رودخانه ها آب های مناطق وسیعی از صفحات جنوبی شهرستان ایرانشهر (بخش های سرباز ، بمپور و راسک) و شهرستان چابهار (بخش های دشتیاری و قصر قند) را جمع آوری کرده و به دریای عمان سرازیر می کند . رودخانه باهوکلات از کوه پیرآباد در 47 کیلومتری جنوب شرقی ایرانشهر و 38 کیلومتری شمال غربی سرباز سرچشمه می گیرد . این رودخانه به ویژه به دلیل زیستگاه تمساح ایرانی اهمیت توریستی فراوانی دارد .

رود بمپور : بمپور از ارتفاعات شرقی ایرانشهر سرچشمه می گیرد و عامل اصلی فعالیت های کشاورزی در ناحیه ایرانشهر و بمپور است .

رود کاجو : این رودخانه دائمی است و در شمال قصر قند جریان دارد . سیلاب های این رودخانه در ناحیه دشتیاری پخش می شود و در انتها به رودخانه باهوکلات می پیوندد .

رودخانه کهیر : رودخانه کهیر از کوه بن تاق سیاه کوه در 38 کیلومتری شمال غرب نیک شهر سرچشمه می گیرد و به نام رودخانه دارخان به سوی جنوب سرازی می شود . این رودخانه در طول مسیر با رودخانه های کوچک متعدد مخلوط شده و در نهایت در ناحیه کنارک رودخانه کهیر نامیده می شود .

رودخانه کارواندر : این رودخانه از شعبات اصلی رودخانه بمپور است که تا روستای کارو اندر ، دارای آب جاری دائم است .

رودخانه ماشکل (ماکشید) : این رودخانه از کوه های بیرگ در 98 کیلومتری غرب سراوان سرچشمه می گیرد و از طریق دهستان زابلی به سوی جنوب شرق روان می شود .

رودخانه رابیچ (فنوج) : رودخانه رابیچ در 120 کیلومتری جنوب غربی ایرانشهر از ریزابه های متعدد سرچشمه می گیرد و در حوالی روستای فنوج با رودهای رامپ ، گواسن و کرزچی مخلوط می شود و به نام رود فنوج از دره میان کوه های داندهور در شرق و سفید کوه در غرب به سوی جنوب روان می شود . این رود پس از گذشتن از دهستان بنت ، کارواندر و گالگ وارد شهرستان چابهار می شود . در این ناحیه با رودهای دیگر مخلوط می شود و به نام رودخانه رابیچ و در جنوب روستای گالگ به دریای عمان می ریزد .

رودخانه سیانجان (تلخ آب) : این رودخانه که یک رودخانه مرزی است از کوه پاچنشاهی واقع در میرجاه- 15 کیلومتری شرق زاهدان- سرچشمه می گیرد و به موازات خط آهن زاهدان به میرجاوه به سوی جنوب شرقی جریان می یابد . این رود در محدوده شهرستان خاش خط مرزی ایران و پاکستان را تشکیل می دهد و پس از مخلوط شدن با رودهای لادیز و گزو در 135 کیلومتری شرق خاش از خط مرزی خارج و مازاد آب های آن در مراتع سیلابی به هامون ماشکل واقع در خاک پاکستان سرازی می شود . طول این رودخانه از سرچشمه 250 کیلومتر است .

جنگل ها ، پوشش گیاهی و دشت ها

پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط متغیر آب و هوایی متنوع است . جنگل های این ناحیه مانند ناحیه شمال یا باختر ایران به صورت انبوه و متراكم نیست و اغلب به طور پراكنده و به اصطلاح لكه ای است . در ناحیه معروف سرحد كه سلسله كوه های تفتان و پنج انگشت و مورپیچ كشیده شده ، شرایط طبیعی برای رشد و نمو درختان جنگلی بسیار مساعد است و درختانی به وجود آمده كه اگر چه به انبوهی و شكوه جنگل مازندران نیستند ولی در عوض دارای گونه های بسیار نادر و كم یاب است . حدود 2/3 جنگل های این ناحیه را پوشش های جنگلی بیابانی با گونه های تاغ و گز تشكیل می دهند و بخشی از آن را پوشش های جنگلی گرمسیری با گونه های كهور ، كنار ، چش ، توج ، چگرد ، كلیر و حرا (در منطقه گواتر) و جنگل های خشک با گونه های بادام- بنه تشكیل می دهند . این پوشش های جنگلی بسیار پراكنده بوده و اغلب به صورت لكه های کم و بیش بزرگ در ناحیه ی بلوچستان جنوبی ، ارتفاعات تفتان و كوه خفرزند بزمان و كوه خفرزند بزمان و مناطق ارتفاعی سراوان، استقرار یافته اند و در قطعات بسیار كوچک ، تیپ جنگلی به خود می گیرند . در استان سیستان و بلوچستان زندگی جانوری در مناطق حفاظت شده ، تالاب ها و دریاچه ها جریان دارد . حیات وحش منطقه ی حفاظت شده باهو كلات (گاندو) از ارزش های زیست محیطی برخوردار است . این منطقه مأمن تمساح تالابی و منحصر به فرد ایرانی است كه در آبگیر های كم عمق مسیر رودخانه زندگی می كند . این حیوان در مواقع خشكی تا چند متر در زیر آبگیرها نقب زده و در داخل آن ها زندگی می كند . هم چنین شرایط خاص اكوسیستم رودخانه ای این منطقه امكانات زندگی نوعی ماهی عجیب به نام كوهی گل خور با نام علمی PerioPhthalinuse فراهم آورده است كه قادر به زیست در آب های كم عمق و بستر گلی رودخانه هاست .

منطقه حفاظت شده باهوکلات(گاندو) : این منطقه در منتهی الیه گوشه جنوب شرقی کشور در طول مرز ایران و پاکستان قرار دارد . این منطقه از کوه های کم آب و بیابانی تشکیل شده که تا رودخانه سرباز در بلوچستان گسترده شده است . منطقه مزبور مأمن تمساح تالابی و منحصر به فرد ایرانی است که در آبگبرهای کم عمق مسیر رودخانه زندگی می کند . همچنین شرایط خاص اکوسیستم رودخانه ای این منطقه امکانات زندگی نوعی ماهی عجیب به نام ماهی گل خور فراهم آورده است که قادر به زیست در آب های کم عمق و بستر کلی رودخانه ها است .

مناطق حفاظت شده هامون : این منطقه 201062 هکتار وسعت شامل دشت هامون ، دریاچه یا تالاب هامون و رودخانه هیرمند می شود . اهمیت این منطقه بیشتر به دلیل زیستگاه انواع حیوانات وحش ، امکان پرورش ماهی ، وجود انواع پرندگان و تأمین علوفه دام ها از نیزارها و استفاده از نی ها جهت حصیربافی می باشد . پرندگان و جانوران وحشی این منطقه عبارتند از پلیکان و فلامینگو ، پرندگان مهاجر آبی ، تیهو ، زنگوله بار ، کورکر(باقرقره) ، خرگوش ، شغال ، کفتار ، کاراکال ، یوزپلنک ، گراز و آهو .

منطقه حفاظت شده بزمان : این منطقه به وسعت 688،324 هکتار ، منطقه کوهستانی بزمان ، تپه ماهورها و دشت های اطراف این کوه را در بر می گیرد . این منطقه دارای کوهی نسبتاً مرتفع(3497 متر) با دره های آب شیرین و پوشش گیاهی نسبتاً مناسب است . حیوانات وحشی که در این منطقه زندگی می کنند عبارتند از : کبک ،کبک چیل ، تیهو ، دراج ، خرگوش ، کل ، بز ، قوچ و میش . علاوه بر گونه های مختلف وحوش فوق الذکر نوعی خرس سیاه آسیایی که کوچکتر از خرس قهوه ای است ، در سیستان و بلوچستان زندگی می کند . پوشش گیاهی غالب زیستگاه های خرس در این منطقه شامل : ارجن ، کهور ، کنار ، دا ، خرما ، زرشک ، زارچ ، زالزالک ، گز ، توسکا ، زیتون وحشی ، انواع گون و درمنه ، اورس ، بید ، تنگس و نسترن وحشی می باشد که میوه بیشتر این درختان غذای عمده خرس های سیاه را تشکیل می دهد . خرس ها به خرما و داز علاقه ای وافر دارند . پرنده زیبایی به نام مینا با رنگ های سبز ، آبی و سبزه قبا نیز در بلوچستان به وفور یافت می شو د.

پناهگاه حیات وحش(تمساح) در باهو کلات : پناهگاه حیات وحش(تمساح) در باهو کلات نیز یکی دیگر از مناطق حفاظت شده استان سیستان و بلوچستان است که در شهرستان چابهار واقع شده است .

دشت سیستان : این سرزمین یکی از دشت های داخلی ایران است که به طور متوسط 475 تا 500 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و آبرفت های رودخانه هیرمند و سیلاب های اطراف آن پوشیده شده است .

دشت لوت : بزرگترین چاله فلات داخلی ایران دشت لوط است و بخشی از آن بین سیستان و بلوچستان قرار دارد . این دشت یکی از خشک ترین و گرم ترین دشت های جهان است و کمتر اثری از آب در آن دیده می شود . حداکثر بارندگی آن در سال حدود 100 میلی متر است . در قسمت غرب دشت لوت بیابان دیگری به نام نمکزار که در فصل بارندگی بسیار صعب العبور می شود وجود دارد . نیمه شرقی دشت لوت را ریگ روان پوشانیده است . قسمتی از لوط جنوبی سرزمینی هموار و قابل عبور است .

دره سرسبز : رود خانه سرباز از زیباترین نقاط طبیعی استان کد کف آن اکثرا از گیاهان کهور ، زرشک ، زالزالک گز نسترن و توسکا پوشیده شده است .


+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 16:17  توسط اطلس ایران وجهان  | 

آب و هوا :

عوامل متعددي از جمله كمي ارتفاع قرار گرفتن در محدوده عرض هاي جغرافيايي پايين ، مجاورت با دريا، وزش بادهاي گرم جنوب غربي و بادهاي گرم و مرطوب دريايي و عبور پاييزي زمستاني سيكلون هاي سوداني و مديترانه اي از عوامل عمده تعيين كننده وضعيت اقليمي منطقه مي باشند.

اين منطقه به دليل نزديكي به خط استوا و كمي ارتفاع به طور كلي داراي آب و هواي گرم ( نوع بيايان كناري ) است كه در داخل استان گرم و خشك و در سواحل گرم و نمناك است. حداكثر مطلق دماي استان 5/52 درجه سانتيگراد و حداقل مطلق درجه حرارت به 1- درجه سانتيگراد مي رسد ميانگين دماي سالانه بوشهر 7/25 درجه سانتيگراد است . تغييرات فصلي درجه حرارت نيز تابع تغيير تابش خورشيد در طول سال است اختلاف درجه حرارت در ماه هاي زمستان و تابستان نسبتا" زياد و حدود 2/19 درجه سانتيگراد است بين فصول زمستان و پاييز و بهار و تابستان اختلاف كم تري مشاهده مي شود.

ميانگين بارش سالانه استان بوشهر 220 ميليمتر است اين بارندگي ها در فصول پاييز و زمستان روي مي دهد، به طور كلي استان بوشهر 6 ماه از سال گرم، دو ماه تقريبا" معتدل تا سرد و حدود چهار ماه از سال معتدل تا گرم مي باشد. نم موجود در ساحل دما را تا حدودي متعادل مي كند اما در صد رطوبت در برخي از ماه ها چنان بالا مي رود كه به حد اشباع مي رسد. در اين حالت هوا از فعل انفعالات مي افتد و يك هوا دم كرده و كم تحركي به وجود مي آورد كه اصطلاحا" به آن شرجي مي گويند.

چشمه ها :

در اين استان تعدادي چشمه هاي گوگردي و آب شيرين وجود دارد كه مهم ترين آن ها عبارتند از :

1- چشمه هاي گوگردي دامنه هاي شرقي دشت برازجان ( چشمه آب گرم دالكي ) كه آب آن ها داراي تركيبات گوگردي است . اين چشمه ها به رودخانه دالكي مي ريزند.

2- چشمه هاي آب گرم منطقه اهرم از جمله چشمه آب گرم آقا ميراحمد كه به علت عمق زياد براي معالجه بيماري هاي پوستي بسيار مورد توجه است.

3- چشمه آب اباد اهرم

4- چشمه هاي آب شيرين ناحيه خائيز اهرم كه تعداد آن ها نسبتا" زياد بوده و داراي كيفيت بسيار خوبي هستند، چشمه زيباي بنيان پر آب ترين چشمه اين ناحيه مي باشد.

5- چشمه هاي منطقه فارياب كه از به هم پيوستن آب ان ها رود فارياب و آبشار زيباي فارياب تشكيل مي شود مهم ترين چشمه اين منطقه چشمه تنگ فارياب سات كه اهالي روستاي فارياب براي آبياري باغ هاي خود از ان استفاده مي كنند .

علاوه بر چشمه هاي فوق چشمه كوچك تر و كم آب تر در نواحي دشتستان و جم و ريز وجود دارد همچنين در نزديكي روستاي زيراه سعد آباد آثار يك رشته قنات قديمي كه به صورت يك آبشار حداكثر دو متري در دره حاصلخيز و زيبا كه خود ايجاد كرده سقوط مي كند . همراه با پوشش گياهي آن منظره زيبايي را به وجود آورده است.

جنگل ها و مراتع :

وسعت پوشش جنگلي استان بوشهر 334200 هكتاراست كه 94/18 در صد از كل وسعت منابع طبيعي استان را تشكيل مي دهد. با در نظر گرفتن شرايط اقليمي حاكم بر منطقه در حال حاضر جنگل هاي استان عموما" جنبه حفاظت شده داشته و اصولا" مورد بهره برداري قرار نمي گيرند.

مراتع :

وسعت كل مراتع استان بوشهر در حدود 1/1 ميليون هكتار مي باشد كه شامل مراتع دشتي و كوهستاني است. قريب 600 هزار هكتار از اين مراتع در حاشيه خليج فارس قرار دارد كه به علت شوري شديد خاك و وجود گياهان نامرغوب ( از لحاظ تعذيه دام ) قابليت استفاده چنداني ندارند ولي در فصول زمستان و اوايل بهار چشم اندازي خيره كننده در بسياري از نقاط استان ايجاد مي كنند.

بقيه مراتع استان كه حدود 1/1 ميليون هكتار مي باشد از نظر عوارض طبيعي به دو قسمت تقسيم مي گردد. يكي مراتع دشتي حاشيه خليج فارس تا ارتفاع 70 متر كه داراي شيب كم و بسيار يك نواخت مي باشد. در بخش ساحلي، به دليل بالا بودن سطح سآب هاي زيرزميني گياهان شور پسند سالسولا پوشش عمده را تشكيل مي دهد و به تدريج كه به طرف ارتفاعات كم پيش مي رويم گياهان ديگري مانند اتريپلكس و سالكورنيا جاي گزين مي گردند. ناحيه شمالي و شرقي استان از ارتفاع تقريبي 70 بالاتر كه داراي آب و هواي ملايم تر مي باشد، از تنوع گياهي بهرتي برخوردار است پوشش گياهي اين مراتع را عمدتا" گياهان علفي با گونه غالب بهمن و انواع لگم هاي گرمسيري از قبيل يونجه، شبدر، ماشك گل خوشه اي نوعي اسپرس و غيره همراه با گونه هاي بوته اي خانواده بقولات مانند:

گون، اتنگرس و نوعي درمنه و گونه هاي درختي و درختچه اي مانند : كنار، بنه، بادام كوهي و كلخنگ تشكيل مي دهد.

چشم اندازهاي كوهپايه اي :

در استان بوشهر رويش گياه همزمان است با فصل مرطوب ( فصل بارندگي ) به همين جهت در كوهپايه هاي منطقه دشتستان، تنگستان دشتي و جم و ريز در فصول پاييز، زمستان و اوايل بهار پهنه هاي وسيعي از گل هاي رنگارنگ و مراتع سرسبز و زيبايي به وجود مي آيد كه در نوع خود بي نظير است اين مناظر را مي توان در مسير جاده اهرم، برازجان ن كوهپايه هاي خورموج، پشتكوه، اطراف زيارت و محدوده كوهستاني شهرستان گناوه با كهكيلويه مشاهده كرد.

بادهاي محلي :

در واقع قسمتي از همان توفان هاي خليج فارس هستند كه در اثر اختلاف فشار بين بيابان عربستان و ارتفاعات جنوب ايران ( زاگرس) در ايران در فصول مختلف پديد مي آيد اين بادها تقريبا" در تمام سواحل خليج فارس مي وزند و درنقاط مختلف فارس داراي اسامي متفاوت هستند بنا به مقتضيات زماني يعني فصول وقوع آنان و تصور ذهني دريانوردي در خليج فارس انجام مي شده و خطرات ناشي از آن به نام هاي گوناگون معروف است كه مهم ترين آنان ها عبارتند از :

ليمو ( يا لحيمر ) لچيزب، باد شمال، باد سهيلي ، باد غبوب، باد تريه، باد سبعه، باد پيرزن و ... وقوع بيشتر اين بادها در فصل پاييز و زمستان است.

در استان بوشهر تعدادي رودخانه هاي دائمي و فصلي وجود دارد علاوه بر آب هاي سطحي تعدادي چشمه هاي گوگردي و آب شيرين در اطراف برازجان و اهرم وجود دارد كه برخي از آن عبارتند از چشمه هاي گوگردي دامنه هاي شرقي دشت برازجان ( اطراف دالكي ) چشمه هاي آب گرم منطقه اهرم، چشمه هاي آب شيرين خائيز كه تعداد آن ها نسبتا" زياد و داراي كيفيت بسيار خوبي هستند ، چشمه هاي منطقه فارياب كه از به هم پيوستن آن ها رود فارياب تشكيل مي شود و مهم ترين چشمه اين منطقه چشمه تنگ فارياب است.

+ نوشته شده در  2010/10/21ساعت 12:47  توسط اطلس ایران وجهان  | 

باکلیک بروی هرگزینه اطلاعات لازم را مییابید

چشمه آب گرم ارکوين

چشمه آب گرم بلاغي

چشمه آب گرم گرماب

چشمه آب گرم وننق
رودها

میراث فرهنگی استان زنجان 
+ نوشته شده در  2010/10/20ساعت 23:51  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تالاب ها:

 تالاب سیاب دریوش:

این تالاب در جنوب غربی بخش ملکشاهی واقع شده است . مساحت آن در حدود چهار (4) هکتار وارتفاع آن 2740 متر از سطح دریا های آزاد میباشد. حداقل درجه حرارت در این تالاب 14 درجه سانتی گراد ومتوسط بارندگی سالیانه آن بیش از 600 میلیمتر است.تالاب فوق الذکر دارای آب دایمی و شکل آن دایره ای میباشد. به دلیل قرار گیری در ناحیه کوهستانی  جزو منطقه سردسیری و ییلاقی استان محسوب میشود.

 

 تالاب زمزم:

تالاب زمزم در 74 کیلومتری شرق شهر ایلام واقع گردیده است. مساحت آن در حدود یک هکتار و ارتفاع آن ازسطح دریاهای آزاد 675 متر است. آب آن به صورت چشمه بوده و دارای آب دایمی است. پوشش گیاهی اطراف آن چشم انداز زیبایی را بوجود آورده و زیستگاه بسیار مناسبی برای حیات وحش فراهم نموده است.

 

 تالاب چکر:

درغرب شهرستان ایلام ودر منطقه بولی  و در ناحیه چکر تالاب زیبای چکر قرار دارد. مساحت آن در حدود 3 هکتار و ارتفاع آن 600 متر است. عمق آن در حدود 5/2 متر است . این تالاب در منطقه گرمسیری قرار دارد ولی آب آن دایمی است .عمق آن بستگی به میزان بارش در طول سال دارد. منبع آب آن نزولات جوی  و چند چشمه جوشان میباشد .متوسط دمای آن 24 درجه سانتی گراد است. نیزارهای اطراف آن به همراه طبیعت بکر زیبای اطاف آن واقعا دلنشین است.

چشمه ها:

از دیگر منابع طبيعی كردشكري استان ایلام چشمه ها  هستند که معمولاً در دامنه ارتفاعات جریان دارند . با توجه به شرایط طبیعی تعداد چشمه ها در مناطق کوهستانی زیادتر و در نواحی جلگه ای کمتر است . ولی از تعداد واقعی چشمه ها آماری در دست نیست .معمولاً از آب چشمه به عنوان آب زراعی استفاده می شود و چنانچه آب چشمه زیاد باشد ، چشمه به طور مستقیم به باغ ها ، و مزارع هدایت می شود بعضی از چشمه ها معمولاً به وسیلة آبراهه هایی که در مجموع رودهای کوچکی را تشکیل می دهند و در اصطلاح محلی به آنها " گلال " گفته می شود ، به منظور آبیاری کشتزارها به سوی روستاها هدایت می شوند .

مهمترين چشمه هاي استان با قابليت جذب حداقل جمعيت به قرار زير ميباشند:

 

چشمه آبگرم دهلران:

در فاصلة 3 کیلومتری شهر دهلران چشمة آب گرممی با خواص گوگردی قرار گرفته که از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در چند سال گذشته هم با تجهیز آن و سرو سامان گرفتن این آبگرم در جذب گردش هر چند اندک اقداماتی مثبت انجام گرفته است .

دیگر چشمه های استان:

از دیگر چشمه های استان  ایلام میتوان به چشمه قیر دهلران اشاره کرد که به علت عبور از سنگ های حاوی مواد آلی آب آن آغشته به قیر است و چشمه همانطور که از اسمش برمی آید چشمه ای از قیر طبیعی است.

همچنین در حاشیه رودخانه چنگوله در شهرستان مهران چشمه آب گرم چنگوله ، در کناره راست رود کنجانچم نیز چشمه آبگرم کنجانچم،در ساحل سمت راست رود خانه تلخاب آبگرم تنگ حمام بولی با دمای تقریبی 40 درجه سانتیگراد قرار دارند

+ نوشته شده در  2010/10/20ساعت 12:31  توسط اطلس ایران وجهان  | 

 آبشارها:

دراستان ایلام تعداد محدودی آبشار وجود دارد که هر کدام فضای طبیعی دلنشینی را ایجاد کرده اند. که با وجود محدودیت و سختی دسترسی به آنها جاذب جمعیت هستند:

 

آبشار چم آو:

این آبشار در فاصلة 18 کیلومتری مسیر ایلام به صالح و درحد فاصل روستای چم آو و منطقه عمومی ماربره در میان تخته سنگ ها جریان دارد آب این آبشار که از کوه های ایلام سرچشمه می گیرد ، پس از طی مسافتی کوتاه به رودخانه گدارخوش می ریزد.

 

آبشار آبتاف :

آبشار آبتاف در مسیر میمه به پهلة زرین آباد شهرستان دهلران واقع شده است . آبشار آبتاف در زمرة آبشارهای زیبای استان ایلام است که از پیرامون آن به عنوان تفرجگاه استفاده می شود .

 

آبشار سرطاف :

آبشار سرطاف در شهرستان ایلام واقع شده است و یکی از تفرجگاه های عمومی مردم ایلام می باشد .

                                    

آبشار گچان:

آبشار گچان در 15 کیلو متری شمال شهر ایلام و در میان تنگ که خود یکی از تفرجگاه های ایلام است قرار دارد. در این منطقه که کوه های زیبا و معظم مانشت و قلارنگ به همراه گچان گویی به هم رسیده اند منظره بسیار زیبایی را ایجاد کرده است.به گونه ای که در فصول بهار ، تابستان و پاییز و حتی زمستان بعلت دسترسی تقریبا راحت آن پذیرای خیل عظیم دوس

پارکهای طبیعی :

موقعیت کوهستانی ، تنوع آب و هوا ، بالا بودن مقدار نزولات جوی و دیگر خصوصیات طبیعی باعث شده که استان ایلام از جنگل طبیعی پوشیده شده باشد هر چند به مرور زمان از تراکم و وسعت اراضی جنگلی استان کاسته شده ، لکن در حال حاضر نیز باقی ماندة جنگل های استان نسبت به برخی از استان های کشور قابل توجه است و چشم اندازهای زیبایی از طبیعت استان را به نمایش می کذارد . در گذشتة نه چندان دور ، این استان دارای جنگل های وسیع و متراکم با درختان تنومند در مناطق  كوهستاني و بيشه شمالي استان مي توان مشاهده كرد كه عمدتاً از گونة بلوط هستند.نواحی جنگلی استان علاوه بر زیبائی های طبیعی ، دو نوع محصول سقز و کتیرا نیز دارد که درآمد قابل توجهی برای مردم بومی به بار می آورد. مساحت جنگل های استان را حدود 500 هزار هکتار تخمین می زنند .

انواع گونه های درختی آن عبارتند از : پسته کوهی ، کیکم ، زالزالک ، بادام کوهی ، زبان گنجشک ، شِن ، انجیرکوهی ، ارغوان ، گیلاس وحشی ، مورد ، کُنار و ارژن (ارجن ).

  مهم ترین مکانهای تفریحی جنگلی موجود در استان عبارتند از :

 پارک جنگلی چقاسبز « چقا جنگیه» :

پارک جنگلی چقا سبز یکی از فضاهای زیبا و دلنشین ایلام است که شرایط طبیعی مناسبی را جهت گذران اوقات فراغت مردم فراهم آورده است . در مجاورت این پارک جنگلی که حدود 4000 هکتار وسعت دارد ، محل دائمی نمایشگاه ها و یک شهر بازی با تأسیسات مربوطه احداث شده است . در میان این جنگل انبوه که از درختان بلوط ، پسته ، زالزالک و انواع گونه های گیاهی پوشیده شده است ، درختانی همچون کاج و سرو ، اقاقیا، ارجن ، بادام کوهی و گردو کاشته شده است . این پارک جنگلی پرندگان کمیاب و زیبایی مانند بوتیمار نیز دارد. فضای این پارک از شرق به غرب به بزرگراه امام حسین ( ع) و فرودگاه و از جنوب به دره دَزوَن کوه چاله سیه و هر قوتگه منتهی می شود.

 

درة ییلاقی هفتاو میشخاص « هفت آب »:

درة پرآب و درخت و مصفای میشخاص از روستای جعفر آباد در فاصلة 30 کیلومتری ایلام شروع شده و تا ارتفاعات طولاب که در آن جنگل و باغ در هم  آمیخته اند ، ادامه می یابد . درختان گردو ، انواع میوه ها ، چندین روستا در مسیر ییلاقی دره با مردمانی فعال و مهربان ، سرچشمه های خروشان چشمه ساران متعدد ، نزدیک بودن این درة ییلاقی با تفریح گاه جنگلی گاوز و مزارع متنوع آن باعث نشاط و علاقه در بازدید کنندگان از محل می گردد . در دو کیلومتری این دره ییلاقی و در طول مسیر جادة اصلی ایلام به دره شهر جنگل انبوه و زیبای مله پنجاو ، زیبایی خاصی به این مجموعه بخشیده است . درة ییلاقی هفتاو میشخاص با باغات و مزارع یکی از مناطق سرسبز و دیدنی و پردرآمد استان ایلام می باشد که محصولات آن کیفیت مطلوبی دارند و در داخل و خارج استان به فروش می رسد و باعث رونق اقتصادی منطقه می گردد .

 

گردشگاه ییلاقی خوران ایوان:

این گردشگاه که چشمه آبی زلال و درختانی کهنسال و قدیمی دارد ، هر سال پذیرای ده ها هزار نفر دانش آموز در فصل تابستان است . این گردشگاه با امکانات تفریحی و گردشگری جالب توجه یکی از زیباترین و بهترین گردشگاه های استان ایلام است که در فاصلة 7 کیلومتری شهر ایوان قراردارد .

 

تفریحگاه جنگلی ششدار:

این تفریحگاه در 5 کیلومتری شهر ایلام و در کنار کوه قلاقیران در مسیر جاده ایلام – کرمانشاه واقع شده و از شاخص ترین تفریحگاه های استان محسوب می شود .

 

این ناحیة تفریحی به خاطر مجاورت با شهر ایلام و نزدیکی به یکی دیگر از تفریحگاه های  زیبای طبیعی به نام منجل ، مورد استفادة وسیع مردم و دوستداران طبیعت به ویژه درایام فصول بهار و پاییز قرار می گیرد . در حد فاصل بین این تفریحگاه و ناحیة منجل ، چشمه سارها و باغات زیبای سلطان آباد قرارگرفته است . کوه معروف قلاقیران که از آن به عنوان نماد شهر و استان ایلام یاد می شود دراین ناحیه قرار دارد .

 

تفریحگاه جنگلی تنگ دالاو:

این تفریحگاه در مسیر جادة اسلام آباد – ایلام در فاصلة 25 کیلومتری شهر ایلام قرار گرفته و دارای جنگل های انبوه بنه ، زالزالک و بلوط و چشمه طبیعی آب می باشد .

 

تفریحگاه دالاو از وسعت قابل توجهی برخوردار است و با توجه به مجاورت با ارتفاعات طبیعی و تفریحی و شکارگاه های منطقه و ییلاقی بودن آن ، در بهار و تابستان مورد استفاده دوستداران و مشتاقان زیبایی های طبیعت قرار می گیرد.

 

تفریحگاه تجریان:

تفریحگاه زیبا و جنگلی تجریان درفاصلة 20 کیلومتری شهرایلام در مسیر چوار – مورت و بولی قرار دارد و دارای چشمه های آب زلال می باشد . این تفریحگاه در مجاورت تنگ زیبای موسوم به تنگ بهشت واقع شده است . و با توجه به اقلیم و آب و هوای  منطقه از فصل زمستان تا بهار مورد استفاده قرار می گیرد .

 

تفرجگاه گلم زرد و گره چکا:

تفرجگاه گلم زرد و گره چگا در فاصلة 60 کیلومتری ایلام و در مسیر صالح آباد واقع شده است . این تفرجگاه زمستانی به دلیل آب و هوای مساعد ، سرسبزی و زیبایی های طبیعی مورد استفاده مردم ایلام و دوستداران طبیعت قرار می گیرد . این تفرجگاه در مجاورت دشت وسیع و زیبای دشتلک قراردارد که جذابیت های آن را دو چندان می کند.

تفرجگاه کلم بدره:

این تفرجگاه ییلاقی درفاصلة 70 کیلومتری ایلام درة کلم ( حدفاصل ایلام – بدره ) قراردارد. وجود باغات ، گونه های مختلف گیاهی و رودخانة پرآبی که از دامنة کبیرکوه سرچشمه می گیرد ، این منطقه را به یکی از زیباترین مناطق ساخته است.

 

 

+ نوشته شده در  2010/10/20ساعت 12:20  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ملخ؛ آبشار آفت کُش

 

باید به 65 کیلومتری سمیرم سفر کنید تا باور کنید طبیعی ترین آفت کش دنیا، از دل غار بیرون می آید به رودخانه می ریزد! آبشار آب ملخ، شاید یکی از عجیب ترین آبشارهای ایران باشد که با ترکیبات ویژه اش، نقش یک سمپاشی طبیعی را برای مزارع و زمین های کشاورزی بازی می کند و می تواند تمام ملخ های مهاجم را درجا نابود کند!

afatkosh

 

 

 

 

داستان یک نام عجیب

آب ملخ، نام عجیبش را مدیون همین خاصیت شگفت انگیز است. پای صحبت قدیمی های روستا که بنشینید، برایتان تعریف می کنند که سال ها پیش، وقتی مزارع گندم روستاهای اطراف مورد تهاجم ملخ قرار گرفت، از آب این چشمه بزرگ برای دفع آفت استفاده کردند و ملخ ها همه یکجا هلاک شدند. اتفاقی که هنوز هم از ذهن کشاورزان منطقه پاک نشده و به همین دلیل، آنها هنوز هم مزارعشان را با آب این چشمه آبیاری می کنند. با این حال، نام دیگر این آبشار تخت سلیمان است و و مردم منطقه معقدند که در این چشمه قطعه سنگی وجو داشته که تخت گاه حضرت سلیمان بوده اما اجانب آن را دزدیده اند.

آبشار آب ملخ

اما مولف مرآت البلدان هم سال ها قبل درباره این آبشار نوشته است: «چشمه ای است که بزعم بعضی آب آن دافع مضرت ملخ است و از کوه دنا که از مشاهیر جبال و در میان اراضی فارس و عراق واقع است می جوشد و آب چشمه بر روی پل سنگی می ریزد و از دو طرف به رودخانه داخل می شود. معروف است که چون ملخ به ناحیه ای آید شخصی برسر این چشمه آمده ظرفی از آب چشمه به نیت آن ناحیت برمی دارد و گوید می خواهم سار ملخ خوار به فلان جا آید و شرط است که در هیچ منزلی ظرف آب آن چشمه را به زمین نگذارد و هر جا که منزل کند ظرف آب را بر سه پایه یا درختی بیاویزد و چون به ناحیه ملخ زده وارد شود آب را بر مزارع و اراضی بپاشد تا به زودی مرغ سیاهی به نام سار به عده زیاد در آن محل پدیدار آید و ملخ ها را صید کرده بخورد تا تمام شوند. ولی این قول معروف دلیل عقلی ندارد. شاه عباس در سنه 1066 ه" . ق. به تماشای چشمه آب ملخ رفت و به قرار معلوم در قزوین هم چشمه آب ملخ وجود دارد». (از مرآت البلدان ج 4 صص 229 - 230).

 

موقعیت جغرافیایی روستای آب ملخ مانع از آن می شود که آفتاب بیش از سه ساعت در این روستا توقف کند. بنابراین، شما در آب ملخ ظرف سه ساعت هم طلوع خورشید را خواهید دید و هم  غروب آن را!

 

آبشار تو در تو

آبشار آب ملخ

آبشار آب ملخ از دو بخش تشکیل شده است. اولین قسمت آن سرچشمه آبشار است که از دل کوه بیرون می آید و بخش دیگری که در زیر این سرچشمه قرار گرفته، طاقدیسی سبز رنگ است که مثل پل بر روی رودخانه ماربر خم شده است؛ بخشی که اتفاقا در نگاه اول بیشتر به چشم می آید و بدنه اصلی آبشار را تشکیل می دهد.

با این حال اگر دوست دارید سرچشمه را هم ببینید، باید مسیری را که تا رسیدن به آبشار در پیش گرفته بودید ادامه دهید و بعد از آن، به بالای آبشار بروید و از آن بالا طبیعت را تماشا کنید. اگر سختی راه و گرمای هوا کلافه تان کرده بود، می توانید روی بخشندگی سرچشمه حساب کنید و از آب گوارا و معدنی آن بنوشید. مطمئن باشید دلیلی برای بیمار شدن تان وجود نخواهد داشت!

اما در پشت آبشار پرتگاه خطر ناک و زیبایی قرار دارد که  آب ملخ را به یکی از خطرناک ترین آبشارهای ایران تبدیل می کند. آبشاری که تا به حال قربانیان زیادی داشته و احتمالا بعد از این هم خواهد داشت. بنابراین توصیه ما این است که در زمان تماشای آب ملخ فریب زیبایی آبشار و پرتگاه را نخورید و فکر چرخ زدن در ارتفاعات را از سرتان بیرون کنید. باور کنید تمام سی چهل نفری که جانشان را خرج این پرتگاه کردند، مثل شما فکر می کردند که با دیگران فرق دارند و می توانند با کمی دقت و احتیاط از لبه پرتگاه عبور کنند! اما لغزندگی و شیب تند پرتگاه در یک لحظه آنها را غافلگیر کرده و به رودخانه خروشان ماربر سپرده است. البته در بالای آبشار در محل ورود به قسمت پشت آبشار نرده های کوچکی قرار دارد که احتمالا با دیدنشان هشدارهای ما را برای ممنوعیت عبور افراد آماتور و بدون تجهیزات به خاطرتان می آورد.

اگر گذارتان به آب ملخ افتاد، قدمگاه سلیمان را از دست ندهید. ساختاری سنگی که در تنگ بسیار گودى قرار گرفته و سال ها قبل به صورت پلى سنگى و طبیعى ایجاد شده است. برای دیدن تخت سلیمان یا قدمگاه سلیمان، بهتر است از راهنمایی بومیان منطقه استفاده کنید. نزدیکی تخت سلیمان به آبشار این فرصت را به شما می دهد که در یک نیم روز، از هر دو منطقه دیدن کنید.

 

به محض رسیدن به روستا باید با خودروتان خداحافظی کرده و با پای پیاده

از مسیری مالرو عبور کنید. اگر ذوق اکوتوریستی تان گل کرد هم می توانید از روستائیان بخواهید که قاطرشان را چند ساعتی به شما اجاره دهند تا هم تجربه جدیدی در این سفر کسب کنید و هم درآمدهای گردشگری روستا را بیشتر کنید!

 

راه رسیدن

بهترین زمان بازدید از این آبشار بهار و تابستان است و این روزها که گرمی هوا تابستان کلافه کننده ای را برای ساکنان مرکز و جنوب کشور رقم زده، سفر به این آبشار گزینه خوبی برای فرار از گرما خواهد بود.

نقشه دسترسی به منطقه آب ملخ

اگر از سمت استان اصفهان راهی آب ملخ می شوید، باید از شهرهای اصفهان و سمیرم بگذرید و این شهر را به سمت یاسوج  ترک کنید. در جاده سمیرم- یاسوج، بلافاصله بعد از روستای چهار راه، جاده ای خاکی می بینید که در مسیر آن دو دوراهی وجود دارد. در هر دو مورد راه سمت چپ را در پیش بگیرید و حدود 7 کیلومتر در آن پیش بروید، تا به روستای آب ملخ برسید. روستایی در شمالی ترین قسمت خط الراس دنا و مردمی که اصالتشان بختیاری است. شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که موقعیت جغرافیایی روستای آب ملخ مانع از آن می شود که آفتاب بیش از سه ساعت در این روستا توقف کند. بنابراین، شما در آب ملخ ظرف سه ساعت هم طلوع خورشید را خواهید دید و هم  غروب آن را!

از این جاده می توانید با ماشین سواری عبور کنید و اگر امکان استفاده از ماشین های شاسی بلند را داشته باشید، احتمالا راحت تر از مسیر خاکی عبور خواهید کرد. اما به محض رسیدن به روستا باید با خودروتان خداحافظی کرده و با پای پیاده از مسیری مالرو عبور کنید. اگر ذوق اکوتوریستی تان گل کرد هم می توانید از روستائیان بخواهید که قاطرشان را چند ساعتی به شما اجاره دهند تا هم تجربه جدیدی در این سفر کسب کنید و هم درآمدهای گردشگری روستا را بیشتر کنید! به هر حال، باید مسیر را در پشت روستا ادامه دهید و در جهت رودخانه ای که از ارتفاعات روستا سرچشمه می گیرد و به رودخانه خروشان ماربر ملحق می شود در پیش بگیرید و بعد از نیم ساعت کوه پیمایی سبک به ملاقات آبشار آب ملخ بروید. حالا شما درست در 215 کیلومتری شهر اصفهان قرار گرفته اید. رو در روی آبشاری که به محض شنیدن صدایش و لمس اولین قطره های پراکنده آن در فضا، خستگی راه را فراموش خواهید کرد.

 

در پشت آبشار پرتگاه خطر ناک و زیبایی قرار دارد که  آب ملخ را به یکی از خطرناک ترین آبشارهای ایران تبدیل می کند. آبشاری که تا به حال قربانیان

 زیادی داشته و احتمالا بعد از این هم خواهد داشت

 

چه چیزهایی با خود ببریم؟

اگر فقط برای بازدید از آبشار و سرچشمه آن راهی آب ملخ می شوید، فقط یک کفش کوه پیمایی می خواهد و کوله پشتی پر از آب و خوراکی و احتمالا دوربینی که لحظه های خوب شما را در مقابل این آبشار ثبت کند! اما اگر اهل کوهنوردی حرفه ای هستید یا قصد جانتان را کرده اید و می خواهید پرتگاه پشت آبشار یا زیر آبشار را هم ببینید، باید 30 متر طناب استاتیک، لوازم فرود و صعود غارنوردی، تسمه بلند و کارابین پیچ برای کارگاه همراه داشته باشید.
گروه گردشگری تبیان- آرزو رستم زاد

+ نوشته شده در  2010/8/2ساعت 23:55  توسط اطلس ایران وجهان  | 

کویر نمک سیرجان

 در فاصله 30 کیلومتری غرب شهر سیرجان واقع در استان کرمان می باشد. طول این کویر در حدود 50 کیلومتر و عرض آن در قسمت میانی برابر با 20 کیلومتر می باشد که هر چه در جهت شمال یا جنوب آن حرکت کنید از عرض آن کاسته می شود.

 

کویر نمک سیرجان هم‌اکنون به‌صورت انبار عظیمی از نمک محلول درآمده که سرتاسر حوضه دشت سیرجان را به‌طور غیرمستقیم چه در حالتی که دریاچه نمک پرآب باشد و چه در حالت خشک و کویری انباشته از نمک را تحت‌تأثیر خود درآورده است سطح باتلاق را پوشش ضخیمی از نمک طعام پوشانده است.
باتلاق نمک به‌صورت نوار شمال‌غربی، غرب تا جنوب‌غربی دشت سیرجان را در برمی‌گیرد و دنباله آن به‌صورت منقطع و ضعیف
تا دشت شهر بابک ادامه دارد.بیابانهای سیرجان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 22:16  توسط اطلس ایران وجهان  | 

آلاگل"، "آلماگل" و "آجي گل" سه تالاب بين‌المللي بخش مرزي "داشلي برون" گنبدكاووس از جمله نقاط ديدني وجذاب استان گلستان است كه در فصل بهار زيباتر از فصلهاي ديگر سال بوده و ....

براي بازديد از اين تالابها، اداره حفاظت محيط زيست گنبدكاووس، محيط‌بانان خود را به صورت تمام وقت مستقر كرده و آماده ارايه خدمات به مسافران و گردشگران است.
براي رسيدن به اين تالابها بايد مسير 80 كيلومتري را از شهر گنبدكاووس تا بخش مرزي داشلي برون طي كرد.براي بازديد از اين تالابها، اداره حفاظت محيط زيست گنبدكاووس، محيط‌بانان خود را به صورت تمام وقت مستقر كرده و آماده ارايه خدمات به مسافران و گردشگران است. براي بازديد از اين تالابها، اداره حفاظت محيط زيست گنبدكاووس، محيط‌بانان خود را به صورت تمام وقت مستقر كرده و آماده ارايه خدمات به مسافران و گردشگران است.
براي رسيدن به اين تالابها بايد مسير 80 كيلومتري را از شهر گنبدكاووس تا بخش مرزي داشلي برون طي كرد. تالاب آلاگل
در مسير رسيدن به اين تالابها، مسافران بهاري، شقايقهاي زيبايي را كه در گندمزارهاي سرسبز اين منطقه روئيده، مشاهده مي‌كنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 22:15  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تالاب آجی گل
 

تالاب آجی گل در جنوب رودخانه مرزی اترک به فاصله 75 کیلومتری شمال شهر گنبدکاووس واقع است. روستای تنگلی با 243 خانوار و 1195 نفر جمعیت در سال 1385 در شمال تالاب مذکور قرار دارد. این تالاب در اکوسیستمی بیابانی واقع گردیده است.

 

موقعیت جغرافیایی این تالاب 37 درجه و 24 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 38 دقیقه طول شرقی می باشد. مساحت تالاب حدود 320 هکتار و ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد در عمیق ترین نقطه منفی چهار متر می باشد. این تالاب زیر نظر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گنبدکاووس می باشد و جزو منطقه تیراندازی ممنوع نوار مرزی محسوب میگردد.

 

تالاب آجی گل در جنوب رودخانه مرزی اترک به فاصله 75 کیلومتری شمال شهر گنبدکاووس واقع است. روستای تنگلی با 243 خانوار و 1195 نفر جمعیت در سال 1385 در شمال تالاب مذکور قرار دارد. این تالاب در اکوسیستمی بیابانی واقع گردیده است.

 حاشیه تالاب آجی گل


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 22:0  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تالاب آلاگلتالاب آلاگل

تالاب  آلاگل

تالاب آلاگل در شرق جاده آق قلا به اینچه برون واقع گردیده که مساحت آن در زمان پرآبی به 2500 هکتار می رسد . این تالاب همانند تالاب های آجی گل و آلماگل از رودخانه مرزی اترک و زهکشهای طبیعی تامین می شود . محیط های پیرامونی تالاب با پوشش نی و جگن و درختچه های گز پوشیده شده است . بستر قالب دراکثر نقاط پوشیده از پوشش سبز جلبک می باشد . هر ساله در فصل مهاجرت هزاران پرنده به این تالاب و دیگر تالاب های استان می آیند که از انواع قو – فلامینگو – اردک – پرستو – قازها می توان نام برد .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 22:0  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تالاب عباس آباد بهشهر
 

اين درياچه در ارتفاع 400 متري از سطح دريا در جنوب شرقي بهشهر ميان جنگل قرار گرفته است و به دليل ساخت و سازهايي كه شاه عباس در اطراف آن انجام داد، به نام عباس آباد معروف گشته است. وسعت آن حدود 10 هكتار و عمق آن نزديك به ده متر است. اين درياچه به دليل دسترسي مناسب سواره، محوطه اتراق، آثار باستاني، شيريني، آب و هواي مناسب، قابليت هاي توريستي فراوان دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 22:0  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تالاب میقان

درياچه ميغان آخرين حلقه اکولوژيک حوزه آبريز دشت اراک است که آب‌هاى سطحى مسيل‌هاى فصلى را جذب مى‌‌کند. گياهان دشتى اطراف درياچه ميغان از گونه خشکى پسند و شورپسند هستند. مساحت درياچه ميغان با توجه به آب‌هاى ورودى آن از حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ کيلومترمربع متغير است. اين محدوده از نظر اقليمى زمستان‌هاى معتدل دارد و به جهت همين ويژگى، توقفگاه گروه‌هاى بزرگى از پرندگان مهاجر است که از نواحى سردسير شمال به سرزمين‌هاى گرمسير جنوب کوچ مى‌کنند. اين درياچه در روزگاران گذشته به نام نمکزار فراهان مشهور بوده است. محيط درياچه ميغان از ۱۶ تا ۲۴ کيلومتر متغير است و جزيره کوچکى در وسط آن قرار گرفته است که آثار و خرابه‌هاى ساختمانى در آن وجود دارد. آب درياچه به قدرى شور است که در هر ليتر آن در تابستان ۵۰ گرم، ‌ در بهار ۳۸ گرم و در زمستان ۲۸ گرم نمک وجود دارد. اين درياچه زيستگاه گروه‌هاى بزرگ پرندگان است و آب وتالاب میقان هواى آن در فصل پاييز بسيار مناسب است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 13 اردیبهشت1389ساعت 
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 21:59  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تالاب قوري‎گل

 

اين درياچه در 18 کيلومترى شمال باخترى بستان‎آباد تبريز قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دريا 1890 متر است. آب اين درياچه بيشتر از رودها و آبراهه‎هاى فصلى و سيلابى و به مقدار کمتر از طريق چشمه‎هاى زيردرياچه تأمين مي‎شود و شيرين است.درياچه و آب راکد قوري گل، در کنار جاده ترانزيتي تبريز- بستان آباد در فاصله 45 کيلومتري شرق تبريز و 15 کيلومتري غرب بستان آباد، در ميان کوهها و ارتفاعات شرقي گردنه شبلي در يک گودي واقع شده است. اين درياچه در ميان مردم محل به نام قوري گل (استخر خشک) معروف است اما بعضي آن را دوري گول (استخر آب زلال) و برخي قويل گول (استخر و گودال ژرف و عميق) مي نامند. شايد اين نام مصداق بيشتري داشته باشد. درازا و پهناي قوري گل، 4 کيلومتر و مساحت آن 16 کيلومتر مربع است و ژرفاي اين درياچه - که تمام سال آب دارد- در عميق ترين نقطه به 13 متر مي رسد. آب اين درياچه شيرين و در صورت تصفيه قابل شرب مي باشد. در حال حاضر اين آب داراي آبياري کشتزارهاي روستاهاي پيرامون درياچه يعني روستاهاي ارشتناب، رامناب و يوسف آباد، به مصرف مي رسد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 21:53  توسط اطلس ایران وجهان  | 

موقعیت و مشخصات :
تالاب بين المللي و زيباي چغاخور با مساحتي حدود 2300 هكتار در دامنه ارتفاعات برآفتاب در شمال و كلار در جنوب در نزديكي شهر بلداجي واقع گرديده و يكي از زيباترين و بزرگترين تالابهاي استان چهار محال و بختیاری است. اين تالاب در مسير جاده شهركرد- خوزستان قرار گرفته و از شهركرد 65 كيلومتر فاصله دارد. در بهترين شرايط و موقعيت بارندگي، عمق آب تالاب به 3 متر مي‌رسد.

رشته كوه زيباي كلار نيز در سمت جنوب غربي مشرف بر تالاب است كه قله آن 3830 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. تالاب را مرغزاري وسيع در بر گرفته كه مساحت آن حدود 700 هكتار برآورد شده است. اين مرغزار در ماه‌هاي ارديبهشت تا مهر كه سطح آب رو به كاهش مي‌گذارد، از اين هم وسيع‌تر مي‌شود. مساحت آبى تالاب از ۱۳۶۰ هكتار قبل از احداث سد بر روى آن تا 2300 هكتارى بعد از احداث سد و مساحت منطقه شكار ممنوع ۲۵۰۰ هكتار برآورد شده است.تالاب چغاخور

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 21:52  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تالاب سيران‎گلی (درگه سنگي)

اين درياچه در جنوب درياچة اروميه و در کنارة باخترى جادة اروميه – مهاباد قرار دارد. فاصلة آن از اروميه 85 کيلومتر است و در 20 کيلومترى شمال خاورى نقده قرار دارد. آب اين درياچه از رودهاى فرعى و اغلب فصلى، تأمين مي‎شود و به مقدار کمتر، چشمه‎هاى زيردرياچه‎اى نيز در اين امر مشارکت دارند. بر خلاف درياچة اروميه که فوق اشباع از نمک است، اين درياچه از انواع شور مي‎باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 21:51  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تالاب هشیلان

 

این تالاب در فاصله 36 کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشاه، بین طول جغرافیایی

΄́́́15 ˝54˚ 46 شرقی و عرض جغرافیایی ΄34˚ 34 تا ΄35˚ 34 شمالی قرار گرفته و 1310 متر نیز از سطح دریا ارتفاع دارد. تالاب هشیلان در یک منطقه دشتی با شیب مختصر از شمال به جنوب قرار دارد. محدوده ای با وسعت تقریبی 780 هکتار از این تالاب ، از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه به عنوان منطقه شکار و تیر اندازی ممنوع در نظر گرفته شده است. حدود 30 درصد از 450 هکتار وسعت خالص تالاب را جزیره های کوچک و بزرگی می پوشاند. در فصل زمستان بویژه در روزهای پر باران، در اثر افزایش دبی آب تالاب، بعضی از جزایر وسط تالاب غرقابی می شوند.

اقلیم و آب و هوا: استان کرمانشاه به استثنای قصر شیرین، دارای اقلیم نیمه خشک گرم، نیمه خشک سرد است. بنابراین تابستانهای تقریباً گرم و زمستانهای نسبتاً سردی بر این منطقه حاکم است. میانگین بارندگی سالانه تالاب هشیلان 451 میلیمتر است در سراسر سال، باد در این منطقه در همه جهات وزش دارد تالاب هشیلان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 21:51  توسط اطلس ایران وجهان  | 

نئور اردبيل

اين درياچه در 48 کيلومترى جنوب خاورى اردبيل به طرف خلخال و در فاصلة 18 کيلومترى خاور جاده، در منطقة کوهستانى قرار دارد.این دریاچه در دامنه‌هاي رنگارنگ رشته كوه باغرو در  ارتفاع  2700 متر از سطح دریا قرار دارد و وسعت آن بيش از 220 هكتار و مشتمل بر دو درياچه كوچك (40) و بزرگ (180 هكتار) است که در فصل بهار به هم مي پيوندند و درياچه واحد را به وجود مي آورند. بيشترين عمق درياچه 5/5 متر و ميانگين ژرفاي آن سه متر است. درياچه نئور زيستگاه برخي از گونه هاي پرندگان مهاجر عبوري است و ماهي قزا آلاي رنگین کمان آن شهرت جهاني دارد. ماهی‌های دریاچه نئور هر سال پیش از زمستان صید و جمع‌آوری می‌شوند زیرا در اثر یخ زدن دریاچه این ماهی‌ها نمی‌توانند در زمستان زنده بمانند و پس از زمستان دوباره ماهی‌های کوچک پرورشی در نئور رها می‌شوند. هرساله مسابقه تفريحي تحت عنوان ”مسابقه ماهيگيري“ در اين درياچه بين دوستداران صيد ماهي انجام مي شود.
بارندگى مناسب و وجود چشمه هاى فراوان سبب پايدارى وضعيت درياچه شده ضمن آنكه هواى مطبوع منطقه زمينه بسيار مناسبى براى جذب گردشگر خصوصا در اوقات گرم سال را فراهم كرده است. اين منطقه داراى پوشش گياهى متنوعى از گياهان خشكى زى و آبزى است. دریاچه نئور


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 21:50  توسط اطلس ایران وجهان  | 

این دریاچه در محدوده طول‌ جغرافيايي‌ 52 درجه‌ و 30 دقيقه‌ تا 54 درجه‌ و عرض‌ جغرافيايي‌ 30 تا 31 درجه‌ قرار دارد‌ كه‌ به‌ آن‌ آبگير كافتر نيز مي‌گويند. در شرق‌ روستاي‌ كافتر و جنوب‌ كوه‌ بل‌ در دشتي‌ كه‌ ميان‌ كوههاست‌ از آبهايي‌ كه‌ از دامنه‌ كوهها سرازير مي‌شود و همچنين‌ از آب‌ رودخانه‌ شادكام‌ اين‌ درياچه‌ درست‌ شده‌ است‌. پيرامون‌ اين‌ آبگير پهناور چمنزارهاي‌ وسيعي‌ وجود دارد كه‌ تابستان‌ و بهار، چراگاه‌ دامهاي‌ تيره‌هاي‌ گوناگون‌ ايل‌ قشقايي‌ مي‌باشد. عمق‌ درياچه‌ كم‌ و از گياهان‌ باتلاقي‌ و ني‌ پوشيده‌ شده‌ است‌. در اين‌ منطقه‌ نمكزار ابرقو، رودخانه‌ شادكام‌ و غار بزرگ‌ و زيباي‌ " كان‌ كوهر" نيز از عوارض‌ طبيعي‌ عمده‌ بشمار مي‌روند. وجود چشمه‌ها و قناتهاي‌ فراوان‌ با آبهاي‌ گوارا كه‌ سرچشمه‌ بيشتر آنها دامنه‌هاي‌ كوه‌ بل‌ مي‌باشد از ديگر ويژگيهاي‌ طبيعي‌ منطقه‌ است‌.
دریاچه کافتر

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 21:50  توسط اطلس ایران وجهان  | 

درياچة مهارلو در حدود 18 کيلومترى جنوب خاورى شيراز قرار دارد. ارتفاع اين درياچه، 1460 متر از سطح دريا و بيشينة ژرفاى آن 3 مترگودى است. به همين دليل ميزان تبخير بالاست و بخشى از بستر آن را لايه‎اى از نمک مي‎پوشاند و فقط در بخش‎هاى شمالى و مرکزى آن، آن هم با ژرفاى خيلى کم (حداکثر 50 سانتيمتر) و شورى زياد،آب وجود دارد. تأمين کنندة اصلى آب اين درياچه رودها و آبراهه‎هايى هستند که از شمال باخترى و جنوب خاورى در آن تخليه مي‎شوند. مساحت آن در فصول مختلف متفاوت و تابع بارش‎هاى جوى است. جدا از تبخير زياد، نهشته‎هاى گچى سازند ساچون و دو گنبد نمکى واقع در خاور اين درياچه، در شورى بي‎اندازة آن تأثير به سزايى دارنددریاچه نمک مهارلو دریاچه نمک مهارلو
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 21:49  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تالاب قره قشلاق

 

تالاب” قره قشلاق “ بناب به دليل زيبايي وتنوع گونه هاي جانوري وگياهي به عروس تالاب هاي شمال غرب كشورشهرت يافته است. جاذبه هاي طبيعي بكرو دست نخورده وتنوع گونه هاي گياهي، جانوري شامل آبزيان، پرندگان مهاجروگرازهاي پا كوتاه ازجمله ويژگي هاي شناسنامه اي تالاب قره قشلاق هستند كه جايگاه اين زيست بوم را دربين ميراث زيستي كشورتحكيم كرده اند. تالاب ومنطقه شكارممنوع قره قشلاق با 48هزارهكتارمساحت دربين رودخانه هاي دايمي صوفي چاي وزرينه رود ودرحاشيه جنوبي پارك ملي درياچه اروميه در جنوب استان آذربایجان شرقی حد فاصل شهرستانهای بناب و میانوآب و میانه واقع شده است. تالاب قره قشلاق هرسال درفصل سرما، مامن هزاران پرنده مهاجراست كه ازدوردست ها بويژه سرماي كشنده سيبري با خاطره خوش ميزباني سال هاي متمادي به اين منطقه مهاجرت مي كنند. ازاين رورقص فلامينگوها ودرناها درشروع سال شمسي همواره نويد زندگي وبهاررا به مردم بومي منطقه وگردشگران داخلي وخارجي بازديدكننده ازتالاب هديه مي كند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 21:48  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تالاب استيل عباس آباد  
 

اين تالاب در 7 كيلومتري شهر آستارا در حاشيه جاده لوندويل به آستارا قرار دارد.اهميت اكو توريستي اين تالاب از جهت نزديكي به جاده، تنوع چشم‌اندازهاي طبيعي همچون كوهستان، جنگل و مزارع و كشتزارهاي اطراف دوچندان مي‌شود.ضلع‌غربی آن پوشیده از جنگل و پوشش‌های سبز گیاهی است و در ضلع شرقی آن درختان توسكای شناور منظره بسیار جالب توجهی را بوجود آورده است كه در بهار و تابستان استراحتگاه مسافران بوده و از نظر گردشگری یكی از جاذبه‌های مهم تلقی می‌شود.
از ویژگی‌های مهم این تالاب وجود ماهیان مشهوری مانند كپور و اردك ماهی است همچنین این تالاب طبیعی جایگاه پرندگان كمیاب بوده كه برای زاد و ولد از اروپای مركزی، ماورای خزر و مناطق قطبی به این منطقه مهاجرت می‌كنند كه مهم‌ترین آن چینگیر نوك‌سرخ است.این تالاب 138 هكتار وسعت دارد و از مكان هاي گردشگرپذير استان گيلان است. وجود درختان توسكا در اين تالاب، جلوه اي ديدنی به آن بخشيده است. از ويژگي هاي تالاب عباس آباد آستارا اين است كه درختان اين تالاب به علت اينكه ريشه آنها در آب قرار دارد، همواره در پهناي تالاب جا به جا مي شوند و حركت مي كنند. به همين علت، تالاب آستارا به تالاب درختان شناور هم معروف است. ( در گویش محلی به این تالاب هستل به معنای آبگیر می گویند )

 

از سال 1384 تالاب استيل به عنوان يكي از پنج منطقه نمونه گردشگري استان گيلان شناخته شده است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2010/7/1ساعت 21:43  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مطالب قدیمی‌تر